kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

Od września br. szkolnego prowadzone jest szkolenie „Tajniki prowadzenia firmy” dla uczniów z klas technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Na zajęciach uczniowie rozpoczynają i prowadzą działalność gospodarczą wybranej przez siebie firmy.

Już od początku zajęć marzenia przybierają realne kształty, ponieważ w tematyce: „ OD MARZEŃ DO WŁASNEGO BIZNESU”, uczniowie tworzą pomysły na własną firmę, dobierają formę organizacyjno-prawną, poznają procedurę „jednego okienka”, a także sporządzają wniosek CEIDG-1.

Po załatwieniu formalności związanych z rozpoczęciem działalności, nadchodzi czas na tworzenie biura w firmie – co jest realizowane w tematyce „OBSŁUGA BIUROWA”. Poznano zasady organizacji pracy biurowej, prowadzenia dokumentacji biurowej, zasad etyki i kultury zawodu, obsługi urządzeń biurowych i dobrej komunikacji w firmie.

Zajęcia są atrakcyjne dla uczniów, ponieważ dają możliwość tworzenia swojej własnej działalności gospodarczej np. mały zakład gastronomiczny, sklep komputerowy. Ponadto zakładając firmę uczniowie zrozumieli, że rejestracja działalności nie wiąże się z koniecznością biegania po urzędach, ale wystarczy, za pośrednictwem internetu, złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Natomiast zakładając biuro firmy można poznać zasady obsługi takich urządzeń jak: telefon z automatyczną sekretarką, niszczarkę, bindownicę, dziurkacz, zszywacz, rozszywacz itp. Wyzwaniem również okazało się ustawianie segregatorów, notesów, karteczek indeksujących, ofertówek, taśm klejących, klejów, ołówków, długopisów itd.

Przed uczestnikami   szkolenia   są jeszcze:   zagadnienia podatkowe, wypełnianie druków i formularzy oraz obsługa programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności w firmie.

tajniki firmy2

tajniki firmy

tajniki firmy 1

tajniki firmy 3

tajniki firmy 4