kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Wydarzenia szkolne

eu

Zespół Szkół Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

zaprasza uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego do udziału w projekcie

„Zawodowcy z Kościuszki”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cel projektu

wzrost szans na zatrudnienie 200 Uczennic/Uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie poprzez poprawę efektywności kształcenia, w tym udział uczniów w stażach, szkoleniach oraz zajęciach specjalistycznych, jak również poprzez podniesienie kompetencji 16 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni szkolnych

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. – 31.08.2022 r.

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 200 Uczennic/Uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia oraz 16 nauczycieli kształcenia zawodowego, zatrudnionych
w Zespole Szkół Nr 1

Oferta dla uczniów ZS Nr 1

W ramach projektu oferujemy:

 1. Realizację staży uczniowskich dla 80 osób (I edycja dla 40 osób w 2021 roku oraz II edycja dla 40 osób w 2022 roku):

Zapewniamy:

 • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia u pracodawcy
 • stypendium w wysokości 2600 zł za 150 godzin stażu
 • wyżywienie (obiad) podczas trwania staży
 • zwrot kosztów dojazdu
 • odzież roboczą
 • materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis)
 1. Zajęcia uzupełniające wiedzę Uczniów/Uczennic z przedmiotów zawodowych:
 • Bankowość (2 edycje po 40 godz.)
 • Rachunkowość budżetowa z elementami obsługi Płatnika (2 edycje po 60 godz.)
 • Świat wokół kuchni (2 edycje po 76 godz.), w tym moduły: Travel foods (Kuchnia włoska, amerykańska, meksykańska, francuska)/40godz., Perfectservice (etykieta przy stole)/12godz., Business AGRO (agroturystyka)/12h, Kucharz w laboratorium (analiza substancji odżywczych/witamin – Wiem co jem)/12h
 • Podstawy piekarnictwa (2 edycje po 32 godz.)
 • AZJA EXPRESS w kuchni (2 edycje po 48 godz.), w tym każdy po 3 moduły po 16 godz.: JAPONIA/MasterSushi, CHINY/Kiper herbaty, TAJLANDIA/Lody tajskie
 • Lider w gastronomii (2 edycje po 32 godz.), w tym moduły: Public Relations i marketing, Event Manager, Organizator wesel
 • Szkolny Fiacik (136 godz., 1 edycja w roku szkolnym 2020/2021)
 • Lakieromania (136 godz., 1 edycja w roku szkolnym 2021/2022)
 • Renowacja pojazdu zabytkowego (120 godz., 1 edycja w roku szkolnym 2020/2021)
 • Budowanie repliki samochodu rajdowego (120 godz., 1 edycja w roku szkolnym 2021/2022)
 1. Zajęcia specjalistyczne dające dodatkowe uprawnienia lub z egzaminem czeladniczym:
 • Kelner z egzaminem czeladniczym – 160 godz. (1 edycja r. szk. 2021/2022)
 • Wizażystka z egzaminem czeladniczym – 160 godz. (1 edycja r. szk. 2020/2021)
 • Cukiernik z egzaminem czeladniczym – 2 edycje po 168 godzin
 • Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141) – 3 edycje po 192 godz.
 • Brukarz z egzaminem czeladniczym – 2 godz. po 160 godz.
 • Kurs obsługi wózka widłowego (teoria 56 godzin/grupę + praktyka po 3 godz./osobę) – 2 edycje
 • Kurs na prawo jazdy kat. B (teoria 30 godzin/grupę + praktyka po 30 godzin/osobę) – 2 edycje
 • Uprawnienia elektryczne do 1 kV – 2 edycje po 40 godz.
 1. Zajęcia specjalistyczne dla U/U uzupełniające kwalifikacje:
 • Kurs obsługi kasy fiskalnej (2 edycje po 24 godziny)
 • Barista I i II stopnia (2 edycje po 48 godzin)
 • Szkolenia fryzjerskie (Koloryzacja I st., Koloryzacja II st., Strzyżenia damskie, Strzyżenia męskie, Barber, Podstawy trychologii itp.), 6 modułów, każdy po 16 godz. (realizacja 01-07.2021)
 • Stylizacja paznokci – 2 edycje po 32 godz.

Zapewniamy:

 • ciekawe, praktyczne zajęcia pozalekcyjne
 • możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień
 • wyżywienie podczas szkoleń
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis)

Oferta dla nauczycieli z ZS Nr 1

Zajęcia specjalistyczne dla 16 nauczycieli kształcenia zawodowego:

 • szkolenie „Nowoczesne torty” (16 godz.) dla 3 nauczycieli
 • szkolenie „Monoporcje” (16 godz.) dla 3 nauczycieli
 • szkolenie „Kiper herbaty” (16 godz.) dla 1 nauczyciela
 • szkolenie „Lody tajskie” (16 godz.) dla 1 nauczyciela
 • szkolenie „Projektowanie fryzur” (16 godz.) dla 1 nauczyciela
 • szkolenie „SEP do 1 kV z egzaminem” (24 godz.) dla 3 nauczycieli
 • szkolenie „Nowoczesne techniki i e-zasoby wspomagające edukację” (8 godz.) dla 16 nauczycieli
 • szkolenie „Prezi – forma przekazu informacji w kształceniu zawodowym” (8 godz.) dla 16 nauczycieli
 • szkolenie „Szkolenie z zakresu pojazdów hybrydowych” (16 godz.) dla 3 nauczycieli

Główne rezultaty projektu

 • • 200 Uczennic/Uczniów podniesie/nabędzie kwalifikacje/kompetencje
  • 80 Uczennic/Uczniów odbędzie staż uczniowski w wymiarze 150 godz.
  •  16 nauczycieli uzyska kwalifikacje/kompetencje
  •  pracownie kształcenia zawodowego w ZS Nr 1 zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony

Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami

 

Szczegółowe informacje o projekcie

można uzyskać u p. Moniki Łepik

ZARZĄDZENIE NR3/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

z dnia31.08.2020r.

w wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

obowiązująca na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

obowiązują od 1 września 2020r.

