kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Symbol zawodu: 343404

Okres nauki: 5 lat w Technikum

Języki obce: język niemiecki, język angielski

Kwalifikacje:

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest bardzo atrakcyjnym zawodem, przygotowuje do świadczenia usług gastronomicznych. To zawód, który daje możliwość rozwoju zainteresowań kulinarnych oraz szansę na ciekawą karierę zawodową w kraju i za granicą.

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną w dziedzinie szeroko pojętej gastronomii. Zajęcia praktyczne odbywają się raz w tygodniu w doskonale wyposażonej pracowni. Egzamin potwierdzający kwalifikacje uczniowie zdają w swojej pracowni, czyli w dobrze znanych sobie warunkach. Uczniowie szkoły mają możliwość odbywania praktyki zawodowej w nowocześnie wyposażonych zakładach gastronomicznych w kraju i za granicą w ramach programów międzynarodowych ERAZMUS+. Ponadto w ramach realizowanych w szkole projektów unijnych uczniowie mogą rozwijać swoje gastronomiczne pasje i umiejętności, zdobywając dodatkowe uprawnienia takie jak cukiernik czy barista. W szkole organizowane są liczne warsztaty i szkolenia (m.in. z kuchni molekularnej i sushi). Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach i olimpiadach tematycznych, prowadzą szkolnego bloga kulinarnego, na którym publikują przepisy i zdjęcia przygotowanych potraw, doskonaląc umiejętności                         z zakresu fotografii kulinarnej. Po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji absolwent uzyskuje dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Absolwent zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
  • sporządzania oraz wydawania potraw i napojów;
  • planowania i oceny żywienia;
  • organizowania produkcji gastronomicznej;
  • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka oraz innych kierunkach pokrewnych.