kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

SAM 3393 00006XVII edycja Powiatowego Konkursu Profilaktycznego przebiegała pod hasłem „Bliżej siebie – dalej od nałogów”. W dniu 11 kwietnia 2017r. w ZSP nr 1 odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu.

       Wśród zaproszonych gości obecni byli: Burmistrz Krasnegostawu Pani Hanna Mazurkiewicz, Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie Pan Marek Majewski, Prezes Banku Spółdzielczego w Izbicy Pan Marcin Wojewoda, Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie Pan Sławomir Kozioł, uczestnicy konkursu wraz ze swoimi opiekunami.

         Zadanie konkursowe polegało na napisaniu Listu do przyjaciela, w którym autor skłania go do zerwania z jego uzależnieniem lub nakłania do unikania używek, ukazując przy tym piękno życia, które należy chronić.

       Jury konkursu w składzie:

Pani Alicja Grabiec – pełnomocnik burmistrza Krasnegostawu do spraw profilaktyki – przewodniczący,

Pani Anna Popis – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie,

Pani Małgorzata Jędruszczak – wicedyrektor ZSP Nr 1 w Krasnymstawie, nauczyciel biologii

przyznało następujące miejsca:

I miejsce – Arkadiusz Siedlecki, ZS CKR w Siennicy Różanej,

II miejsce – Piotr Olech, ZS Nr 2 w Krasnymstawie,

III miejsce – Angelika Bednaruk, ZS CKR w Siennicy Różanej,

IV miejsce - Edyta Szewczak, ZSP nr 1 w Krasnymstawie.

Wyróżnienia otrzymali: Sabina Jaremek i Adrianna Jawor - ZSP w Żółkiewce, Paulina Duda - ZSP Nr 2 w Krasnymstawie, Klaudia Mazurek i Magdalena Demczuk - ZSP Nr 1 w Krasnymstawie.

       Praca zwycięzcy konkursu napisana była w oryginalnym stylu, przemawiała do odbiorcy i wpisywała się w hasło tegorocznego konkursu.

       Młodzież z ZSP Nr 1 przygotowała interesujący montaż słowno - muzyczny prezentując rodzaje i skutki uzależnień.

     Przesłaniem całego konkursu było zachęcenie młodych ludzi do nawiązania bliskich relacji w rodzinie, ze swoimi rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi, poznania ich potrzeb, wspierania oraz zwrócenie uwagi na to jak ogromną rolę odgrywa zwykła, codzienna, życzliwa rozmowa. Jasne stanowisko rodziców, pedagogów wobec używania substancji psychoaktywnych, przestrzeganie ustalonych wspólnie zasad, może pomóc podjąć nastolatkowi decyzję, jakiej od niego oczekują: nie będę używał narkotyków, palił papierosów, pił alkoholu.

     Bo życie mamy jedno i możemy żyć pięknie i wiele osiągnąć, ale też możemy je przegrać i stoczyć się na dno.

     Organizatorzy dziękują sponsorom , którzy niezawodnie, każdego roku wspierają bardzo ważną ideę profilaktyki uzależnień:

Bankowi Spółdzielczemu w Izbicy, Bankowi Spółdzielczemu w Krasnymstawie, Urzędom Gmin w Gorzkowie, Łopienniku Górnym, Żółkiewce, Urzędowi Miasta Krasnystaw i Starostwu Powiatowemu w Krasnymstawie.

{gallery artykuly/2017/powkonprof}