kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

eu
ZESPÓŁ  SZKÓŁ NR 1 im. T. KOŚCIUSZKI   
W KRASNYMSTAWIE 
ul. Zamkowa 1 
22-300 Krasnystaw 
tel./fax  82 576 37 55  
www.zspnr1-krasnystaw.edu.pl/ 
 
  
Znak sprawy ZS/1/2021/ZzK                                                   Krasnystaw, dnia 13.01.2021 r. 
 
 

Zapytanie ofertowe ZS/1/2021/ZzK  

 Zamawiający zamieszcza poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w związku z ogłoszonym postępowaniem nr ZS/1/2021/ZzK

Zamawiający zamieszcza w załączniku Protokół z otwarcia ofert z postępowania

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA (załącznik)

 
Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym 
projektem  „Zawodowcy  z  Kościuszki”  współfinansowanym  przez  Unię  Europejską  
ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, 
kwalifikacje  i  kompetencje,  Działanie  12.4  Kształcenie  zawodowe,  zaprasza  
do przedstawienia oferty cenowej na zakup dostawę, instalację i uruchomienie (postawienie 
w  stan  gotowości)  fabrycznie  nowego  wyposażenia pracowni  gastronomicznej  na potrzeby 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie. 
 
I.  Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie  prowadzone  jest  w  formie  zapytania  ofertowego  z  zachowaniem  zasady 
konkurencyjności, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
 
II.  Opis przedmiotu zamówienia 
1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie 
(postawienie  w  stan  gotowości)  fabrycznie  nowego  wyposażenia  pracowni 
gastronomicznej  na  potrzeby  Zespołu  Szkół  Nr  1  im.  Tadeusza  Kościuszki  
w  Krasnymstawie  w  związku  z  realizowanym  projektem  „Zawodowcy  z  Kościuszki” 
współfinansowanym  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 
12.4 Kształcenie zawodowe.  
Przedmiot  zamówienia  musi  być  zgodny  z  „Opisem  przedmiotu  zamówienia”  zawartym  
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1)  Piec do pizzy – 1szt.  
2)  Grill kontaktowy elektryczny – 1 szt. 
3)  Gofrownica podwójna okrągła – 1 szt. 
4)  Naleśnikarka pojedyncza – 1 szt. 
5)  Maszyna do popcornu – 1 szt. 
6)  Patelnia do steków ze stali węglowej – 1 szt. 
7)  Zestaw garnków – 1 zestaw 
8)  Blacha do pizzy ze stali węglowej z powłoką aluminiową – 4 szt. 
9)  Deska pod pizzę – 4 szt. 
10) Talerz do pizzy porcelanowy – 8 szt. 
11) Talerz głęboki do pasty – 8 szt. 
12) Zestaw noży w bloku z ostrzałką – 2 zestawy  
13) Ryżowar – 1 szt. 
14) Mata do sushi – 10 szt. 
15) Pałeczki bambusowe – 2 opakowania 
16) Maszynka do sushi (roller) – 2 szt. 
17) Moździerz z kamienia – 1 szt. 
18) Moździerz gliniany – 1 szt. 
19) Krajalnica – 2 szt. 
20) Durszlak duży – 1 szt. 
21) Durszlak mały – 1 szt. 
22) Zakwaszarka – 12 szt. 
23) Wazon – 5 szt. 
24) Dzbanek do herbaty (z dodatkowymi filtrami) – 1 zestaw 
25) Termometr do herbaty – 1 szt. 
26) Zaparzacz do herbaty typu „french press” – 1 szt. 
27) Zestaw do degustacji (do cuptastingu) – 4 szt. 
28) Zestaw do parzenia herbaty – 4 szt. 
29) Waga do herbaty – 1 szt. 
30) Zaparzacz do herbaty typu kleszcze – 2 szt. 
31) Nabierka do herbaty – 2 szt. 
32) Czajnik elektryczny – 1 szt. 
33) Zestaw do parzenia herbaty po turecku – 1 szt. 
34) Zaparzacz silikonowy – 8 szt. 
35) Zestaw yerba mate – 4 szt. 
36) Samowar – 1 szt. 
37) Kubek – 12 szt. 
38) Pudełko ekspozycyjne na herbatę (małe) – 1 szt. 
39) Pudełko ekspozycyjne na herbatę (duże) – 1 szt. 
40) Cukiernica – 4 szt. 
41) Maszyna do lodów tajskich – 1 szt. 
42) Łyżeczki do lodów –  6 szt. 
43) Sosjerka – 6 szt. 
44) Kuweta na lody – 4 szt. 
45) Serwetnik porcelanowy – 6 szt. 
46) Szpachelka z rączką ze stali nierdzewnej mała – 2 szt. 
47) Szpachelka z rączką ze stali nierdzewnej duża – 2 szt. 
48) Dzbanek do wody i napojów – 4 szt. 
49) Piec konwekcyjno-parowy – 1 szt. 
50) Wałkownica nastolna do ciasta – 1 szt. 
51) Miska z polipropylenu – 60 szt. 
52) Blacha do pieczenia – 20 szt. 
53) Wózek na 16 blach – 1 szt. 
54) Papier do pieczenia – 4 opakowania 
55) Blender ręczny – 1 szt. 
56) Waga laboratoryjna – 1 szt. 
57) Młynek żarnowy – 1 szt. 
58) Rękawice piekarskie – 3 zestawy 
59) Pojemnik na żywność – 5 szt. 
60) Mikser planetarny – 1 szt. 
61) Taca do serwowania – 20 szt. 
62) Sztućce – 1 zestaw  
63) Szablony do ozdabiania – 1 zestaw 
64) Koszyk owalny do garowania chleba – 20 szt. 
65) Koszyk okrągły do garowania chleba – 20 szt. 
66) Pokrowiec na koszyk – 2 opakowania 
67) Nożyk do ciasta – 2 szt. 
68) Szufla do chleba – 2 szt. 
69) Patera na tort – 2 szt. 
70) Podkład pod tort – 1 szt. 
71) Krążki pod tort – 2 szt. 
72) Wałek cukierniczy – 12 szt. 
73) Płótno piekarskie – 5 mb  
74) Foremki do pieczenia – 12 zestawów 
75) Łopatka do patelni – 12 szt. 
76) Forma do keksów – 6 szt. 
77) Barwniki spożywcze – 1 zestaw  
78) Zestaw min. 5 noży w bloku – 3 zestawy 
79) Patelnia do naleśników – 7 szt. 
80) Zestaw patelni – 3 zestawy 
81) Wypiekacz do wafli – 1 szt. 
82) Gofrownica – 1 szt. 
 
Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument 
równoważny  oraz  Certyfikat  Bezpieczeństwa  lub  dokument  równoważny.  Zamawiający 
wymaga  dostarczenia  ww.  dokumentów  przy  dostawie  elementów  wyposażenia  przez 
Wykonawcę.  
 
Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  dostarczył  sprzęt  na  miejsce  wskazane  przez 
Zamawiającego oraz uruchomił sprzęt. 
 
Kod CPV 
39221000-7 sprzęt kuchenny 
39710000-2 elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego 
39221100-8 zastawa kuchenna 
39200000-4 wyposażenie domowe  
 
III.  Wymagania dotyczące  przedmiotu zamówienia: 
1.  Wykonawca  dostarczy  przedmiot  zamówienia  do  siedziby  Zamawiającego  
we własnym zakresie, własnym transportem, na koszt własny i na własne ryzyko. 
2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wniesienia  i  postawienia  na  wskazane  przez 
Zamawiającego  miejsce  oraz  instalacji  bądź  uruchomienia  (postawienia  w  stan 
gotowości) przedmiotu zamówienia. 
3.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  telefonicznego  poinformowania  Zamawiającego  
o  planowanym  dniu  i  godzinie  dostawy  przedmiotu  zamówienia  (min.  1  dzień 
wcześniej). 
4.  Wraz  z  wyposażeniem  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  wszystkie  związane  
z  przedmiotem  zamówienia  dokumenty,  a  w  szczególności:  karty  gwarancyjne, 
instrukcje  obsługi  w  języku  polskim  i  części  składowych  wchodzących  w  skład 
wyposażenia, Certyfikat zgodności z CE i Certyfikat Bezpieczeństwa (lub dokumenty 
równoważne), zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
5.  Wykonawca  oprócz  dokumentów  określonych  powyżej,  przedłoży  dokumenty 
określające  zasady  świadczenia  serwisu  gwarancyjnego  i  pogwarancyjnego  oraz 
wykaz  punktów  serwisowych  na  terenie  kraju  uprawnionych  do  napraw 
gwarancyjnych 
6.  Wykonawca  zapewni  autoryzowany  serwis  gwarancyjny  i  pogwarancyjny  oraz 
podjęcie czynności serwisowych do max. 36 godz. od oficjalnego zgłoszenia awarii 
lub usterki przez cały okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę. 
7.  Czas  naprawy  gwarancyjnej  nie  może  być  dłuższy  niż  14  dni  roboczych,  licząc  
od następnego dnia po zgłoszeniu awarii sprzętu. 
8.  W  okresie  gwarancji  wszelkie  koszty  związane  z  usuwaniem  stwierdzonych  awarii  
i  usterek,  w  tym  obejmujące  dojazd  serwisanta,  transport  przedmiotu  sprzedaży 
umowy  od  siedziby  wykonawcy  i  z  powrotem  ,  związane    z  wymianą  materiałów  
i  części  (za  wyjątkiem  materiałów  i  części  eksploatacyjnych  podlegających 
naturalnemu  zużyciu)  ponosi  Wykonawca.  Wszystkie  zastosowane  w  trakcie 
realizacji  usunięcia  awarii  lub  usterek  materiały  i  części  maja  być  oryginalne  
i fabrycznie nowe. 
9.  Zamawiający  informuje,  że  określając  przedmiot  zamówienia  poprzez  wskazanie 
nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie 
gorsze  niż  wskazane.  Parametry  wskazanego  przez  Zamawiającego  standardu 
przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne 
cechy  istotne  dla  przedmiotu  zamówienia,  natomiast  wskazana  marka  lub  nazwa 
handlowa  określa  klasę  produktu  a  nie  konkretnego  producenta.  Zamawiający 
dopuszcza  możliwość  składania  ofert  równoważnych  w  stosunku  do  opisanych  
i  podanych  w  wymaganych  parametrach  w  zapytaniu  ofertowym  pod  warunkiem,  
że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. 
10. W  przypadku  wątpliwości  Zamawiającego  związanych  ze  stwierdzeniem 
równoważności  złożonej  oferty  wszelkie  obowiązki  związane  z  potwierdzeniem 
równoważności spoczywają na Wykonawcy. 
 
IV.  Termin i miejsce wykonania zamówienia 
Termin:  od  daty  zawarcia  umowy,  najpóźniej  do  dnia  05.03.2021  r.,  z  zastrzeżeniem  
że Wykonawca może określić w Formularzu Oferty Wykonawcy wcześniejszy termin.  
 
V.  Opis warunków udziału w postępowaniu 
W  postępowaniu  mogą  wziąć  udział  Dostawcy/Wykonawcy,  którzy  spełniają  poniższe 
kryteria: 
1.  Uprawnieni  do  występowania  w  obrocie  prawnym,  posiada  kompetencje  lub 
uprawnienia  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej  (Zamawiający  nie 
określa warunków  w tym zakresie), 
2.  Znajdujący  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia (Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie), 
3.  Posiada  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  niezbędne  do  realizacji  zamówienia 
(Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie), 
4.  Zamawiający  może  na  każdym  etapie  postępowania  uznać,  że  Wykonawca  nie 
posiada  wymaganych  zdolności,  jeśli  zaangażowanie  zasobów  technicznych  
i  zawodowych  w  inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  Wykonawcy  może  mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia, 
5.  Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena Zał. Nr 4). 
 
 
VI.  Opis sposobu obliczenia ceny 
1.  Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty (zwana również ceną ofertową). 
2.  Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich – PLN. 
3.  Cenę  oferty  brutto  należy  wyliczyć,  z  uwzględnieniem  wszystkich  wymagań  
w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca poda całkowitą cenę brutto oferty w Załączniku 
nr 2 do Zapytania ofertowego (Formularz ofertowy) w zapisie liczbowym i słownie. 
4.  Cenę  oferty  zapisaną  liczbowo  należy  zaokrąglić  do  2  miejsc  po  przecinku,  
tj.  do  pełnego  grosza  w  taki  sposób,  że  końcówki  poniżej  0,5  grosza  pomija  się,  
a końcówki powyżej 0,5 i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. 
5.  Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający 
wymaga,  aby  Wykonawca  obliczając  cenę  oferty  stosował  stawki  VAT  zgodne  ze 
stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert. 
6.  Cena  brutto  winna  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu 
zamówienia wraz z podatkiem VAT. 
7.  Jeżeli  cena  oferty  wydaje  się  rażąco  niska  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  
i  budzi  wątpliwości  Zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu 
zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  Zamawiającego  lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości 
zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający 
zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów 
oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
8.  Przy określaniu stawek  VAT dla poszczególnych pozycji zamówienia  Wykonawca 
powinien  uwzględnić  zapisy  art.  83  ust.  1 pkt  26  ustawy  z  dnia  11  marca  2004  r.  
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 póżń. zm.). 
 
VII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1.  Za  ofertę  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  zawierająca  najkorzystniejszy  bilans 
punków w kryteriach: 
1)  cena – 70% (max. 70 pkt) 
2)  termin dostawy – 30% (max. 30 pkt) 
Kryterium nr 1 – cena 
Ocena ofert wg kryterium nr 1 będzie prowadzona według poniższego wzoru: 
               cena oferty najtańszej 
C = ..............................................   x 100 x 70% 
               cena oferty badanej 
W zakresie kryterium nr 1 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę cena oferty 
brutto podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). 
Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 70 pkt. 
Kryterium nr 2 – termin dostawy 
W zakresie kryterium nr 2 do porównania i oceny ofert brana będzie pod uwagę data dostawy 
–  w  dniach  (dla  całości  zamówienia)  podana  w  Formularzu  ofertowym  (Załącznik  nr  2  
do Zapytania ofertowego) – waga kryterium 30%. 
Za skrócenie terminu dostawy Wykonawca otrzyma następującą ilość punktów: 
- dostawa w terminie wymaganym (05.03.2021 r.) – 0 pkt 
- skrócenie o 7 dni (26.02.2021 r.) – 20 pkt 
- skrócenie o 14 dni (19.02.2021 r.) – 30 pkt 
Za ww. kryterium można otrzymać maksymalnie 30 pkt. 
2.  Punktacja  przyznana  ofertom  w  poszczególnych  kryteriach  będzie  liczona  
z  dokładnością  do  2  miejsc  po  przecinku.  Najwyższa  liczba  punktów  wyznaczy 
najkorzystniejszą  ofertę.  Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta 
będzie  odpowiadać  wszystkim  wymaganiom  zgodnie  z  Wytycznymi  w  zakresie 
kwalifikowalności  wydatków  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-1020 oraz zapytaniu ofertowym i zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 
3.  Jeżeli  nie  będzie  można  dokonać  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  ze  względu  na  to,  
że 2  lub  więcej  oferty przedstawia  taki  sam bilans  ceny  oraz pozostałych  kryteriów  oceny 
ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną. 
 
VIII.  Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
1.  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu                  
o  przedłożone  przez  Wykonawcę  dokumenty  i  oświadczenia  stanowiące  załączniki  do 
niniejszego zapytania. 
2.  Ocena  spełniania  przedstawionych  powyżej  warunków  zostanie  dokonana  wg  formuły: 
„spełnia  –  nie  spełnia”.  W  razie  wątpliwości  co  do  informacji  zawartych  w  ofercie, 
Zamawiający  wystąpi  do  Wykonawcy  z  żądaniem  ich  wyjaśnienia.  Udzielone 
wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty. 
3.  Odrzucenie oferty:  
  Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 
-  jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego, 
-  nie  jest  złożona  na  odpowiednim  formularzu  ofertowym  (Formularz  Oferty 
Wykonawcy  jako  Załącznik  nr  2  do  Zapytania  ofertowego  oraz  Formularz  cenowy 
jako Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego), 
-  gdy Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,  
-  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
-  została złożona po upływie wyznaczonego terminu,  
-  jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  
-  formularz  oferty  i  wymagane  załączniki  zostały  podpisane  przez  osobę/osoby 
nieuprawnione,  
-  zawierającą błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi, 
-  Wykonawca  nie  złożył  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonej  oferty  bądź  jej 
uzupełnienia  w wyznaczonym terminie. 
4.  Z  tytułu  odrzucenia  oferty  Wykonawcom  nie  przysługuje  żadne  roszczenie  względem 
Zamawiającego.   
5.    Badanie oferty:  
W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądać  od  Wykonawców  wyjaśnień 
dotyczących  treści  złożonej  oferty  lub  przedłożenia  dodatkowych  dokumentów  w  celu 
weryfikacji  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  zgodności  oferowanego 
przedmiotu  zamówienia  z  wymaganiami  Zamawiającego.  Zamawiający  dopuszcza 
możliwość  wzywania  Wykonawców  do  złożenia  wyjaśnień  lub  przedłożenia  dokumentów 
oraz  składania  wyjaśnień,  również  przedkładania  dodatkowych  dokumentów  przez 
Wykonawców drogą mailową. 
 
IX.  Opis sposobu przygotowania oferty 
W odpowiedzi na zamówienie: 
1.  Ofertę  składa  się  w  formie  pisemnej  wypełniając  „Formularz  Oferty  Wykonawcy” 
stanowiący  Załącznik  nr  2  oraz  „Formularz  cenowy”  stanowiący  Załącznik  nr  3  
do Zapytania ofertowego (nie należy modyfikować formularzy). Formularze stanowiące 
odpowiedź na treść zapytania składane są w jednym egzemplarzu. 
2.  Do  oferty  należy  dołączyć  oświadczenie  o  braku  powiązań  osobowych  i  kapitałowych  
z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 4.  
3.  Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. 
4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
5.  Wszelkie  zmiany  w  tekście  oferty  (przekreślenia,  poprawki  dopiski)  powinny  być 
podpisane  lub  parafowane  przez  Wykonawcę,  w  przeciwnym  wypadku  nie  będą 
uwzględniane. 
6.  Oferta Wykonawcy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.  
7.  Przed  upływem  terminu  składania  ofert  Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  
do  złożonej  oferty  lub  wycofać  ofertę.  Zmiany  lub  wycofanie  powinny  być  doręczone 
Zamawiającemu  na  piśmie  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Oświadczenie 
o wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu  winno być  opakowane  tak, jak  oferta,  a  koperta 
zawierać  dodatkowe  oznaczenie  wyrazami  odpowiednio  „ZMIANA”  lub 
„WYCOFANIE”. 
8.  Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty 
po upływie terminu składania ofert. 
9.  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 
X.  Forma, miejsce i termin składania ofert 
Oferta  powinna  być  złożona  (osobiście/pocztą/przesyłką  kurierską)  do  dnia  
25  stycznia  2021  r.  do  godziny  15.00  w  formie  pisemnej,  w  zamkniętej  kopercie  
i opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł 
projektu,  w  ramach  którego  prowadzone  jest  niniejsze  postępowanie  oraz  dane 
składającego  (nazwa  i  adres),  a także  opatrzyć  napisem  „Nie  otwierać  przed  dniem 
25.01.2021 r. przed godz. 15.00” 
Ofertę  należy  złożyć  w  Sekretariacie  Zespołu  Szkół  Nr  1  im.  Tadeusza  Kościuszki  
w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw 
 
W przypadku przysłania oferty za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej, za termin 
złożenia oferty przyjmuje się termin wpływu oferty (przesyłki) do Sekretariatu Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie na w/w adres.  
 
Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  zdarzenia  wynikające  z  niewłaściwego 
oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz 
za  przesłanie/złożenie  oferty  w  innym  miejscu,  niż  wskazane  w  niniejszym  zapytaniu 
ofertowym.  
  
Osoby do kontaktów 
 
Koordynator projektu (tel. 721-584-901)  
Specjalista ds. monitoringu i rozliczeń finansowych (tel. 510-405-587) 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  
XI.  Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty 
1.  Zamawiający  dokona  oceny  ofert  pod  względem  formalnym  i  zgodności  z  niniejszym 
zapytaniem ofertowym. 
2.  Po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  wezwie  niezwłocznie  wybranych 
Oferentów  do  zawarcia  umowy.    Jeśli  w  terminie  7  dni  od  wezwania  do  podpisania 
umowy  Oferent  nie    zawrze  umowy,  Zamawiający  uzna,  iż  odmówił  on  podpisania 
umowy  i  wówczas  może  zawrzeć  umowę    z  Oferentem,  którego  oferta  była  następna  
w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania ofertą. 
3.  Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, 
że  złożone  oferty  w  wyniku  oceny  otrzymały  tę  samą  liczbę  punktów,  Zamawiający 
przeprowadzi negocjacje cenowe z Wykonawcami. 
4.  Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
5.  W  przypadku,  gdy  zaproponowane  oferty  przekroczą  kwotę  jaką  Zamawiający  może 
przeznaczyć  na  realizację  zamówienia,  Zamawiający,  może  podjąć  negocjacje  
z  wybranym  zgodnie  z  zasadą  konkurencyjności  Wykonawcą  lub  powtórzyć 
postępowanie w trybie zasady konkurencyjności.  
O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  wykonawców  
za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  lub  Poczty  Polskiej  lub  przesyłki  kurierskiej  
lub telefonicznie. 
 
XII.  Warunki zmiany umowy 
1.  Zamawiający    zastrzega    sobie    prawo    unieważnienia    zapytania    ofertowego   
na    każdym    etapie  postępowania  bez  podania  przyczyny.  Zamawiający  unieważnieni 
postępowanie,  jeżeli  w  toku  postępowania  ujawniono  niemożliwą  do  usunięcia  wadę 
postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.  
2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  udzielenia  wybranemu  w  wyniku 
przeprowadzonej  procedury  wyboru  wykonawcy  zamówienia  uzupełniającego  
w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą 
w  następstwie  niniejszego  postępowania,  w  przypadku  wystąpienia  stosownych 
przesłanek  wskazanych  w  Wytycznych  w  zakresie  kwalifikowalności  wydatków  
w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
3.  Zamawiający informuje, iż w umowie  będą zapisy: 
a)  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapłacić  zamawiającemu karę  umowną w  wysokości 
0,01 % wynagrodzenia wykonawcy za każdy dzień opóźnienia 
b)  W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które 
odpowiada  Wykonawca,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zapłaty  na  rzecz 
Zamawiającego  kary  umownej  w  wysokości  15%  maksymalnej  ceny  brutto 
przedmiotu umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane poprzez jednostronne 
oświadczenie złożone na piśmie drugiej stronie umowy, w terminie 30 dni od dnia, w 
którym nastąpiła okoliczność uzasadniająca wykonanie tego prawa. 
c)  zastrzegające  Zamawiającemu  możliwość  potrącania  naliczonych  kar  umownych                           
z wynagrodzenia Wykonawcy, 
d)  zastrzegające  Zamawiającemu  możliwość  dochodzenia  od  Wykonawcy 
odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, 
e)  zastrzegające  wypłatę  pełnego  wynagrodzenia  Wykonawcy  tylko  w  przypadku 
należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia 
i zawartych w umowie na wykonanie usługi/dostawy, 
f)  zastrzegające  prawo  rozwiązania  umowy  w  trybie  natychmiastowym  w  przypadku 
realizowania  usługi/dostawy  niezgodnie  z  umową  lub  podanym  terminem  z  winy 
Wykonawcy. 
4.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy                  
z powodu: 
-  zmiany powszechnie  obowiązujących przepisów prawa  w  zakresie  mającym  istotny 
wpływ na realizację przedmiotu umowy, 
-  zmiany  terminu  realizacji  zamówienia  z  przyczyn  obiektywnych,  niezależnych  
od Zamawiającego, 
-  zmiany  harmonogramu  realizacji  projektu  wpływająca  na  harmonogram  wykonania 
usługi/dostawy objętej niniejszym zamówieniem, 
-  zmiany  harmonogramu  realizacji  projektu  wynikająca  ze  zmiany  w  zakresie 
finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności). 
5.  Zmiany  zostaną  wprowadzone  w  drodze  aneksu  do  umowy  bądź  zmiany  załączników  
do umowy. 
 
XIII.  Wykaz załączników 
1.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1. 
2.  Formularz Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 2. 
3.  Formularz cenowy – Załącznik nr 3. 
4.  Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik 
nr 4. 
 
 
Wojciech Maślona 
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1  
im. T. Kościuszki w Krasnymstawie 
 
                             
…………………………………………………….. 
              Zamawiający