kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

wykrzyknik2Informacje dla poprawiających egzamin maturalny z języka angielskiego

Egzamin odbędzie się dnia 23 sierpnia 2022 o godzinie 9.00.

W bibliotece ZSP Nr1 znajduje się wypożyczalnia, czytelnia, pokój opracowań oraz pracownia komputerowa (Centrum Informacji Multimedialnej), w której dostępny jest skaner i drukarka.

W bibliotece został utworzony dział Regionalia, w którym znajdują się publikacje związane z miastem i regionem, informacje o lokalnych twórcach oraz ich dorobku. Ponadto czytelnik znajdzie tu informacje dotyczące historii regionu, zabytków oraz zasłużonych dla miasta przodków i ludzi żyjących współcześnie.

W Punkcie Informacji Europejskiej gromadzone są i udostępniane publikacje związane z Unią Europejską, jej instytucjami, polityką, programami.

W bibliotece gromadzone są również materiały repertuarowe dla nauczycieli i uczniów, dokumentacja związana z ważniejszymi wydarzeniami szkolnymi oraz lokalnymi. Zainteresowanym udostępniane są prace dyplomowe byłych uczniów.                                                                                                                                           

W zasobach biblioteki znajdują się również teczki zagadnieniowe, tworzone na potrzeby uczniów i nauczycieli.

Zasoby biblioteki  i  sprzęt umożliwiają  użytkownikom  przygotowanie do zajęć lekcyjnych, rozwój  zainteresowań, dostęp do ofert edukacyjnych  i  kulturalnych.

Nauczyciele – bibliotekarze służą czytelnikom pomocą w korzystaniu z Internetu, doskonaleniu technologii  komputerowych, doborze lektury, przygotowaniu do konkursów i olimpiad.

SIEDZIBA  BIBLIOTEKI :   DAWNY KOŚCIÓŁ AUGUSTIAŃSKI

Biblioteka przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 mieści się w pomieszczeniach najstarszego, zabytkowego budynku Krasnegostawu, przy ulicy Zamkowej 1.

Jest to dawny kościół augustiański  (1394 – 1434) w stylu gotyckim, który zachował  jeszcze dawny charakter obronny. Fundatorem kościoła był Władysław Jagiełło. Budynek wymurowano z kamienia i cegły. Prezbiterium podzielonego na dwie kondygnacje kościoła  zostało oskarpowane.

W 1449 r. był zniszczony przez Tatarów, w 1458 r.  został odbudowany przez Kazimierza Jagiellończyka. Na nowo został erygowany w 1505 roku przez Aleksandra Jagiellończyka, w 1656 r. był ponownie zniszczony przez Szwedów.

W latach 1821-24 budynki zespołu poaugustiańskiego ( kościół i klasztor) były odebrane zakonnikom przez władze carskie. W tym czasie kościół  został zamieniony na magazyn, a klasztor  na szpital a później na koszary. W 1826 r. budynki przebudowano, a w 1951 r. zostały adaptowane do celów szkolnych.


Oferta szkoły - film promocyjny

plan200x200dziennik200x200kulinarnibudowlanka250zetka w hiszpanii

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo