kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

konsultacje

GODZINY KONSULTACJE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2018/2019

Klasa

Wychowawca

Konsultacje

                        Dzień

                  Godzina

1 te/1tp/1tf

Katarzyna Mańko

                 poniedziałek                    8.50-9.30

1 tz/1tb/1tm

Iwona Poniewozik

                 poniedziałek                  10.30-11-15

1 br

Marcin Łukaszczyk

                      wtorek                 11.30-12.15

2 br

Jolanta Jóźwiak

                      wtorek                    8.50-9.30

2te/2 tz/2tf

Marzena Remiś

                      wtorek                 10.30-11.15

2 tm/2tp/2tb

Elżbieta Kapuśniak

                      środa                   9.40-10.25

3 ms/mr/k

Małgorzata Typiak

            poniedziałek

                     środa

                12.20-13.00

                12.20-13.00

3tz/3tm

Katarzyna Oleszczuk

                    wtorek                 12.15-13.05

3tp

Marta Maślona

                    środa                 10.30-11.15

4tp/4tb

Monika Kowalik-Żebrowska

                 czwartek                   10.30-11.15

4te/4tz

Bożena Cieszko-Pankiewicz

czwartek   11.30-12.15

konkursy

Zapraszamy uczniów ZSP nr 1 do udziału w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nauczycielami ekonomicznych przedmiotów zawodowych.

W załączniku dołączamy bazę pytań i regulamin konkursu.

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła w bieżącym roku organizację konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”.

Konkurs jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów.

Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

 Konkurs przebiega w trzech etapach, które organizowane są w ciągu jednego roku szkolnego.

 I etap konkursu – szkolny 

  Szkolny Komitet Konkursowy przygotowuje test wiedzy z zakresu przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. 

Szkolny Komitet Konkursowy przeprowadza test i wyłania dwóch uczniów do reprezentowania szkoły na etapie regionalnym.

Jeżeli wyniki testu nie pozwalają na wyłonienie dwóch zwycięzców (jednakowe wyniki uzyskało więcej niż 2 uczestników) istnieje konieczność zorganizowania dogrywki w formie ustalonej przez Szkolny Komitet Konkursowy.

Zadaniem konkursowym dla uczestników jest udzielenie odpowiedzi na pytania z testu wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Test opracowany przez Szkolny Komitet Konkursowy składa się z 25 pytań.

 I etap szkolny konkursu jest organizowany do 25 listopada roku szkolnego, w którym organizowany jest konkurs.

 II etap konkursu – regionalny

III etap konkursu - centralny

Warto znać swoje prawa w pracy !!!

Koordynator konkursu - pani Katarzyna Mańko

anigif zetkaszkoła dni 1

 

anigif oferta 2018

Jesteśmy szkołą z tradycją – kształcimy zawodowo

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie ZSP nr 1 w Krasnymstawie serdecznie zapraszają uczniów klas III gimnazjum na Dni Otwarte, które odbędą się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00.

W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje o szkole, o kierunkach kształcenia w technikum i szkole branżowej I stopnia, spotkać się i porozmawiać z nauczycielami i uczniami oraz poczęstować się wypiekami własnej produkcji. Ponadto nasi uczniowie zaprezentują umiejętności, które opanowali w ramach nauki szkolnej. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zspnr1-krasnystaw.edu.pl  

GODZINY KONSULTACJI Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp. Imię i nazwisko wychowawcy Klasa Godziny Dzień tygodnia  
 
1

Marta Maślona

1tp 10.35-11.15 czwartek  
2 Katarzyna Oleszczuk 1tz/1tm 12.00- 13.00

środa

 
3

Ewa Guziuk

1k/1mr/1ms 12.20-13.05 piątek  
4

Monika Kowalik –Żebrowska

2tp/2tb 10.30-11.15 wtorek  
5

Bożena Cieszko- Pankiewicz

2tz/2te 10.30-11.15 poniedziałek  
6

Małgorzata Typiak

2k/2mr/2ms 10.30-11.15 wtorek  
7 Katarzyna Mańko 3tp/3te 11.30-12.15

poniedziałek

 
8 Iwona Poniewozik 3tz/3tf 8.50-9.35 poniedziałek  
9 Leszek Dworucha 3ms 10.30-11.15 poniedziałek  
10

Agnieszka Pawlas

3k 11.30-12.15 poniedziałek  
11

Elżbieta Kapuśniak

4tz 8.50-9.35 czwartek  
12 Jolanta Jóźwiak 4tp 9.40-10.25 czwartek  
13

Zofia Rychwalska

4tf 11.30-12.15 czwartek  

konsultacje

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXIX/551/2010

Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 8 września 2010r.

