kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

projekt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

zaprasza uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego do udziału w projekcie

„Szkoła nowych możliwości”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu

wzrost szans na zatrudnienie 100 Uczennic/Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie poprzez poprawę efektywności kształcenia, w tym udział uczniów w stażach/praktykach zawodowych, szkoleniach oraz zajęciach specjalistycznych, jak również poprzez podniesienie kompetencji
16 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni szkolnych

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 31.08.2019 r.

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 100 Uczennic/Uczniów Technikum i Szkoły Branżowej/Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 16 nauczycieli kształcenia zawodowego, zatrudnionych w ZSP Nr 1

Oferta dla uczniów ZSP Nr 1

W ramach projektu oferujemy:

 1. 1.Realizację staży i praktyk zawodowych dla 40 osób (w 2019 roku):
 • staże dla 35 Uczniów/Uczennic Technikum
 • praktyki zawodowe dla 5 Uczniów/Uczennic SB/ZSZ

Zapewniamy:

 • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia u pracodawcy
 • stypendium w wysokości 1 800 zł za 150 godzin stażu/praktyk
 • wyżywienie (obiad) podczas trwania staży/praktyk
 • zwrot kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis)
 1. 2.Zajęcia uzupełniające wiedzę Uczniów/Uczennic z przedmiotów zawodowych:
 • Akcja-Kreacja (60 godz.)
 • Tajniki prowadzenia firmy (60 godz.)
 • Rozliczenia z ZUS – kurs dla przyszłych przedsiębiorców (48 godz.)
 • Nowoczesny kucharz (48 godz.), w tym moduły: Dieta-cud, AGRO-wypoczynek, Sushi oraz Zasady carvingu i dekoracji potraw
 • Język angielski/niemiecki biznesowy (60 godz.)
 • Renowacja samochodu zabytkowego (160 godz.)
 • Nowy STAR 25 (160 godz.)
 • Gastro POS (32 godz.)
 • Skóra i włosy oczami chemika i biologa (42 godz.)
 1. 3.Zajęcia specjalistyczne dające dodatkowe uprawnienia:
 • Obsługa kasy fiskalnej (24 godz.)
 • Cukiernik (168 godz.)
 • Barista I i II stopnia (48 godz.)
 • Kuchnia molekularna (8 godz.)
 • Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141) – 192 godz.
 • Stylizacja paznokci metodą żelową I stopnia i metodą hybrydową (32 godz.)
 • Szkolenia diagnostyczne w zakresie mechaniki pojazdów (6 modułów po 8 godz.)
 • Kurs obsługi wózka widłowego dla 12 uczniów
 • Kurs na prawo jazdy kat. B dla 18 uczniów

Zapewniamy:

 • ciekawe, praktyczne zajęcia pozalekcyjne
 • możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień
 • wyżywienie podczas szkoleń
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis)

Oferta dla nauczycieli z ZSP Nr 1

Zajęcia specjalistyczne dla 16 nauczycieli kształcenia zawodowego:

 • kurs obsługi oprogramowania Gastro POS dla 5 nauczycieli
 • egzamin mistrzowski w zawodzie cukiernik dla 3 nauczycieli
 • szkolenie „Rachunkowość budżetowa” dla 1 nauczyciela
 • szkolenie z wykorzystania e-zasobów i e-podręczników w kształceniu zawodowym dla 16 nauczycieli

Główne rezultaty projektu

• 100 Uczennic/Uczniów podniesie/nabędzie kwalifikacje/kompetencje
• 40 Uczennic/Uczniów odbędzie staż/praktykę zawodową
• 16 nauczycieli uzyska kwalifikacje/kompetencje
• pracownie kształcenia zawodowego w ZSP Nr 1 zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony

Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami

Szczegółowe informacje o projekcie

można uzyskać u p. Moniki Łepik i w biurze projektu