kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

W coroczny kalendarz szkolnych uroczystości wpisany jest apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, którego celem jest rozwijanie zainteresowań historią Ojczyzny oraz rozbudzanie uczuć patriotycznych wśród naszych uczniów.

konstytucja

Dnia 28 kwietnia 2023 r. w naszej szkole odbył się apel poświęcony 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie przygotowali uczniowie naszej szkoły.  Poprzez wiersze, piosenki zaprezentowali ważne fakty w dziejach Polski. Przypomnieli symbole narodowe, rolę i znaczenie słów: Wolność, Naród i Ojczyzna oraz okoliczności powstania pierwszej polskiej konstytucji. To właśnie 3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwany też Czteroletnim uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną ustawę zasadniczą.

Akademia przygotowana przez uczniów 2 tp, 2tz, 3tz, 4tzm, 4tpe, 4 tz była wspaniałą okazją do pielęgnowania patriotyzmu oraz cenną lekcją historii.

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych odbyło się razem z apelem z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na uroczystości gościliśmy panią Teresę Hałas, poseł na Sejm RP i pana Witolda Boruczenko, przewodniczągo Rady Powiatu. 

Po wysłuchaniu części artystycznej głos zabrała pani dyrektor szkoły Małgorzata Jędruszczak. Na koniec skierowała kilka słów do młodzieży aby zawsze kochała i szanowała swoją Ojczyznę. Następnie podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie apelu.

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i ślub

apel1

apel2

apel44

apel66

apel55


Oferta szkoły - film promocyjny

plan200x200dziennik200x200kulinarnibudowlanka250zetka w hiszpanii

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo