kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Wydarzenia szkolne

 

Informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy zawodowe i certyfikaty EUROPASS można odebrać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00.

Dyplom zawodowy może odebrać absolwent szkoły, który posiada wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

 

Serdecznie zapraszamy 

dyplom

dyplom1

 

sw

Harmonogram konsultacji z maturzystami od 25 maja do 05 czerwca 2020

Przedmiot

Uczniowie klas maturalnych

      Data

   Godziny

Sala

Język polski

4tp

26.05.2020

11.00-12.30

47

02.06.2020

12.00-13.00

47

28.05.2020

11.00-12.30

47

04.06.2020

12.00-13.00

47

Język polski

4tz/4tm

27.05.2020

8.00-10.00

29

03.06.2020

8.00-10.00

29

Język polski

3lo

27.05.2020

11.00-12.00

47

03.06.2020

11.00-12.00

47

Matematyka

4tp/3lo

26.05.2020

08.00-10.00

42

02.06.2020

08.00-10.00

42

Matematyka

4tz/4tm

27.05.2020

10.00-12.00

45

03.06.2020

10.00-12.00

45

Język angielski

4tp/4tz/4tm

28.05.2020

12.00-14.00

43

04.06.2020

12.00-14.00

43

Geografia/wos

4tp/4tz/4tm/3lo

28.05.2020

10.00-11.30

2

02.06.2020

10.00-11.30

2

Biologia

4tz

26.05.2020

10.00-12.00

39

02.06.2020

10.00-12.00

39

Język niemiecki

3lo

25.05.2020

10.00-12.00

30

01.06.2020

10.00-12.00

30

 

 

konsultacje

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


      Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

•    od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
•    od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę   szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:
•    do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
•    do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia, rodzic kandydata informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Dodatkowe rozwiązania ujęte w harmonogramie

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

harmonogram

Kształcimy zawodowo - to jest nasza tradycja

Postaw na zawód !!!

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

TECHNIKUM NR 1
Technik ekonomista
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik pojazdów samochodowych
Technik usług fryzjerskich
Technik budownictwa
Technik mechanik

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA
Kucharz
Murarz-tynkarz
Mechanik pojazdów samochodowych

 

 

Kształcimy zawodowo - to jest nasza tradycja

Postaw na zawód !!!

zawodowiec

Oferta edukacyjna ZS nr 1

 

Zyczenia Wielkanocne - Aktualności - Gminny Ośrodek Pomocy ...

 

Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego - 
zwycięstwa Chrystusa Pana nad śmiercią, 
piekłem i szatanem - składamy serdeczne życzenia. 
Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca, 
napełniając je światłem Zmartwychwstania, 
pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim 
dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać 
i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu. 
Wyśpiewujmy radosne ALLELUJA!

Zdrowych, spokojnych i wesołych świąt Zmartwychwstania życzy dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół  nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

h1

Dnia 8 marca świętowaliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji 9 marca chłopcy z Samorządu Uczniowskiego przygotowali uroczysty apel.  Nie obyło się bez wierszy, życzeń, słodyczy i kwiatów dla wszystkich kobiet.  

 

W imieniu wszystkich kobiet serdecznie dziękujemy Wam, chłopcy, za pamięć i miły gest.

DZK3

IMG 9968

 

 

plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo