Uczniowie naszej szkoły  uczą się języka niemieckiego w komfortowej  pracowni językowej, wyposażonej w tablicę interaktywną oraz 16 stanowisk  do ćwiczenia umiejętności słuchania i mówienia w języku obcym.

Na zajęciach lekcyjnych oglądają filmy i  teledyski w oryginalnej wersji językowej, wykonują ćwiczenia on-line , wyszukują informacje w internecie, grają w gry językowe.

W ramach projektu unijnego „ Szkoła nowych możliwości „ uczniowie uczestniczą w kursie języka niemieckiego biznesowego.

Kurs ten przygotowuje do używania języka niemieckiego w sytuacjach zawodowych i aktywnym poszukiwaniu pracy na rynku zagranicznym.

j.niemc2

prac j.niem1

prac j.niem