kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Mechanik pojazdów samochodowych

Symbol zawodu :723103

Mechanik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły barażowej pierwszego stopnia będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • użytkowania pojazdów samochodowych,
  • diagnozowania pojazdów samochodowych,
  • naprawiania pojazdów samochodowych,
  • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

  • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
  • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
  • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Proces kształcenia trwa 3 lata w trakcie, którego uczeń zdobywa na koniec klasy trzeciej kwalifikację MOT.05. – Obłsuga, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

Po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia będzie mógł kontynuować naukę i poszerzać swoją wiedzę w szkole branżowej II stopnia uzyskując kwalifikację

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

 

Uczniowie po ukończeniu szkoły znajdują zatrudnienie u lokalnych pracodawców w warsztatach samochodowych.