kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

 

§1

  1. Począwszy od 19 października 2020r. nauka będzie obywała się w tzw. trybie hybrydowym tzn. naprzemiennie w cyklach tygodniowych.
  1. Oddziały: 1tpe, 1tz, 1br, 3tmz, 3tpf, 4tmb, 4tez realizują w roku 2020 kształcenie w trybie stacjonarnym (zajęcia w szkole) wg tygodniowego planu zajęć w następujących tygodniach:

19 - 23 października,

2 - 6 listopada,

16 - 20 listopada,

30 listopada – 4 grudnia,

14 - 18 grudnia 2020r.

  1. W tygodniach:

26 - 30 października

9 - 13 listopada

23 - 27 listopada

7 - 11 grudnia

21 - 23 grudnia  oddziały wymienione w pkt 2 realizują tzw. kształcenia zdalne (zajęcia w domu) z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość (przesyłanie materiałów przez dziennik elektroniczny, prowadzenie lekcji on-line na platformie Google Class Room, Microsoft Office 365 – Microsoft Teams) wg tygodniowego planu zajęć.

  1. Oddziały: 2tpe, 2tmz, 2tpf, 2tze, 2mmk, 2kmm, 3br realizują w roku 2020 kształcenie w trybie stacjonarnym (zajęcia w szkole) wg tygodniowego planu zajęć w następujących tygodniach:

26 - 30 października

9 - 13 listopada

23 - 27 listopada

7 - 11 grudnia

21 - 23 grudnia 2020r.

  1. W tygodniach:

19 - 23 października,

2 - 6 listopada,

16 - 20 listopada,

30 listopada – 4 grudnia,

14 - 18 grudnia 2020r. oddziały wymienione w pkt 4 realizują tzw. kształcenia zdalne (zajęcia w domu) z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość (przesyłanie materiałów przez dziennik elektroniczny, prowadzenie lekcji on-line na platformie Google Class Room, Microsoft Office 365 – Microsoft Teams) wg tygodniowego planu zajęć.

  1. Zajęcia praktyczne (zajęcia w pracowniach kształcenia praktycznego) dla wszystkich oddziałów odbywają się co tydzień nawet w przypadku realizowania przez oddział nauki zdalnej.

 

  1. Przez zajęcia praktyczne rozumie się także zajęcia realizowane w pracowni fryzjerskiej, gastronomicznej oraz w pracowni komputerowej w przypadku zawodu technik ekonomista.

 §2

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 19 października 2020r. i może zostać zmienione w każdym czasie w zależności od stanu prawnego i epidemicznego w kraju.

Wojciech Maślona

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1

Im. T. Kościuszki w Krasnymstawie

Załączniki:
Pobierz plik (17.10.2020 Procedury Covid.docx)17.10.2020 Procedury Covid.docx[ ]16 kB

plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo