kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

technikum

Kl. I

Sofokles Król Edyp

 William Szekspir Makbet

Molier Świętoszek

H. Sienkiewicz Quo vadis

H. Sienkiewicz Potop

Kl.II

J. W. Goethe Cierpienia młodego Wertera

− Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

− Adam Mickiewicz Dziady cz. III

− Juliusz Słowacki Kordian

− Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia

− Adam Mickiewicz – wybór wierszy

− Juliusz Słowacki – wybór wierszy

− Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy

Kl.III

− Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara

− Bolesław Prus Lalka

− Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem

− Eliza Orzeszkowa Gloria victis

− Maria Konopnicka Mendel Gdański

− Bolesław Prus Kamizelka

− Henryk Sienkiewicz Potop (lub kl.I)

− Joseph Conrad Jądro ciemności

− Stanisław Wyspiański Wesele

− Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)

− Stefan Żeromski Ludzie bezdomni

Kl. IV

Stefan Żeromski Przedwiośnie

− Witold Gombrowicz Ferdydurke

− Zofia Nałkowska Granica

− Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu ..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)

− Gustaw Herling-Grudziński Inny świat

− Bolesław Leśmian – wybór wierszy

− Julian Tuwim – wybór wierszy

− Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wybór wierszy

− Czesław Miłosz – wybór wierszy

− Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy

− Tadeusz Różewicz – wybór wierszy

− Zbigniew Herbert – wybór wierszy

− Miron Białoszewski – wybór wierszy

− Wisława Szymborska – wybór wierszy

− Stanisław Barańczak – wybór wierszy

− Jan Twardowski – wybór wierszy

− Sławomir Mrożek Tango

− Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

− Albert Camus Dżuma

Poziom rozszerzony

1. LITERATURA POLSKA

− Jan Kochanowski Treny

− Juliusz Słowacki Kordian

− Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk

− Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka

− Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

2. LITERATURA POWSZECHNA

− Dante Boska Komedia – fragmenty Piekła

− Jan Wolfgang Goethe Faust – część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)

− Franz Kafka Proces

− Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

Zasadnicza szkoła zawodowa

Kl. I

William Szekspir Makbet

Molier Świętoszek

Kl. II

B. Prus Lalka(fragm..)

H. Sienkiewicz Potop (fragm..)

S. Wyspiański Wesele

Kl.III

T .Borowski: Dzień na Harmenzach,  U nas, w Auschwitz,  Proszę państwa do gazu

H. Krall: Zdążyć przed Panem Bogiem

A. de Saint – Exupery: Ziemia – planeta ludzi

M. Hłasko Opowiadania (np.: Okno, Pętla, Pierwszy krok w chmurach)