kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

KUCHARZ

Symbol zawodu: 512001

Okres nauki: 3 lata w Branżowej Szkole I Stopnia

Języki obce: język niemiecki

Kwalifikacja: HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Zajęcia w naszej szkole prowadzone w są przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie szeroko pojętej gastronomii. Zajęcia praktyczne odbywają się 2 dni w tygodniu w doskonale wyposażonej pracowni. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie kucharz uczniowie zdają w swojej pracowni, czyli w dobrze znanych sobie warunkach. Uczniowie szkoły mają możliwość odbywania praktyki zawodowej w nowocześnie wyposażonych zakładach gastronomicznych w kraju i za granicą w ramach programów międzynarodowych ERAZMUS+. W ramach realizowanych w szkole projektów unijnych uczniowie mogą zdobyć dodatkowe uprawnienia takie jak cukiernik czy barista. Zawód kucharz jest bardzo pożądany na polskim i zagranicznym rynku pracy, dlatego w szkole organizowane są liczne warsztaty i szkolenia (m.in. z kuchni molekularnej, sushi). Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach i olimpiadach tematycznych, prowadzą bloga kulinarnego.

Zdobywając zawód kucharz absolwent będzie umiał: obliczać wartość odżywczą                                     i energetyczną potraw, pobierać surowce i półprodukty do produkcji kulinarnych, obliczać namiary surowcowe zgodnie z recepturą, właściwie dobierać parametry przechowywania żywności, dokonać obróbki wstępnej i zasadniczej surowców, stosować właściwe techniki                      i metody przy produkcji potraw, odpowiednio łączyć składniki, dobierać zastawę stołową, używać sprzętu i urządzeń do produkcji i ekspedycji potraw i napojów zgodnie z zasadami BHP, dokonywać bieżącej konserwacji tych urządzeń, przestrzegać zasad systemu HACCP oraz dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w zawodzie kucharz absolwent będzie mógł kontynuować naukę i poszerzać swoją wiedzę w branżowej szkole II stopnia uzyskując kwalifikację HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.