kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2023/2024

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie na rok szkolny 2023/24

znajduje się poniżej w załącznikach