 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 • § 1.

Wprowadza się procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia

 • § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 3/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1

 1. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie
  z dnia 31.08.2020 r.

.

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

obowiązujące na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

obowiązują od 1 września 2020r.

 

 • § 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki wznawia funkcjonowanie
  z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
  i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Przy wejściach do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
  • zakrycie nosa i ust,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji.
 6. W drodze do i ze szkoły/ oddziału przedszkolnego opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 7. W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 8. Uczniowie do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.
 10. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • § 2

Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych

 1. Uczniowie i dzieci przedszkolne przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
 2. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 3. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy.
 • § 3

Wybór formy kształcenia

 1. Wyboru   formy   kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze   Powiatu Krasnostawskiego   na   terenie   którego   ma   siedzibę   Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki dokonuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z właściwymi organami.
 2. W zależności od tego, czy Powiat Krasnostawski, na terenie którego ma siedzibę   Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki został   zaliczony   do   strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie   ustanowienia   określonych   ograniczeń,   nakazów   i zakazów  
  w   związku   z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o   rozpoczęciu   procedury   ograniczenia   funkcjonowania   szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 3. W sytuacji niezaliczenia Powiatu Krasnostawskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 4. W   przypadku   zaliczenia   Powiatu Krasnostawskiego do   strefy   „żółtej” dyrektor w uzgodnieniu z właściwymi organami podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
 • mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),
 • kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas

określony   i   wprowadzeniu   w   całej   szkole   kształcenia   na   odległość   (edukacji zdalnej).

 1. W przypadku zaliczenia Powiatu Krasnostawskiego do strefy „czerwonej” dyrektor w uzgodnieniu z właściwymi organami podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 2. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymaga uzyskania zgody   organu   prowadzącego   i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 wymaga uzyskania   zgody   organu   prowadzącego   i   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor   może   podjąć   decyzję   o   ponownym   wprowadzeniu   wymienionych   form kształcenia na czas określony.
 5. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.
 • §4

Nauczyciele

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy
 3. Podstawowa forma pracy z uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
 4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 7. Nauczyciel (szczególnie nauczyciel pełniący dyżur) oraz pracownicy obsługi są zobowiązani zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u ucznia nauczyciel, zawiadamia dyrektora szkoły i pielęgniarkę o ich zaistnieniu.
 • § 5

Rodzice

 1. Do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można wysyłać uczniado szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, ni epodawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • §6

Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 • dezynfekcji toalet,
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
 2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
  • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
  • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
  • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
   i dezynfekcja.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl
 • § 7

Zasady korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego

 1. Po powrocie ze świeżego powietrza uczniowie muszą dokładnie umyć ręce.
 2. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 3. W oddziałach przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 4. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi (na boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans).
 5. Nie organizuje się wyjść poza teren szkoły, np. spacerów czy wycieczek.
 6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z przebywania na świeżym powietrzu (boisku szkolnym).
 7. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
 8. Wykorzystywane do zajęć przybory sportowe np. piłki, skakanki, obręcze powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 9. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 10. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie.
 • § 8

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym i stronie internetowej szkoły.
 2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać potrzebę korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.
 3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
  i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 • § 9

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek-wejście główne) i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
 4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 • § 10

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.
 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie lub sali.
 5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 6. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką nauczyciela lub innego pracownika szkoły z zapewnieniem minimum 2m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krasnystawie (nr tel. 825762832 w. 29 lub 500081157 ) oraz organ prowadzący szkołę.
 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 9. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • § 11

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.
 • § 12

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu ucznia lub pracownika będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

 • §13

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
 5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1
 6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 7. Przy wyjściach do szkoły znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

Załącznik nr 1

Deklaracja rodziców

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo   oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1)

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć kółko):

 • Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującej na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
 • Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa
  i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzani/ puszczenia do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka
  z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych
  w czasie pobytu w placówce.
 • Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby
  u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki
  i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
 • Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.
 • Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
 • Moje dziecko nie jest/jest (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

………………………………………………………………………………..…………….

(czytelny podpis matki/ojca)

 

Załączniki:
Pobierz plik (COVID-19 procedury.doc)COVID-19 procedury.doc[ ]128 kB

podrecznik

Wykaz podręczników do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 (znajduje się poniżej w załączniku). 

Klasa I 

Technikum:

technik ekonomista

technik pojazdów samochodowych 

technik żywienia i usług gastronomicznych 

Klasa I

Szkoła Branżowa I Stopnia :

kucharz

murarz - tynkarz

mechanik pojazdów samochodowych

 

Informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy zawodowe i certyfikaty EUROPASS można odebrać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00.

Dyplom zawodowy może odebrać absolwent szkoły, który posiada wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

 

Serdecznie zapraszamy 

dyplom

dyplom1

 

sw

plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo