kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

 

gew logo

W dniach 18-24 listopada 2019 r. został zorganizowany w Polsce dwunasty Światowy Tydzień Przedsiębiorczości,  obchodzony jednocześnie w 160 krajach świata. Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. Również uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ŚTP, poznając tajniki biznesu i ucząc się od praktyków.
Poprzez coroczny udział w tym programie uczniowie naszej szkoły mogą odkrywać swoje zainteresowania i dobrze przygotować się do podejmowania trafnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Warto uczyć się od praktyków biznesu!

Celem tego ogromnego przedsięwzięcia jest „propagowanie idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, ich aktywnej postawy wobec życia i poczucia współodpowiedzialności za przyszłość świata.” 

Szkoła uczestnicząca w programie:

  • tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie,
  • buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem,
  • umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami biznesu,
  • przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
  • pomaga młodym ludziom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania,
  • przybliża podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej,
  • umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy,
  • przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy,
  • pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością

Dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 była to okazja, aby wziąć udział w projekcie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Biznes przy tablicy”. 

W tygodniu ŚTP w szkole zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów, które obejmowały m.in. tematykę:

Idealny pracownik. Czego od pracownika oczekuje pracodawca? 

Wartości związane z pracą i etyką zawodową. 

Prawa i obowiązki pracodawcy/pracownika wynikające z przepisów prawa pracy oraz bhp. 

Oczekiwania pracodawcy wobec potencjalnych pracowników. 

Jak radzić sobie ze stresem, jak dobrze zaprezentować swoją osobę przyszłemu pracodawcy? 

st

st1

st2


plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo