kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Wydarzenia szkolne

olimpiada

W dniu  14 grudnia 2020 roku  odbył się w naszej szkole I etap zdalnej olimpiady pod patronatem ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2020/2021.

Uczniowie  z klas: 1te, 2 tpe , 2te, 3tpe,  rozwiązywali pytania testowe dotyczące ubezpieczeń społecznych. Wyniki Olimpiady z ZUS na szczeblu szkolnym.

Olimpiada odbyła się na podbudowie prowadzonych „Lekcji z ZUS”, które kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym, by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń  (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Kinga K

Po raz kolejny przyznane zostały stypendia starosty krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka. Tradycyjnie najlepsi uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat krasnostawski zostali uhonorowani nagrodami finansowymi. Starosta krasnostawski przyznał stypendia na podstawie opinii komisji stypendialnej, która rekomendowała 32 uczniów do stypendium za wyniki w nauce oraz 2 uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe. Stypendium ma charakter motywacyjny i jest niezależne od sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium starosty krasnostawskiego otrzymała uczennica klasy III  Kinga Kuczma kształcąca się w zawodzie technik ekonomista.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej edukacji.

 

 

dzień 11.11

Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe, w Polsce obchodzone jest corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w roku 1918.

W tym roku świętujemy obchody 102-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to ważna okazja do celebrowania wydarzeń z przeszłości. Dziś to my odpowiadamy za losy naszej Ojczyzny i jeśli pragniemy jej służyć i zostać bohaterami naszych czasów, powinniśmy jak najwięcej czerpać z postawy Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego Legionistów. Powinniśmy strzec i chronić naszą Ojczyznę - Polskę.

Inicjatywy związane ze świętowaniem tego wspaniałego  historii Narodu Polskiego jubileuszu, są wyrazem wdzięczności dla tych, którzy dali nam wolność po wielu latach zniewolenia. 11 listopada to święto teraźniejszości i przyszłości. 

Starajmy się online brać udział w uroczystościach i inicjatywach niepodległościowych.
Bądźmy dumni z naszej Ojczyzny, z tego, że jesteśmy Polakami.

 

 

Olimpiada - Szkoły ponadpodstawowe - ZUS

Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2020/2021

7 grudnia 2020 roku odbędzie się Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” edycja 2020/2021.

Zachęcamy uczniów ZS nr 1 do udziału w olimpiadzie. 

 

Najważniejsze daty z harmonogramu olimpiady:

  • zgłoszenia szkół do udziału w Olimpiadzie: do 20 listopada 2020 r.
  • I etap Olimpiady (szkolny): 7 grudnia 2020 r.
  • II etap Olimpiady (wojewódzki): 19 marca 2021 r.
  • III etap Olimpiady (ogólnopolski): 16 kwietnia 2021 r., Centrala ZUS w Warszawie.

UWAGA! Dopuszczamy możliwość, że dany etap przeprowadzimy zdalnie przy użyciu wybranej platformy internetowej.

                            Zapraszamy do udziału w olimpiadzie. Zgłaszać można się do pani Małgorzaty Typiak

harmonogram olimpiady 2020 21

 

 

Zarządzenie nr 6/2020/2021

z dnia 24 października 2020 r. dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

w sprawie przygotowania do realizowania w okresie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 08 listopada 2020r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na podstawie art. 68 us­t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz. U. 2020 poz. 493 z późn. zm.)  oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389, poz. 1830, poz. 1859 i poz. 1870)

zarządzam, co następuje:

Zarządzenie nr 5/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

w Krasnymstawie

z dnia 17 października 2020r.

w sprawie ustalenia harmonogramu prowadzenia zajęć od 19 października 2020r.

Na podstawie art 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2017r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.1378) oraz  §1 ust 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1830)

ustalam

 następujący harmonogram i zasady prowadzenia zająć w Zespole Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

Załączniki:
Pobierz plik (17.10.2020 Procedury Covid.docx)17.10.2020 Procedury Covid.docx[ ]16 kB

plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo