Oferta Szkoły Policealnej nr 1 - technik administracji 2017/2018

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 

 

Szkoła Policealna nr 1 w Krasnymstawie przygotowała ofertę dla wszystkich absolwentów szkół średnich na kierunek Technik administracji. Nauka jest bezpłatna, trwa dwa lata (cztery semestry). Zajęcia odbywają się co tydzień w piątki i w soboty. Szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS, KRUS i innych instytucji.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac

związanych z:

 • - gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • - wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,
 • - sporządzaniem sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych,
 • - prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • - prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników.

Technik administracji może być zatrudniony w:

 • - administracji państwowej, rządowej, specjalnej, samorządowej,
 • - w administracji podmiotów gospodarczych,
 • - w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • - w samorządach zawodowych i gospodarczych,
 • - w przedsiębiorstwach, zakładach usługowych,
 • - w organach szeroko rozumianych organizacji społecznych,
 • - zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Uczniowie kształcą się w znajomości prawa, gospodarki, techniki biurowej, organizacji pracy biurowej, języka obcego, rachunkowości. 

Przedmioty: Podstawy przedsiębiorczości, język obcy w administracji, działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa pracy, podstawy prawa administracyjnego, podstawy finansów publicznych, wykonywanie pracy biurowej, postępowanie w administracji.

Po ukończoniu szkoły z wynikiem pozytywnym absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające posiadanie kwalifikacji A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji oraz tytuł zawodowych - Technik administracji - egzamin odbywa się po IV semestrze. 

Kandydat na kierunek technik rachunkowości składa w sekretariacie szkoły:

 - świadectwo ukończenia szkoły średniej,

 - 4 zdjęcia,

 - zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

 - wypełnia formularz zgłoszeniowy

 Skierowanie na badania otrzymasz w sekretariacie szkoły.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (informator o egzaminie Technik administracji.pdf)informator o egzaminie Technik administracji.pdf[ ]1911 kB1569 Pobieranie
Pobierz plik (plakat szkoła policealna technik administracji11.jpg)plakat szkoła policealna technik administracji11.jpg[ ]398 kB620 Pobieranie

Szukaj

Menu użytkownika