kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

W bibliotece ZS Nr1 znajduje się wypożyczalnia, czytelnia, pokój opracowań oraz pracownia komputerowa (Centrum Informacji Multimedialnej), w której dostępny jest skaner i drukarka.

W bibliotece został utworzony dział Regionalia, w którym znajdują się publikacje związane z miastem i regionem, informacje o lokalnych twórcach oraz ich dorobku. Ponadto czytelnik znajdzie tu informacje dotyczące historii regionu, zabytków oraz zasłużonych dla miasta przodków i ludzi żyjących współcześnie.

W Punkcie Informacji Europejskiej gromadzone są i udostępniane publikacje związane z Unią Europejską, jej instytucjami, polityką, programami.

W bibliotece gromadzone są również materiały repertuarowe dla nauczycieli i uczniów, dokumentacja związana z ważniejszymi wydarzeniami szkolnymi oraz lokalnymi. Zainteresowanym udostępniane są prace dyplomowe byłych uczniów.                                                                                                                                           

W zasobach biblioteki znajdują się również teczki zagadnieniowe, tworzone na potrzeby uczniów i nauczycieli.

Zasoby biblioteki  i  sprzęt umożliwiają  użytkownikom  przygotowanie do zajęć lekcyjnych, rozwój  zainteresowań, dostęp do ofert edukacyjnych  i  kulturalnych.

Nauczyciele – bibliotekarze służą czytelnikom pomocą w korzystaniu z Internetu, doskonaleniu technologii  komputerowych, doborze lektury, przygotowaniu do konkursów i olimpiad.