kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Wydarzenia szkolne

 

 

dzień 11.11

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe, w Polsce obchodzone jest corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918.

W tym roku świętujemy obchody 102-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to ważna okazja do celebrowania wydarzeń z przeszłości. Dziś to my odpowiadamy za losy naszej Ojczyzny i jeśli pragniemy jej służyć i zostać bohaterami naszych czasów, powinniśmy jak najwięcej czerpać z postawy Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego Legionistów. Powinniśmy strzec i chronić naszą Ojczyznę - Polskę.

Inicjatywy związane ze świętowaniem tego wspaniałego  historii Narodu Polskiego jubileuszu, są wyrazem wdzięczności dla tych, którzy dali nam wolność po wielu latach zniewolenia. 11 listopada to święto teraźniejszości i przyszłości. 

Starajmy się online brać udział w uroczystościach i inicjatywach niepodległościowych.
Bądźmy dumni z naszej Ojczyzny, z tego, że jesteśmy Polakami.

 

 

Olimpiada - Szkoły ponadpodstawowe - ZUS

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2020/2021

7 grudnia 2020 roku odbędzie się Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2020/2021.

Zachęcamy uczniów ZS nr 1 do udziału w olimpiadzie. 

 

Najważniejsze daty z harmonogramu olimpiady:

  • zgłoszenia szkół do udziału w Olimpiadzie: do 20 listopada 2020 r.
  • I etap Olimpiady (szkolny): 7 grudnia 2020 r.
  • II etap Olimpiady (wojewódzki): 19 marca 2021 r.
  • III etap Olimpiady (ogólnopolski): 16 kwietnia 2021 r., Centrala ZUS w Warszawie.

UWAGA! Dopuszczamy możliwość, że dany etap przeprowadzimy zdalnie przy użyciu wybranej platformy internetowej.

                            Zapraszamy do udziału w olimpiadzie. Zgłaszać można się do pani Małgorzaty Typiak

harmonogram olimpiady 2020 21

 

 

Zarządzenie nr 6/2020/2021

z dnia 24 października 2020 r. dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

w sprawie przygotowania do realizowania w okresie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 08 listopada 2020r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm.)  oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389, poz. 1830, poz. 1859 i poz. 1870)

zarządzam, co następuje:

Zarządzenie nr 5/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

w Krasnymstawie

z dnia 17 października 2020r.

w sprawie ustalenia harmonogramu prowadzenia zajęć od 19 października 2020r.

Na podstawie art 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2017r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.1378) oraz  §1 ust 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1830)

ustalam

 następujący harmonogram i zasady prowadzenia zająć w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

Załączniki:
Pobierz plik (17.10.2020 Procedury Covid.docx)17.10.2020 Procedury Covid.docx[ ]16 kB

 

Szanowni Państwo!

W imieniu społeczności szkolnej, Samorząd Uczniowski pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W sposób szczególny przeżywamy dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej, w tradycji szkolnej pamiętamy i potocznie mówimy, że jest to Dzień Nauczyciela.

„Nauczyciel” to osoba, która jest nie tylko fachowcem w swojej dziedzinie, ale także jest sprawnym pedagogiem i psychologiem, wychowawcą nie tylko swoich uczniów, ale bardzo często osobą pomocną także ich rodzicom. Jak mało kto potrafi sprostać rosnącym z roku na rok wymaganiom, zwiększającej się ilości obowiązków, rosnącym potrzebom szkoły i uczniów. Jest osobą stale dokształcającą się, powiększającą zasób swej wiedzy, szukającą ciekawych i niebanalnych rozwiązań. A przy tym wszystkim to zwykle człowiek pogodny, życzliwy i wyrozumiały.”

Dziękujemy za życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie uczniów. Za to także, że jesteście twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki Waszej pracy nasza szkoła jest wyjątkowa. To między innymi Wam zawdzięczamy, że w naszej placówce panuje ta niepowtarzalna atmosfera. Atmosfera, dzięki której zarówno uczniowie, jak i my – pracownicy szkoły – lubimy ją, przychodzimy do niej z chęcią i przyjemnością.

 Dziękuję serdecznie wszystkim pracownikom niepedagogicznym – administracji i obsługi bez których szkoła nasza nie mogłaby tak dobrze funkcjonować, za ich zaangażowanie i bardzo dobrą pracę na rzecz całej społeczności szkolnej. Życzę wszelkiej pomyślności, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, radości z wykonywania swego zawodu, realizacji postawionych sobie celów i szczęścia w życiu osobistym.

Dorośli zawsze podkreślają, że my, młodzież, jesteśmy przyszłością narodu. Mają rację – mamy siłę i ochotę, aby zmierzyć się z trudnościami. Chcemy pójść w ślady najszlachetniejszych i najmądrzejszych Polaków, więc potrzebne są nam ćwiczenia woli, nawyki ciągłego uczenia się, pomagania innym. Nie mamy doświadczenia, ale wierzymy, że z Waszą pomocą, Nauczyciele i Wychowawcy, możemy góry przenosić. Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi szlachetnych i mądrych. Wspólnie postaramy się stworzyć coś dobrego dla Polski. Dzięki Wam, Kochani nasi Nauczyciele, poniesiemy idee Komisji Edukacji Narodowej w następne pokolenia.

  Dziękujemy za Wasz wysiłek i okazaną serdeczność!

  Samorząd Uczniowski i społeczność szkolna

den1

den2

 

ZARZĄDZENIE NR4/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1  im.  Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

z dnia 11.10.2020r.

w sprawie wprowadzenia zmian w procedurze bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

obowiązującej na terenie Zespołu Szkół nr 1  im.  Tadeusza Kościuszki

w Krasnymstawie

od 12 października 2020r.

 

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

Załączniki:
Pobierz plik (11.10.2020 r.  procedury COVID-19.doc)11.10.2020 r. procedury COVID-19.doc[ ]132 kB

plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo