kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Wydarzenia szkolne

 

rsz

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki odbędzie się 1 września 2016 r. (czwartek) o godzinie 10.30 w sali gimnastycznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Co prawda nie zakończył się jeszcze bieżący rok szkolny, ale osoby odpowiedzialne za jego organizację pracują już nad kolejną jego edycją.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie doszło do spotkania władz powiatu z krasnostawskimi pracodawcami. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy wszystkich szkół ponadgimnazjalnych prowadzących w swoich szkołach kierunki techniczne.

Ze strony pracodawców przybyli: Marek Wereszczyński właściciel firmy WEMAX, Kazimierz Ruszniak – prezes firmy ENERGOREMONT Sp. z o.o., Janusz Spierzak – prezes firmy BRENAL i Janusz Mazurek - właściciel firmy Maturek Metal (wszyscy reprezentują szeroko pojętą branżę metalową).

Lokalny (ale nie tylko) rynek pracy upomina się o fachowców, gdyż boleśnie zaczyna odczuwać skutki zapaści  kształcenia zawodowego w Polsce. Rozpoczyna się walka o dobrego pracownika. Najlepszy jest taki, którego firma sama sobie wykształci – takimi słowami rozpoczął spotkanie starosta Janusz Szpak. Pod warunkiem ścisłej współpracy szkoły z daną firmą rozpoczynającej się już na etapie tworzenia  programu nauczania, a kończącej na realizacji kształcenia praktycznego w  firmie, w realnych warunkach produkcyjnych. Stąd też nasze dzisiejsze spotkanie. – mówił starosta. Należy obalić mit, że szkoły zawodowe kształcą bezrobotnych. Szkoły będą kształciły przyszłych pracowników, fachowców w danej branży, których firmy zechcą zatrudnić.

W dniu 13 kwietnia 2016roku został zorganizowany konkurs motoryzacyjny dla młodzieży naszej szkoły.

Do udziału w nim zgłosiło się wiele dziewcząt i chłopców nie związanych z profilem mechanika samochodowego, co dowiodło szczególnie żywego zainteresowania motoryzacją.

   Pan kierownik warsztatów Monika Łepik dokonała otwarcia konkursu i powitała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie - pan Sławomir Niepogoda, Kierownik SCANIA Lublin - pan Jerzy Bielawski oraz pani Marta Figura i pan Łukasz Mataczyński.

Honorowy patronat objął i nagrody dla wszystkich uczestników przeznaczył Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie. Nagrody dla 3 najlepszych osób ufundowała SCANIA Lublin, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez WORD i Scania.. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie przekazała wyroby mleczarskie, które cieszyły się wielkim uznaniem wśród zaproszonych gości oraz uczestników zmagań.

plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo