kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

MURARZ-TYNKARZ


Symbol zawodu: 711204


Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju a „budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów szkół budowlanych. Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na murarzy-tynkarzy. Osoby te są głównie zatrudniane w prywatnych firmach budowlanych.


Nauka w Branżowej Szkole I-stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym nabyte umiejętności w ramach kwalifikacji

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

W trakcie nauki realizowane są zajęcia praktyczne z robót murarskich i tynkarskich w liczbie ponad tysiąca godzin w cyklu kształcenia.


Absolwent szkoły będzie przygotowany do:

 • wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych (wznoszenia ścian z cegieł, pustaków i bloczków, murowania słupów, filarów, stropów i innych elementów);
 • wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych z różnych materiałów;
 • samodzielnego sporządzania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • montażu stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wykonywania napraw, remontów i rozbiórek elementów budowanych konstrukcji murowanych oraz tynków;
 • posługiwania się dokumentacją techniczną;
 • sporządzania kalkulacji kosztów wykonania elementów budowlanych;
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.    


Zastanawiasz się gdzie znajdziesz pracę – murarz-tynkarz może być zatrudniony na stanowiskach:

 • murarskich, tynkarskich i pomocniczych w zakładach budowlanych oraz w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych,
 • możesz założyć własną działalność gospodarczą, budować i remontować domy,
 • w firmach budowlanych w kraju i za granicą.


Pamiętaj: człowiek zawsze będzie potrzebował domu w związku z tym murarz będzie zawsze potrzebny.

 Zapraszamy na facebook " Budowlanka w Zetce"  https://www.facebook.com/budzetka