kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

MURARZ-TYNKARZ

Symbol zawodu: 711204

Okres nauki: 3 lata w Branżowej Szkole I Stopnia

Języki obce: język niemiecki

Kwalifikacja: BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Zawód murarz – tynkarz to jeden z kluczowych budownictwie. Murarz - tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian oraz wykańczaniem powierzchni budynków zewnętrznych                              i wewnętrznych. Ich praca obejmuje różnorodne zadania, począwszy od układania cegieł, betonowania fundamentów, aż po nakładanie tynków i wykańczanie powierzchni.

W trakcie nauki zawodu w szkole realizowane są zajęcia praktyczne z robót murarskich                         i tynkarskich w liczbie ponad tysiąca godzin w 3-letnim cyklu kształcenia. Uczniowie nabywają umiejętności m.in.: samodzielnego sporządzania zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych klas niskich, wznoszenia ścian z cegieł, pustaków, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, wykonywania innych elementów budynków, takich jak schody, filary czy stropy, wykonywania tynków (wapiennych, cementowych, żywicznych, gładzi gipsowych i innych), układania na ścianach okładzin, tynków suchych oraz wykuwanie otworów w ścianach, wykonywania prac remontowych i rozbiórkowych istniejących budynków i budowli, posługiwania się dokumentacją projektową w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań zawodowych, montaż prostych rusztowań budowlanych (na potrzeby wykonywanych robót), ocena jakości wykonanych prac oraz określanie ich kosztów. 

Absolwent branżowej szkoły w zawodzie murarz-tynkarz może kontynuować naukę                           w technikum w zawodzie technik budownictwa i uzyskać kwalifikację BUD.14 Organizacja                    i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.