kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

logo na projekty

Zespół Szkół Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

zaprasza uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego do udziału w projekcie

„Szkoła z pasją”

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cel projektu

wzrost szans na zatrudnienie 100 Uczennic/Uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie poprzez poprawę efektywności kształcenia, w tym udział uczniów w stażach/praktykach zawodowych, szkoleniach oraz zajęciach specjalistycznych, jak również poprzez podniesienie kompetencji
16 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni szkolnych

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 r. – 31.08.2020 r.

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 100 Uczennic/Uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia oraz 16 nauczycieli kształcenia zawodowego, zatrudnionych
w Zespole Szkół Nr 1

Oferta dla uczniów ZS Nr 1

W ramach projektu oferujemy:

 1. Realizację staży i praktyk zawodowych dla 70 osób (w 2020 roku):
 • staże dla 56 Uczniów/Uczennic Technikum
 • praktyki zawodowe dla 14 Uczniów/Uczennic Szkoły Branżowej I stopnia

Zapewniamy:

 • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia u pracodawcy
 • stypendium w wysokości 1 800 zł za 150 godzin stażu/praktyk
 • wyżywienie (obiad) podczas trwania staży/praktyk
 • zwrot kosztów dojazdu
 • odzież roboczą
 • materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis)
 1. Zajęcia uzupełniające wiedzę Uczniów/Uczennic z przedmiotów zawodowych:
 • Bankowość (40 godz.)
 • Rachunkowość budżetowa w pigułce (48 godz.)
 • Tajniki gastronomii (48 godz.), w tym moduły: Dieta-cud, AGRO-wypoczynek, Etykieta przy stole oraz Kucharz w laboratorium
 • Sushi (32 godz.)
 • Gastro POS (24 godz.)
 • Profesjonalni na zagranicznym rynku pracy (60 godz., w tym 48 godz. jęz. angielskiego/niemieckiego)
 • Nowy Stary Fiat (136 godz.)
 • Cudo rodem z PRL (80 godz.)
 • Fryzjer pod mikroskopem (42 godz.)
 1. Zajęcia specjalistyczne dające dodatkowe uprawnienia:
 • Kelner (z egzaminem czeladniczym – 160 godz.)
 • Cukiernik (z egzaminem czeladniczym – 168 godzin)
 • Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141) – 192 godz.
 • Brukarz (z egzaminem czeladniczym – 160 godz.)
 • Kurs obsługi wózka widłowego (teoria 56 godzin/grupę + praktyka po 3 godz./osobę)
 • Kurs na prawo jazdy kat. B (teoria 30 godzin/grupę + praktyka po 30 godzin/osobę)
 1. Zajęcia specjalistyczne uzupełniające kwalifikacje:
 • Kurs obsługi kasy fiskalnej (48 godzin)
 • Kasjer walutowy i bankowy (24 godziny)
 • Barista I i II stopnia (48 godzin)
 • Szkolenia diagnostyczne w zakresie mechaniki pojazdów – 6 modułów po 8 godz. każdy

Zapewniamy:

 • ciekawe, praktyczne zajęcia pozalekcyjne
 • możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień
 • wyżywienie podczas szkoleń
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis)

Oferta dla nauczycieli z ZS Nr 1

Zajęcia specjalistyczne dla 16 nauczycieli kształcenia zawodowego:

 • kurs „Kadry i płace” dla 1 nauczyciela
 • szkolenie z tajników fotografii cukierniczej dla 3 nauczycieli
 • szkolenie „Wykorzystanie tablicy interaktywnej i e-zasobów w kształceniu zawodowym” dla 16 nauczycieli
 • szkolenie „Prezentacje multimedialne jako forma przekazu informacji
  w kształceniu zawodowym” dla 16 nauczycieli

Główne rezultaty projektu

 • • 100 Uczennic/Uczniów podniesie/nabędzie kwalifikacje/kompetencje
  • 70 Uczennic/Uczniów odbędzie staż/praktykę zawodową
  •  16 nauczycieli uzyska kwalifikacje/kompetencje
  •  pracownie kształcenia zawodowego w ZS Nr 1 zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony

Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami

 

Szczegółowe informacje o projekcie

można uzyskać u p. Moniki Łepik