kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

 

Uchwalony na podstawie:
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm. )

Rozporządzenia MEN z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek (Dz. U. z 2005 r. Nr 52, poz. 466 ze zm.).

Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dnia 11 lutego 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 251).

Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191).

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (statut Branżowa.docx)statut Branżowa.docx[Statut Szkoły Branżowej]210 kB
Pobierz plik (statut Technikum.docx)statut Technikum.docx[Statum Technikum Nr 1]216 kB
Pobierz plik (statut Zespołu.docx)Statut Zespołu Szkół Nr 1[ ]104 kB