logo big

Wydarzenia szkolne

witajszkoło

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017 / 2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki odbędzie się 4 września 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej.  

Serdecznie zapraszamy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne    

 

                          

DSCN0491 00002

Uczniowie Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr1 pożegnali rok szkolny 2016/2017 uroczystą galą na sali gimnastycznej. Tradycyjnie były nagrody i wyróżnienia dla najlepszych uczniów i krótki program artystyczny. Świadectwa rozdane, dlatego śmiało można więc już zakrzyknąć WAKACJE WITAJCIE!

{gallery artykuly/2017/zak-rok-szk}

zab2Pod koniec maja odbywały się w naszej szkole lekcje z wykorzystaniem gry symulacyjnej, w której uczestniczyli uczniowie drugiej klasy technikum ekonomicznego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Gra "Symulacja przedsiębiorstwa - ćwiczenie" znana użytkownikom pod popularną nazwą "Produkcja kaczek" jest symulacją działania przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

W zależności od liczby uczestników można rozwijać jej fabułę. Gra sprawia mnóstwo przyjemności, a nauka staje się zabawą. Poza tym rozwija znajomość podstawowej terminologii z zakresu przedsiębiorczości, sporządzania sprawozdań finansowych oraz wyobraźnię geometryczną.

Uczestnicy gry zostali podzieleni na konkurujące przedsiębiorstwa (zespoły 6-7 osobowe), w skład których wchodzili „żywieniowcy” a specjalnie wybrani uczniowie tj. „ekonomiści” stanowili obsługę banku, hurtowni papieru i punktu skupu gotowych wyrobów - papierowych kaczek.

Przedsiębiorstwa produkujące kaczki konkurowały między sobą nawzajem. Nad prawidłowością funkcjonowania przedsiębiorstw i ich otoczenia czuwali nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Bożena Cieszko-Pankiewicz, Monika Łepik, Katarzyna Mańko, Małgorzata Typiak.

Wnioski wyciągnięte przez nauczycieli podczas nauki przez zabawę są następujące:

„Gra wprowadza elementy współzawodnictwa, każdemu zależy, by jak najwięcej zarobić. Uczniowie chętnie angażują się w swoje role, każdy chce być najlepszy. Grze towarzyszą prawdziwe emocje. Notowanie przychodów i rozchodów na karcie bilansowej wymaga sprawności rachunkowej. To właśnie bezbłędnie prowadzona rachunkowość czasem decyduje o zwycięstwie.”

Uczniowie chcieli powtórzenia zajęć i wprowadzenia większej liczby zespołów w celu wzmocnienia konkurencji. Nauczyciele obiecali, że „takie” lekcje na pewno się powtórzą.

{gallery artykuly/2017/zabawa}

MAMY MISTRZA RACHUNKOWOŚCI!

W dniu 26 maja 2017 r. odbył się szkolny konkurs o tytuł MISTRZA RACHUNKOWOŚCI. Do rywalizacji przystąpili uczniowie z trzeciej klasy technikum ekonomicznego. Celem konkursu była zachęta do utrwalenia zdobytej wiedzy oraz pogłębienie  umiejętności z zakresu rachunkowości.

Uczniowie posiadający największą wiedzę zostali uhonorowani tytułami, a pozostali otrzymali informację nt popełnianych błędów.

Konkurs stał się powtórką przed egzaminem, który odbędzie się w styczniu przyszłego roku, co powinno zaowocować dobrymi wynikami. Każdy z uczestników przekonał się, że można się nauczyć rachunkowości, a nawet ją polubić.

Komisja konkursowa w składzie: Bożena Cieszko-Pankiewicz i Katarzyna Mańko, ustaliła, że MISTRZEM RACHUNKOWOŚCI  w roku szkolnym 2016/2017 została – ANNA MICHAŁOWSKA.

 Tytuł wicemistrza otrzymały równocześnie: Natalia Bielesza i Pamela Bojarska.

mistrz r

plan200x200dziennik200x200kulinarni

lightbox

bip logo