kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

1. Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży TEL. 116111

2. W sprawie zaginionego dziecka TEL. 116 000

3. Ogólnopolski telefon zaufania dla osób dorosłych TEL. 116 123

4.Telefon zaufania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krasnymstawie TEL. 82 576-71-61

5.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" TEL.  0801 12 00 02

6. Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Krasnymstawie TEL. (082) 576 36 08

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   TEL. (0-82) 576-72-97

8. Poradnia Uzależnień SP ZOZ – Krasnystaw Tel. (082) 57663893

9. Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie Tel.(082) 5756210

10. M.O.P.S. Krasnystaw TEL. 082 576-23-24

11. Sąd Rejonowy w Krasnymstawie Wydział Rodzinny i Nieletnich TEL. 82 576 28 01 w. 225

12. Całodobowy Telefon Zaufania Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie TEL. 81 534 60 60

13. Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki TEL.0 801 199 990

14. Telefon zaufania dla osób z problemem alkoholowym TEL. 22 842 26 00

15. Telefon zaufania AIDS TEL. 801 888 448

16. Telefon Zaufania dla Kobiet w Ciąży i Rodziny TEL.85 732-22-22

17. Klub Abstynenta „Odnowa” Krasnystaw TEL. 82 5761695

18. Cyberprzemoc 0800 100 100


Oferta szkoły - film promocyjny

plan200x200dziennik200x200kulinarnibudowlanka250zetka w hiszpanii

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo