kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

Dyrektor 
 
Małgorzata Jędruszczak
 
 Wicedyrektor
 
Katarzyna Mańko 
 
Kierownik Szkolenia Praktycznego
Kinga Ciurysek