kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

GE week

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości ŚTP to międzynarodowa inicjatywa promująca świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowania inicjatyw biznesowych. Organizowany jest od 2008 roku w ponad 160 państwach na całym świecie. Co roku w listopadzie, od dziesięciu lat, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy pomagające zdobyć wiedzę z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą, budowania własnej marki i wielu innych.

Celem tego ogromnego przedsięwzięcia jest „propagowanie idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, ich aktywnej postawy wobec życia i poczucia współodpowiedzialności za przyszłość świata.” 

Szkoła uczestnicząca w programie:

 • tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie,
 • buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem,
 • umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami biznesu,
 • przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
 • pomaga młodym ludziom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania,
 • przybliża podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej,
 • umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy,
 • przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy,
 • pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością

 Dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 była to okazja, aby wziąć udział w projekcie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Biznes przy tablicy”. 

W dniu 14 listopada  nasi uczniowie z klas 3te, 3tz, 4te, 4tp odwiedzili Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie.  Pracownicy banku wyjaśnili młodzieży, jakie są możliwości finansowania własnej działalności np. uzyskania preferencyjnego kredytu bankowego. Zapoznani zostali z ofertą produktow bankowych i zasadami funkcjonowania sektora bankowego. 

bsbs1bs2bs3

14 listopada uczniowie spotkali się z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie.

Celem wydarzenia było: 

 • promocja usług i instrumentów rynku pracy świadczonych przez instytucje rynku pracy
 • pomoc młodym ludziom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej/zmiana kwalifikacji
 • oczekiwania młodych pracowników/absolwentów wobec pracodawców 
 • wady i zalety różnych form zatrudnienia         
 • przyczyny i skutki bezrobocia na lokalnym rynku pracy

upup3

16 listopada odbyło się spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Pani rzecznik przedstawiła zebranym charakter swojej pracy, w której przede wszystkim skupia się na realizowaniu zadań na podstawie przepisów z zakresu ochrony konsumentów i konkurencji. Wśród zadań należących do Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest bezpłatne poradnictwo i udzielanie informacji prawnej. W związku z tym pani rzecznik przedstawiła jakie prawa ma konsument i jakie obowiązki musi wypełniać. Swoją wiedzę poparła przykładami z życia codziennego, które mogą spotkać każdego. Ponadto była możliwość dyskusji na ten temat. Zostały omówione procedury składania reklamacji, wskazując różnicę pomiędzy gwarancją a niezgodnością towaru z umową, różnicę między gwarancją a rękojmią itp.

rzecznikrzecznik1

17 listopada uczniowie klasy 1 te, 1 tf, 1 tz odwiedzili Bank Pekao S.A. w Krasnymstawie. Młodzież została zapoznana z historią banku, strukturą i zasadami funkcjonowania tej jednostki. Następnie uczniowie mieli okazję poznać zabezpieczenia polskich i obcych banknotów, w przyszłości będą mogli bez problemu sprawdzić autentyczność walut. Pracownicy banku zapoznali uczniów z ofertą produktową banku, a także odpowiedzieli na  szereg nurtujących ich pytań dotyczących. m.in. rachunków, kredytów studenckich. W przyszłości nasi uczniowie będą podejmować finansowe decyzje, dlatego warto promować wśród młodzieży efektywne gospodarowanie pieniędzmi. Zawód bankowca to zawód ambitny, może w przyszłości nasi uczniowie znajdą zatrudnienie w sektorze bankowym.

pe3

pe4pe

pe2pe1

 

Wszystkie zorganizowane spotkania były bardzo udane i należy je uznać za niezwykle cenne lekcje przedsiębiorczości. Uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądała droga do sukcesu ludzi, których dzisiaj podziwiają, których osiągnięcia stawiane są za wzór.

Koordynatorami obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w ZSP nr 1 byli nauczyciele: Katarzyna Mańko, Bożena Cieszko-Pankiewicz, Małagorzata Typiak.


plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo