Historia - budynek biblioteki.

Ocena użytkowników:  / 0

 

budyn biblStary kościół i klasztor Augustianów ( zespół poaugustiański )

 

           Historia tych zabytkowych budowli nierozerwalnie związana jest z burzliwą i często tragiczną historią Polski. Nieustannie niszczone w wojennych pożogach, były wielokrotnie  odbudowywane z gruzów.

Kościół i klasztor Augustianów wzniesiono w 1394 r.-  z fundacji Władysława Jagiełły, pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Czas powstania kościoła przypada na okres uzyskania praw miejskich przez Krasnystaw.

       Zakon św. Augustyna, to jedno z najstarszych zgromadzeń zakonnych. Jego patronką jest Panna Maria Pocieszenia. Augustianie byli bardzo dobrze wykształceni - zakon nakładał na swoich członków obowiązek podejmowania studiów. Prowadzili działalność naukową ( studiowali w kraju i poza jego granicami ) oraz misyjną.

       Pierwotny budynek kościoła wymurowany był z kamienia i cegły w stylu gotyckim ( w latach 1394 – 1434 ) w bezpośrednim sąsiedztwie zamku królewskiego ( dziś nieistniejącego). Kościół Augustianów miał charakter obronny i przypuszcza się, iż stanowił część murów obronnych miasta wraz z zamkiem. Kształt pierwotnego budynku jest zachowany do dnia dzisiejszego – z wyjątkiem dachu. Dawniej okna od strony północnej były maleńkie – miały charakter obronny, zaś od południa kościół zdobiły wysokie i wąskie okna w stylu gotyckim.

1449 – budynki zniszczone przez Tatarów.

1458 – odbudowane z fundacji króla Kazimierza Jagiellończyka.

1505 – kościół ponownie erygowany przez Aleksandra Jagiellończyka.

1655 – Krasnystaw najechały wojska kozacko – moskiewskie, miasto palono, rabowano – podobny los spotkał kościół i klasztor Augustianów. Krasnostawscy zakonnicy schronili się w Lublinie, jednak ucieczka nie zapewniła im bezpieczeństwa  -  wszyscy zostali zamordowani. Przeorem krasnostawskich Augustianów był wówczas o. Ferdynand Damianowicz ( urodzony w Krasnymstawie, studiował początkowo w Warszawie, później zagranicą , również w Rzymie – był jednym z najbardziej światłych umysłów ówczesnej augustiańskiej wspólnoty ).

1656 – miasto, a razem z nim kościół i klasztor, ograbili Szwedzi. Zniszczono wówczas bibliotekę klasztorną. Do dnia dzisiejszego zachowało się z niej kilka pozycji  - znajdują się w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie – jedna z zachowanych książek służyła zakonnikom do nauki języka tybetańskiego. Po zniszczeniach kościół został odrestaurowany, ale już w 1657 r.ponownie został spalony ( wojska Rakoczego ). Wtedy też spłonęło archiwum zakonne – z tego powodu nie zachowały ważne szczegóły dotyczące wyglądu i wyposażenia wnętrza kościoła.

Do roku 1766 trwała odbudowa kościoła ( podczas urzędowania dwóch przeorów – o. Leonarda Białeckiego  i  o. Anioła Byczkowskiego ). Ze środków dobroczyńców – głównie – Katarzyny z Sobieskich Radziwiłłowej -  praktycznie wzniesiono na nowo klasztor , wyremontowano kościół oraz zakupiono brakujące sprzęty kościelne.

1772 – pierwszy rozbiór Polski przyniósł Augustianom nowe trudne doświadczenia.

1821 – 1824 – władze carskie stopniowo odbierały Augustianom budynki kościoła i klasztoru. Kościół zamieniono na magazyn, a klasztor początkowo na szpital, a następnie na koszary wojskowe. Po 430 latach zakonnicy zmuszeni zostali do opuszczenia budynków kościoła i klasztoru.

1824 – 1839 – na peryferiach ówczesnego Krasnegostawu, wybudowano - na zlecenie władz carskich - nowy kościół i klasztor Augustianów, jako rekompensatę za utracone zabudowania – dzisiejszy kościół Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie.

1864 – po powstaniu styczniowym władze carskie rozwiązały zakon Augustianów. Jeden z krasnostawskich zakonników został wywieziony na sybir i tam zginął.

Dwudziestolecie międzywojenne - budynki nadal wykorzystywane były jako koszary wojskowe.

Podczas II wojny światowej stacjonowali tu żołnierze armii niemieckiej, a na placu obok kościoła  ( na dzisiejszym  boisku szkolnym ), za drutami kolczastymi, znajdował się obóz niewoli żołnierzy radzieckich -  tam ginęli, tam też często byli chowani.

1951 – budynki zostały adaptowane na cele szkolne. W budynku kościoła znajdowały się warsztaty szkolne,  w budynku klasztoru – internat.

1984 – do budynku kościoła przeniesiono bibliotekę szkolną, która znajduje się tam do dnia dzisiejszego.

 

W Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie, pozostały zachowane cztery portrety generałów zakonu, jednak - z uwagi na zły stan - nie są eksponowane. Zachowały się nieliczne księgi z augustiańskiej biblioteki.

Muzeum w swojej stałej ekspozycji poświęconej sztuce sakralnej, eksponuje, będący niegdyś własnością Augustianów, srebrny kielich mszalny  z 1667 r.

Pochodzące z kościoła Augustianów, a nadal zachowane zabytki, to również: obraz „ Matki Boskiej z Dzieciątkiem” w kościele Trójcy Przenajświętszej, krucyfiks oraz żyrandol  - obecnie znajdujący się na plebanii tego kościoła.

 

Ciekawostki:

       Przy kościele i klasztorze Augustianów  ( dzisiaj teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie ) funkcjonował cmentarz grzebalny, na którym mógł być pochowany każdy wierzący. Cmentarze klasztorne cieszyły się dawniej dużym powodzeniem, powszechnie bowiem uważano, iż pochowanie bliskiej osoby w takim miejscu daje jej gwarancje szybkiego wyswobodzenia się z mąk czyśćcowych. Bezpośrednia bliskość modlących się zakonników oraz  Najświętszego Sakramentu, były podstawą tej pewności.

W podziemiach dawnego klasztoru znajdują się nadal krypty grobowe pochowanych zakonników oraz prawdopodobnie darczyńców kościoła.

Do dnia dzisiejszego w okolicach szkoły, podczas robót budowlanych często znajdowane są szczątki ludzkie.

 

Literatura:

Atras Zbigniew, Krótki rys historii zakonu i 470 – letni okres istnienia klasztoru Augustianów  w Krasnymstawie,  Nestor, 2011, nr 3,  s. 40 – 47.

Sulerzyska Teresa, Uniechowska Felicja, Rowińska Ewa, Stary kościół i klasztor Augustianów, [w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce. Powiat krasnostawski, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, t. 8, s. 26 – 27.

Wywiad z  p.Gustawem Bęcalem - emerytowanym dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Gafki i gafy z bibliotecznej szafy

Ocena użytkowników:  / 1

W  ciągu wielu lat pracy naszej biblioteki, sporo było nietypowych odwiedzin „wybrednych” czytelników domagających się tytułów książek, o jakie trudno nawet w Bibliotece Narodowej.

Pani profesor Zofia Kaczmarczyk (obecnie emerytowana) oczarowana pomysłowością czytelników postanowiła notować oryginalne zamówienia w specjalnie do tego celu przeznaczonym kajeciku.  Trochę ich się uzbierało, a wiele z nich zasłużyło na to, żeby je „uwiecznić” i rozpowszechnić, bowiem są jedyne w swoim rodzaju.  Oto kilka z nich.

Życzymy  miłej lektury i…. ciąg dalszy cytowań  nastąpi.

1.     ,,Nie-boskie wesele” Słowackiego      –  „Nie-Boska komedia” Z.  Krasińskiego

2.     ,,Dziadek nad morzem”Hemingwaya – „Stary człowiek i morze” E.Hemingwaya

3.     ,,Antodyna”  Sofokratesa                      –  „Antygona”  Sofoklesa

4.     ,,Mediolany”   Z.  Nałkowskiej             –  „ Medaliony” Z. Nałkowskiej

5.     ,,Rozmowy z kotem” Mocarskiego       –  „Rozmowy z katem” K. Moczarskiego

6.     ,,Panie i panowie – proszę do gazu”      – „Proszę państwa do gazu” T. Borowskiego

 

Gafki i gafy z bibliotecznej szafy - część 2

Ocena użytkowników:  / 0

Oto obiecana wcześniej, kolejna porcja „błyskotliwych” zamówień naszych kreatywnych czytelników. Dla większej przejrzystości zróżnicowaliśmy kolor czcionki; w kolorze niebieskim zapisane zostały osobliwe zamówienia uczniów, w kolorze czarnym - autentyczny tytuł i autor ksiązki, po który czytelnik zgłosił się. Aby je zidentyfikować, czasami panie bibliotekarki musiały przeprowadzić „krótkie dochodzenie”.

7. ,,Zbrodnia Ikara - „ Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego

8. ,,Rozdziabią nas kruki, wrony”„Rozdziobią nas kruki,wrony” S. Żeromskiego

9. Cierpienie młodego Voltaire’a – „Cierpienia młodego Wertera” J.W.Goethe

10. ,,Dzieje Christiana i Izoldy”„Dzieje Tristana i Izoldy”

11. ,,Kobieta w beli - „Kobieta w bieli” W. Collins

12. ,,Dziennik pisany nogą - „Dziennik pisany nocą” G.H. Grudzińskiego

Godziny pracy biblioteki

Ocena użytkowników:  / 2

 

DzieńGodziny
Poniedziałek 9.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa                                     7.00 - 15.00 dzień bez wypożyczeń
Czwartek 8.00 - 13.00
Piątek 8.00 - 11.00

Szukaj

Menu użytkownika