kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Symbol zawodu: 723103

Okres nauki: 3 lata w Branżowej Szkole I Stopnia

Języki obce: język niemiecki

Kwalifikacja: MOT.05 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych to kierunek związany z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu mechaniki pojazdowej. Uczniowie w ramach kształcenia praktycznego odbywają zajęcia w pracowniach samochodowych na terenie szkoły, praktyki w zakładach naprawczych, stacjach obsługi pojazdów na terenie powiatu oraz zawodowe praktyki zagraniczne w ramach programu ERAZMUS+. Ponadto uczniowie w szkole odbywają bezpłatny kurs na prawo jazdy kategorii B.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: użytkowania pojazdów samochodowych, diagnozowania i naprawiania pojazdów samochodowych.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych absolwent może kontynuować naukę i poszerzać swoją wiedzę w branżowej szkole II stopnia uzyskując kwalifikację MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.