w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego

w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Krasnostawskiego

 

INFORMACJA

o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego:

Zespół Szkół nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

 

Na podstawie uchwały nr XXXIX/551/2010 Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 8 września 2010r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Krasnostawskiego, Zespół Szkół nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Krasnostawskiego lub do sprzedaży, zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego wg poniższego zestawienia:

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Termin Nazwa imprezy

Odpowiedzialni

Wrzesień Rozpoczęcie roku szkolnego

Katarzyna Mańko

Bożena Cieszko-Pankiewicz

Rocznica 17 września

Krzysztof Cabaj

Piotr Bęcal

Zebranie z rodzicami – prezentacje klas gastronomicznych

Agnieszka Pawlas

Katarzyna Oleszczuk

Wybory do SU

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie SU

Integracja klas pierwszych

Wychowawcy klas

Otrzęsiny klas pierwszych

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie SU

Październik Pielgrzymka klas maturalnych na Jasną Górę

Ks. Paweł Klępka

Sylwia Młynarczyk – Rysak

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

Agnieszka Pawlas

Katarzyna Oleszczuk

Marzena Szydłowska

Marta Maślona

Listopad Narodowe Święto Niepodległości

Krzysztof Cabaj

Piotr Bęcal

Bogumiła Bęcal

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Bożena Cieszko-Pankiewicz

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Małgorzata Typiak

Katarzyna Mańko

Transplantacja jestem na tak

Małgorzata  Jędruszczak

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie SU

Agnieszka Pawlas

Katarzyna Oleszczuk

Andrzejki

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie SU

Olimpiada Wiedzy o Żywności

i Żywieniu

Halina Szewczyk
Grudzień Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Małgorzata Typiak

Katarzyna Mańko

Opłatki klasowe

Wychowawcy klas

Konkurs o tytuł Mistrza rachunkowości

Bożena Cieszko-Pankiewicz

Kiermasz bożonarodzeniowy

Sylwia Młynarczyk – Rysak

Agnieszka Pawlas

Katarzyna Oleszczuk

Kolędowanie po europejsku

Monika Kowalik-Żebrowska

Zofia Rychwalska

Magdalena Koźlik

Styczeń Szkolny Konkurs Matematyczny

Iwona Poniewozik

Marzena Remiś

Tomasz Bożko

Szkolny Konkurs Fryzjerski

Anna Ziemińska

Luty Podsumowanie pracy za I SEM.

Małgorzata Jędruszczak

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego

Monika Kowalik-Żebrowska

Urszula Nowak

Marzec Szkolny Konkurs motoryzacyjny

Tadeusz Słotwiński

Wojciech Czwórnóg

Sławomir Czwórnóg

Dariusz Golec

Dariusz Wróbel

Gotowanie z Vipami

Małgorzata  Jędruszczak

Katarzyna Mańko

Małgorzata Typiak

Agnieszka Pawlas

Katarzyna Oleszczuk

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Sylwia Młynarczyk – Rysak

Kiermasz wypieków wielkanocnych

Agnieszka Pawlas

Katarzyna Oleszczuk

Kiermasz ozdób Wielkanocnych

Sylwia Młynarczyk – Rysak

Dzień wiosny

Ewa Guziuk

Kwiecień Dni otwarte

Wojciech Czwórnóg

Sławomir Czwórnóg

Małgorzata  Jędruszczak

Monika Łepik

Katarzyna Mańko

Małgorzata Typiak

Agnieszka Pawlas

Katarzyna Oleszczuk

Dorota Ociepa

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie SU

Dzień Patrona Szkoły Elżbieta Kapuśniak
Mistrzostwa Powiatu  - Wyciskanie na ławeczce poziomej

Grzegorz Świech

Leszek Dworucha

Rocznica Zbrodni Katyńskiej

Marta Maślona

Olimpiada Wiedzy Samochodowej

Wojciech Czwórnóg

Sławomir Czwórnóg

Powiatowy Konkurs Profilaktyka Uzależnień

Ewa Gałka

Halina Szewczyk

Pożegnanie maturzystów

Iwona Poniewozik

Katarzyna Mańko

Maj Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

Dorota Ociepa

Zofia Rychwalska

Krzysztof Cabaj

Piotr Bęcal

Czerwiec Dzień Sportu Szkolnego- Dzień Dziecka

Grzegorz Świech

Leszek Dworucha

Ewa Guziuk

Małgorzata Gadomska- Matycz

Zakończenie roku szkolnego

Marzena Remiś

Lipiec/

Sierpień

Konkursy kulinarne

Agnieszka Pawlas

Katarzyna Oleszczuk

Cały rok szkolny

Współpraca z Fundacją

Dr. Clown

Agnieszka Pawlas

Katarzyna Oleszczuk

kal

kal

 

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

Termin

Nazwa imprezy

Odpowiedzialni

 

Wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego

K. Oleszczuk

T. Słotwiński

Rocznica 17 września

J. Stępień

P. Bęcal

   

Wybory do SU

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie SU

Integracja klas pierwszych

Wychowawcy klas pierwszych

Otrzęsiny klas pierwszych

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie SU

Październik

   

Pielgrzymka klas maturalnych na Jasną Górę

Ks. P. Klępka

Wychowawcy klas czwartych

Dzień Edukacji Narodowej

B. Cieszko – Pankiewicz

D. Ociepa

B. Bęcal

Poznaj swoje prawa w pracy

M. Łepik

M. Mirosław

Listopad

Narodowe Święto Niepodległości

T. Słotwiński

J. Jóźwiak

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

L. Franczak

Turniej warcabowy o Puchar Dyrektora Szkoły

B. Cieszko - Pankiewicz

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

B. Cieszko - Pankiewicz

Andrzejki

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie SU

Transplantacja jestem na tak

M. Jędruszczak

Samorząd Uczniowski

Opiekunowie SU

Grudzień

Akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

M. Typiak

K. Mańko

Opłatki klasowe

Wychowawcy klas

Konkurs o tytuł Mistrza rachunkowości

B.Cieszko - Pankiewicz

Światowy  Dzień Wolontariatu

Ks. P. Klępka

A. Zimińska - Chojnacka

Kolędowanie szkolne

M. Szydłowska

D. Okapa

Styczeń

Szkolny Konkurs Matematyczny

M. Remiś

I. Poniewozik

Konkurs Fryzjerski

A. Zimińska – Chojnacka

M. Łepik

Luty

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego

M. Kowalik -  Żebrowska

U. Nowak

Studniówka

I. Poniewozik

K. Mańko

Marzec

Szkolny Konkurs motoryzacyjny

W. Czwórnóg

S. Czwórnóg

T. Słotwiński

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Ks. P. Klępka

Ks. B. Zwoliński

   

Gotowanie z klasami 8 szkoły podstawowej

M. Jędruszczak

K. Mańko

A. Pawlas

A. Skrzypek

K. Oleszczuk

M. Typiak

A. Jędruszczak

Dzień Kobiet

T. Marciniec

B. Orłowski

Dzień wiosny

L. Dworucha

M. Łukaszczyk

G.Świech

Kwiecień

Dni otwarte

M. Jędruszczak

K. Mańko

Wytypowani nauczyciele przez przewodniczących zespołów przedmiotowych

Dzień Patrona Szkoły

A. Kostrzanowska

P. Sroczyński

Wycieczka MTM Poznań

S. Czwórnóg

Rocznica Zbrodni Katyńskiej

J. Stępień

T. Kraska

Olimpiada Wiedzy Samochodowej

S. Czwórnóg

W. Czwórnóg

Powiatowy Konkurs Profilaktyka Uzależnień

E. Gałka

A. Sadlak - Skrzypek

Pożegnanie maturzystów.

 B. Cieszko – Pankiewicz

M. Typiak

Maj

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

P. Bęcal

J. Stępień

Czerwiec

Dzień Sportu Szkolnego- Dzień Dziecka

L. Dworucha

M. Łukaszczyk

G. Świech

Zakończenie roku szkolnego

M. Szydłowska

M. Remiś

 

plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo