logo big

 su1

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZSP NR 1 REPREZENTUJĄ:

 

PRZEWODNICZĄCY:             KRYSTIAN POKORA 3Tp

 

Z-CA:                                      SEBASTIAN WAKUŁA 3Tp

 

SEKRETARZ:                         MILENA STASAK 3Tz

 

SKARBNIK:                           JULIA KARWACKA 2Te

 

CZŁONKOWIE:                      WERONIKA POTĘBSKA 1Te

                                                MATEUSZ CZWÓRNÓG 1Tp

                                                KAROLINA SZURYGA 2Tz

                                                ŁUKASZ WEREMKO 3Tp

                                                MACIEJ ZYGRENT 3Tp

                                                BARTŁOMIEJ STOJAŃSKI 3Tp

su2

su4

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSP NR 1 w KRASNYMSTAWIE

                               W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Cele:

  • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
  • Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
  • Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
  • Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
  • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej
  • Kształtowania postawy empatii, tolerancji i wrażliwości na drugiego człowieka
  • Podejmowanie działań społecznych związanych z funkcjonowaniem szkoły w środowisku lokalnym.

      ZADANIA

TERMIN

- zorganizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

- opracowanie i zatwierdzenie planu pracy oraz wyrobienie pieczątki SU

- spotkanie z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach

- akcja krwiodawstwa

- kiermasz  używanych  podręczników szkolnych

wrzesień 2018

- otrzęsiny klas pierwszych

- wycieczka do firmy cukierniczej „Solidarność”

październik 2018

- akcja krwiodawstwa

listopad 2018

-  świąteczna dekoracja szkoły

-  szkolne „ Mikołajki”

grudzień 2018

- akcja informacyjna podsumowująca wyniki nauczania i frekwencję w I semestrze roku 2017/2018

styczeń 2019

- zorganizowanie poczty walentynkowej

luty 2019

- organizacja Dni Otwartych Szkoły

- kiermasz świąteczny

- pomoc w organizacji „Gotowanie z ViP-ami”

marzec 2019

- akcja krwiodawstwa

kwiecień 2019

- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

-zorganizowanie „miejsca nauki na świeżym powietrzu”

- Wycieczka podsumowująca pracę SU

maj 2019

- Udział  w akcjach charytatywnych i wolontariacie m.in. „Góra grosza”

Zgodnie z terminem akcji charytatywnych

PRACA CIĄGŁA

Stała aktualizacja  tablicy „ Aktualności” i tablicy Samorządu Uczniowskiego

Pomoc w organizacji i prowadzeniu apeli okolicznościowych

Organizowanie apeli informacyjnych

Zebrania SU dotyczące spraw bieżących

Opiekunowie:

Katarzyna Oleszczuk

Tomasz Bożko

 

 

                                                

                                                                                                  

 su1

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają...
Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał...
Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności...
To nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...

Janusz Korczak (1878-1942), pedagog, pisarz

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego  wchodzą:

​​​​​​​​​Konrad Sierpina

Kuba Zienkiewicz

Krystian Pokora

Sebastian Wakuła

Maciej Zygrent

Krzysztof Brożek

Milena Stasak

Patrycja Kapeluszna

Aleksandra Furgała

Iwona Król

Opiekun SU- p. Katarzyna Oleszczuk, Tomasz Bożko

 

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają...
Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał...
Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności...
To nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...

Janusz Korczak (1878-1942), pedagog, pisarz

konsultacje

plan200x200dziennik200x200kulinarni

lightbox

bip logo