kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Wydarzenia szkolne

2

Zmarł  Krzysztof  Cabaj

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 3 czerwca  2019 roku zmarł nagle nasz kolega Krzysztof Cabaj. Miał 53 lata.

Niemal przez całe swoje życie zawodowe związany był z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie. Pracował jako nauczyciel  historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii. Uczestniczył w realizacji wielu projektów związanych z funkcjonowaniem szkoły. Od momentu rozpoczęcia pracy w 1993 roku był również  wielokrotnie wychowawcą młodzieży.

Krzysztof był człowiekiem towarzyskim -  zawsze  młody duchem, wesoły, energiczny i pełen nowych pomysłów.

Takim Go zapamiętamy.

Będzie nam brakowało Jego pozytywnej energii.


W bieżącym roku szkolnym – wyjątkowo, tytuł Mistrza rachunkowości otrzymały 2 osoby – Klaudia Mazurek i Konrad Sierpina z klasy czwartej Technikum Ekonomicznego.
Rywalizacja była zacięta dlatego komisja konkursowa uznała, że w tym roku tytuł przypadnie aż dwóm uczestnikom. Wysokie umiejętności z zakresu rachunkowości zostały potwierdzone również na egzaminie z kwalifikacji: „Prowadzenie rachunkowości”, w którym uczniowie uzyskali wysokie wyniki.
Wszystkich młodszych uczniów klas ekonomicznych (i nie tylko), zachęcamy do pogłębiania wiedzy z zakresu rachunkowości, by w przyszłym roku zostać Mistrzem Rachunkowości i osiągnąć wysokie wyniki na egzaminie zawodowym.
Obecnym MISTRZOM życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym i pracy w wymarzonym zawodzie!

rachunkowosc

 

DSC 3241Pożegnanie maturzystów wnaszej szkole odbyło się 26 kwietnia 2019 r. Prowadzący akademię uczeń kl. I technikum Mateusz Czwórnóg serdecznie powitał zaproszonych na uroczystość gości: pana Marka Nowosadzkiego Wicestarostę Krasnostawskiego, pana Wojciecha Maślonę Dyrektora Szkoły, panią Małgorzatę Jędruszczak - Wicedyrektor Szkoły, rodziców, nauczycieli, maturzystów i uczniów młodszych klas.

W swoim wystąpieniu pan Dyrektor życzył absolwentom konsekwencji   w realizowaniu wyznaczonych sobie celów i marzeń. Podziękował im za czteroletnią współpracę i zachęcił do odwiedzania szkoły.

 

Następnie głos zabrał pan Marek Nowosadzki Wicestarosta Krasnostawski, który życzył maturzystom sukcesów na zbliżających się egzaminach . Podziękował także nauczycielom za trud włożony w przekazywanie wiedzy i wychowanie.

Kolejnym punktem uroczystości było uhonorowanie wyróżniających się uczniów nagrodami ufundowanymi przez Zarząd Powiatu Krasnostawskiego i Radę Rodziców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie. Nagrody za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie wręczyli: Pan Marek Nowosadzki , Dyrekcja Szkoły oraz wychowawcy klas maturalnych: pani Bożena Cieszko – Pankiewicz i pani Monika Kowalik – Żebrowska.

Nagrody Starosty otrzymali: Klaudia Mazurek i Ireneusz Mazurek.

Nagrody Dyrektora Szkoły odebrali: Magdalena Demczuk, Konrad Sierpina, Przemysław Solan, Sebastian Staszak i Krystian Dubiel.

Następnie przedstawiciel absolwentów Konrad Sierpina skierował słowa podziękowania wobec Dyrekcji i nauczycieli za przekazaną wiedzę, życzliwość i poświęcony czas. Wyrazem wdzięczności były kwiaty złożone przez maturzystów na ręce Wicestarosty, Dyrekcji i Wychowawców klas maturalnych.

Pani Małgorzata Jędruszczak wręczyła uczestnikom praktyk w Hiszpanii certyfikaty ich ukończenia i znajomości języka hiszpańskiego. Otrzymali je: Iwona Król i Przemysław Solan.

Następnie pan Marcin Łukaszczyk i pani Małgorzata Gadomska – Matycz uhonorowali wyróżniających się absolwentów upominkami i dyplomami za osiągnięcia sportowe w czasie ich czteroletniej nauki w szkole. Nagrodzeni zostali: Dominika Chmiel, Iwona Król, Grzegorz Dąbek, Sebastian Staszak, Łukasz Grabczak, Krystian Dubiel, Damian Jaślikowski, Kamil Zacharzyński.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - pani Katarzyna Oleszczuk i pan Tomasz Bożko podziękowali za owocną współpracę Konradowi Sierpinie, który twórczo i z zaangażowaniem realizował zadania wyznaczone przez członków samorządu.

Pani Agata Sadlak – Skrzypek podziękowała uczennicom technikum w zawodzie technik  żywienia i usług gastronomicznych - Patrycji Kapelusznej i Aleksandrze Furgale za współtworzenie bloga kulinarnego szkoły.

Na zakończenie uczniowie młodszych klas pożegnali swoich starszych kolegów prezentując część artystyczną pod hasłem „do widzenia przyjaciele...”. Maturzyści mieli okazję wysłuchać piosenek w wykonaniu Kamili Gleń, a także Pauliny Kostrzanowskiej, której grą na gitarze akompaniowała Natalia Ujma. Refleksje o życiu i ciepłe słowa w formie życzeń skierowali do absolwentów: Mateusz Czwórnóg, Weronika Potębska, Paulina Korowaj, Kinga Prościńska, Magdalena Demczuk oraz Krystian Pokora. Oprawę muzyczną i prezentację ukazującą najciekawsze fotografie żegnających się ze szkołą maturzystów przygotował Wojciech Gwarda z kl. III. Dzięki temu uczniowie klas czwartych mieli okazję przypomnieć sobie miłe chwile spędzone w szkole i utrwalone na zdjęciach, by ocalić je od zapomnienia..

 

Pożegnanie maturzystów wnaszej szkoleodbyło się 26 kwietnia 2019 r. Prowadzący akademię uczeń kl. I technikum Mateusz Czwórnóg serdecznie powitał zaproszonych na uroczystość gości : pana Marka Nowosadzkiego Wicestarostę Krasnostawskiego, pana Wojciecha Maślonę Dyrektora Szkoły, panią Małgorzatę Jędruszczak - Wicedyrektor Szkoły, rodziców, nauczycieli, maturzystów i uczniów młodszych klas.

W swoim wystąpieniu panDyrektorżyczył absolwentom konsekwencji   w realizowaniu wyznaczonych sobie celów i marzeń. Podziękował imza czteroletnią współpracę i zachęcił do odwiedzania szkoły.

Następnie głos zabrał pan Marek Nowosadzki Wicestarosta Krasnostawski, który życzył maturzystom sukcesów na zbliżających się egzaminach . Podziękował także nauczycielom zatrud włożony w przekazywanie   wiedzy i wychowanie.

Kolejnym punktem uroczystości było uhonorowanie wyróżniających się uczniów nagrodami ufundowanymi przez Zarząd Powiatu Krasnostawskiego i Radę Rodziców w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnymstawie. Nagrody za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie wręczyli: Pan Marek Nowosadzki , Dyrekcja Szkoły oraz wychowawcy klas maturalnych: pani Bożena Cieszko – Pankiewicz i pani Monika Kowalik – Żebrowska.

Nagrody Starosty otrzymali: Klaudia Mazurek i Ireneusz Mazurek.

Nagrody Dyrektora Szkoły odebrali: Magdalena Demczuk, Konrad Sierpina, Przemysław Solan, Sebastian Staszak i Krystian Dubiel.

Następnie przedstawiciel absolwentów Konrad Sierpina skierował słowa podziękowania wobec Dyrekcji i nauczycieli za przekazaną wiedzę, życzliwość i poświęcony czas. Wyrazem wdzięczności były kwiaty złożone przez maturzystów na ręce Wicestarosty, Dyrekcji i Wychowawców klas maturalnych.

Pani Małgorzata Jędruszczak wręczyła uczestnikom praktyk w Hiszpanii certyfikaty ichukończenia   i znajomości języka hiszpańskiego. Otrzymali je: Iwona Król i Przemysław Solan.

Następnie pan Marcin Łukaszczyk i pani Małgorzata Gadomska – Matyczk honorowali wyróżniających się absolwentów upominkami i dyplomami za osiągnięcia sportowe w czasie ich czteroletniej nauki w szkole. Nagrodzeni zostali: Dominika Chmiel, Iwona Król, Grzegorz Dąbek, Sebastian Staszak, Łukasz Grabczak, Krystian Dubiel, Damian Jaślikowski, Kamil Zacharzyński.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - pani Katarzyna Oleszczuk i pan Tomasz Bożko podziękowali za owocną współpracę Konradowi Sierpinie, który twórczo i z zaangażowaniem realizował zadania wyznaczone przez   członków samorządu.

Pani Agata Sadlak – Skrzypek podziękowała uczennicom technikumw zawodzie technikżywienia i usług gastronomicznych - Patrycji Kapelusznej i Aleksandrze Furgale za współtworzenie bloga kulinarnego szkoły.

Na zakończenie uczniowie młodszych klas pożegnali swoich starszych kolegów prezentując część artystyczną pod hasłem „do widzenia przyjaciele...”. Maturzyści mieli okazję wysłuchać piosenek w wykonaniu Kamili Gleń ,a także Pauliny Kostrzanowskiej, której grą na gitarze akompaniowała Natalia Ujma. Refleksje o życiu i ciepłe słowa w formie życzeń skierowali do absolwentów: Mateusz Czwórnóg, Weronika Potębska, Paulina Korowaj, Kinga Prościńska, Magdalena Demczuk oraz Krystian Pokora. Oprawę muzyczną i prezentację ukazującą najciekawsze fotografie żegnających się ze szkołą maturzystów przygotował Wojciech Gwarda z kl. III.Dzięki temu uczniowie klas czwartych mieli okazję przypomnieć sobie miłe chwile spędzone w szkole i utrwalone na zdjęciach, by ocalić je od zapomnienia..

 

DSC 3241

 

plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo