kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

wykrzyknik2Informacje dla poprawiających egzamin maturalny z języka angielskiego

Egzamin odbędzie się dnia 23 sierpnia 2022 o godzinie 9.00.

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZS NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE

                               W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Cele:

  • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
  • Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
  • Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
  • Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
  • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
  • Kształtowania postawy empatii, tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka
  • Podejmowanie działań społecznych związanych z funkcjonowaniem szkoły w środowisku lokalnym.

      ZADANIA

        TERMIN

- zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

- opracowanie i zatwierdzenie planu pracy oraz wyrobienie pieczątki SU

- spotkanie z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach

- kiermasz  używanych  podręczników szkolnych

- otrzęsiny klas pierwszych

wrzesień 2020

- akcja krwiodawstwa

październik 2020

- transplantacja jestem na TAK

listopad 2020

-  świąteczna dekoracja szkoły

-  szkolne „ Mikołajki”

grudzień 2020

- akcja informacyjna podsumowująca wyniki nauczania i frekwencję w I semestrze roku 2020/2021

styczeń 2021

- zorganizowanie poczty walentynkowej

luty 2021

- pomoc w organizacji „Gotowanie z ViP-ami”

- Dzień Kobiet

marzec 2021

- organizacja Dni Otwartych Szkoły

- akcja krwiodawstwa

kwiecień 2021

-zorganizowanie „miejsca nauki na świeżym powietrzu”

- grafitti

- Wycieczka podsumowująca pracę SU

maj 2021

- Udział  w akcjach charytatywnych i wolontariacie m.in. „Góra grosza”

Zgodnie z terminem akcji charytatywnych

PRACA CIĄGŁA

Stała aktualizacja  tablicy „ Aktualności” i tablicy Samorządu Uczniowskiego

Pomoc w organizacji i prowadzeniu apeli okolicznościowych

Organizowanie apeli informacyjnych

Zebrania SU dotyczące spraw bieżących

                                                                                                                      Opiekunowie SU:

                                                                                                                  Katarzyna Oleszczuk

                                                                                                                    Małgorzata Typiak

 

                                                

                                                                                                  


Oferta szkoły - film promocyjny

plan200x200dziennik200x200kulinarnibudowlanka250zetka w hiszpanii

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo