kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

eu

Zespół Szkół Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

zaprasza uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego do udziału w projekcie

„Zawodowcy z Kościuszki”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,
Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 – Kształcenie zawodowe współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Cel projektu

wzrost szans na zatrudnienie 200 Uczennic/Uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie poprzez poprawę efektywności kształcenia, w tym udział uczniów w stażach, szkoleniach oraz zajęciach specjalistycznych, jak również poprzez podniesienie kompetencji 16 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz doposażenie pracowni szkolnych

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. – 31.08.2022 r.

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 200 Uczennic/Uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia oraz 16 nauczycieli kształcenia zawodowego, zatrudnionych
w Zespole Szkół Nr 1

Oferta dla uczniów ZS Nr 1

W ramach projektu oferujemy:

 1. Realizację staży uczniowskich dla 80 osób (I edycja dla 40 osób w 2021 roku oraz II edycja dla 40 osób w 2022 roku):

Zapewniamy:

 • możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia u pracodawcy
 • stypendium w wysokości 2600 zł za 150 godzin stażu
 • wyżywienie (obiad) podczas trwania staży
 • zwrot kosztów dojazdu
 • odzież roboczą
 • materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis)
 1. Zajęcia uzupełniające wiedzę Uczniów/Uczennic z przedmiotów zawodowych:
 • Bankowość (2 edycje po 40 godz.)
 • Rachunkowość budżetowa z elementami obsługi Płatnika (2 edycje po 60 godz.)
 • Świat wokół kuchni (2 edycje po 76 godz.), w tym moduły: Travel foods (Kuchnia włoska, amerykańska, meksykańska, francuska)/40godz., Perfectservice (etykieta przy stole)/12godz., Business AGRO (agroturystyka)/12h, Kucharz w laboratorium (analiza substancji odżywczych/witamin – Wiem co jem)/12h
 • Podstawy piekarnictwa (2 edycje po 32 godz.)
 • AZJA EXPRESS w kuchni (2 edycje po 48 godz.), w tym każdy po 3 moduły po 16 godz.: JAPONIA/MasterSushi, CHINY/Kiper herbaty, TAJLANDIA/Lody tajskie
 • Lider w gastronomii (2 edycje po 32 godz.), w tym moduły: Public Relations i marketing, Event Manager, Organizator wesel
 • Szkolny Fiacik (136 godz., 1 edycja w roku szkolnym 2020/2021)
 • Lakieromania (136 godz., 1 edycja w roku szkolnym 2021/2022)
 • Renowacja pojazdu zabytkowego (120 godz., 1 edycja w roku szkolnym 2020/2021)
 • Budowanie repliki samochodu rajdowego (120 godz., 1 edycja w roku szkolnym 2021/2022)
 1. Zajęcia specjalistyczne dające dodatkowe uprawnienia lub z egzaminem czeladniczym:
 • Kelner z egzaminem czeladniczym – 160 godz. (1 edycja r. szk. 2021/2022)
 • Wizażystka z egzaminem czeladniczym – 160 godz. (1 edycja r. szk. 2020/2021)
 • Cukiernik z egzaminem czeladniczym – 2 edycje po 168 godzin
 • Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141) – 3 edycje po 192 godz.
 • Brukarz z egzaminem czeladniczym – 2 godz. po 160 godz.
 • Kurs obsługi wózka widłowego (teoria 56 godzin/grupę + praktyka po 3 godz./osobę) – 2 edycje
 • Kurs na prawo jazdy kat. B (teoria 30 godzin/grupę + praktyka po 30 godzin/osobę) – 2 edycje
 • Uprawnienia elektryczne do 1 kV – 2 edycje po 40 godz.
 1. Zajęcia specjalistyczne dla U/U uzupełniające kwalifikacje:
 • Kurs obsługi kasy fiskalnej (2 edycje po 24 godziny)
 • Barista I i II stopnia (2 edycje po 48 godzin)
 • Szkolenia fryzjerskie (Koloryzacja I st., Koloryzacja II st., Strzyżenia damskie, Strzyżenia męskie, Barber, Podstawy trychologii itp.), 6 modułów, każdy po 16 godz. (realizacja 01-07.2021)
 • Stylizacja paznokci – 2 edycje po 32 godz.

Zapewniamy:

 • ciekawe, praktyczne zajęcia pozalekcyjne
 • możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień
 • wyżywienie podczas szkoleń
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 • materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis)

Oferta dla nauczycieli z ZS Nr 1

Zajęcia specjalistyczne dla 16 nauczycieli kształcenia zawodowego:

 • szkolenie „Nowoczesne torty” (16 godz.) dla 3 nauczycieli
 • szkolenie „Monoporcje” (16 godz.) dla 3 nauczycieli
 • szkolenie „Kiper herbaty” (16 godz.) dla 1 nauczyciela
 • szkolenie „Lody tajskie” (16 godz.) dla 1 nauczyciela
 • szkolenie „Projektowanie fryzur” (16 godz.) dla 1 nauczyciela
 • szkolenie „SEP do 1 kV z egzaminem” (24 godz.) dla 3 nauczycieli
 • szkolenie „Nowoczesne techniki i e-zasoby wspomagające edukację” (8 godz.) dla 16 nauczycieli
 • szkolenie „Prezi – forma przekazu informacji w kształceniu zawodowym” (8 godz.) dla 16 nauczycieli
 • szkolenie „Szkolenie z zakresu pojazdów hybrydowych” (16 godz.) dla 3 nauczycieli

Główne rezultaty projektu

 • • 200 Uczennic/Uczniów podniesie/nabędzie kwalifikacje/kompetencje
  • 80 Uczennic/Uczniów odbędzie staż uczniowski w wymiarze 150 godz.
  •  16 nauczycieli uzyska kwalifikacje/kompetencje
  •  pracownie kształcenia zawodowego w ZS Nr 1 zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć

Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony

Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami

 

Szczegółowe informacje o projekcie

można uzyskać u p. Moniki Łepik