kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

JAK POWSTAJE ENERGIA ODNAWIALNA?

Odpowiedzi na to pytanie poszukują uczniowie ZS nr 1 w Krasnymstawie podczas warsztatów realizowanych w powstałej w tym roku pracowni Odnawialnych Źródeł Energii w ZETCE. Ekopracownia, wyposażona w nowoczesne modele demonstracyjne, zestawy eksperymentalne oraz plansze edukacyjne, pozwala w ciekawy i przystępny sposób zdobyć wiedzę o alternatywnych źródłach energii i poszerzyć świadomość ekologiczną młodzieży.

Podczas zajęć prowadzonych przez nauczycielkę geografii, panią Monikę Łepik, uczniowie wyszukują informacje na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, oglądają filmy edukacyjne i prezentacje. Prezentowane przez prowadzącą zajęcia modele demonstracyjne pomagają uczniom zrozumieć sposoby produkcji energii słonecznej, termalnej czy wiatrowej. Uczestnicy zajęć mają również możliwość wykonania własnych doświadczeń i pomiarów przy pomocy zestawów doświadczalnych, w które wyposażona jest ekopracownia.

Dzięki uczestnictwu w tego rodzaju zajęciach młodzież uczy się jak dbać o klimat i środowisko naturalne, wykorzystując dostępne zasoby energii odnawialnej.

2