kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

Może być zdjęciem przedstawiającym 14 osób i tekst

IMG 0037

21 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024.

Prowadzący akademię uczniowie Zuzanna Chojda i Michał Piasecki powitali Małgorzatę Jędruszczak - Dyrektor Szkoły, Pana Janusza Szpaka – Starostę Powiatu Krasnostawskiego, panią Katarzynę Mańko - Wicedyrektor Szkoły, panią Kingę Ciurysek - Kierownik Szkolenia Praktycznego, panią Annę Berbeć – Przewodniczącą Rady Rodziców, nauczycieli, rodziców i uczniów.

W swoim wystąpieniu pani Dyrektor podsumowała całoroczną pracę szkoły, podkreśliła, że społeczność szkolna pokonała pewne trudności związane z prowadzonymi pracami remontowymi, wskazując na determinację jako drogę do osiągnięcia sukcesu.

Następnie głos zabrał pan Janusz Szpak – Starosta Powiatu Krasnostawskiego, który pogratulował uczniom osiągniętych wyników w nauce oraz życzył sukcesów w dalszym rozwoju. Wskazał na rosnące potrzeby kadrowe w rozwijającym się rynku pracy w Powiecie i związany z tym rozwój szkolnictwa zawodowego.

Kolejnym punktem uroczystości było uhonorowanie wyróżniających się uczniów nagrodami ufundowanymi przez Zarząd Powiatu Krasnostawskiego i Radę Rodziców w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie. Nagrody i dyplomy za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie i zaangażowanie zawodowe  wręczyli uczniom pani Małgorzata Jędruszczak, pani Katarzyna Mańko, pan Janusz Szpak, pani Kinga Ciurysek, pani Anna Berbeć.

Nagrodę ufundowaną przez Zarząd Powiatu otrzymał Kamil Panas.

Nagrody Dyrektora Szkoły za dobre i bardzo dobre wyniki w nauce oraz pracę na rzecz szkoły otrzymali: Jakub Niziński, Piotr Czwórnóg, Małgorzata Okoń, Nikola Róg, Kupiecka Patrycja, Oliwia Mazurek, Wojciech Manachiewicz, Michał Rondoś, Amelia Łepik, Elżbieta Radoń, Sylwia Warchoł, Kamil Panas, Konrad Jóźwiak, Paulina Kozorys, Malwina Rakoczy, Szymon Mańko, Michał Roman, Emilia Nowosad, Daria Piekaruś, Agata Urbańska, Karolina Marczuk, Julia Olcha.

Nagrody za szczególne zaangażowanie i pasję do nauki zawodu  uczniowie otrzymali z rąk pani Kingi Ciurysek – Kierownika Szkolenia Praktycznego.

Pan Marcin Łukaszczyk wręczył wyróżniającym się uczniom upominki i dyplomy za osiągnięcia sportowe.

Pani Monika Kowalik-Żebrowska wręczyła nagrody zwycięzcom szkolnego konkursu z języka angielskiego.

Panie Agata Jędruszczak i Wioleta Kister-Jakubiak wręczyły Amelii Łepik podziękowania za znaczący wkład w rozwijanie szkolnej samorządności.

Pani Monika Łepik – opiekun projektu społecznego Eko Flow wręczyła certyfikaty uczniom realizującym projekt, który został nagrodzony Srebrnym Wilkiem i zajął I miejsce w województwie lubelskim Olimpiady – „Zwolnieni z teorii”. Uczniowie nagrodzeni to: Ewelina Magier, Katarzyna Baran, Amelia Łepik, Elżbieta Radoń, Anita Krasicka, Gabriela Radoń, Oliwia Mazurek, Julia Jaśkowska, Partycja Kupiecka, Jan Berbeć.

Pani Monika Łepik wręczyła nagrody uczennicom Amelii Łepik i Anicie Krasickiej   za zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie: „Pracownia Kompetencji Cyfrowych” i wygranie dla szkoły wyposażenia pracowni komputerowej.

Szkolny konkurs na najlepszą frekwencję w szkole wygrała klasa 3tze. Nagrodzonych reprezentowały: wychowawca klasy Marzena Szydłowska oraz przewodnicząca samorządu klasowego Zuzanna Szczepanik.

W imieniu uczniów Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Amelia Łepik  podziękowała Dyrekcji i nauczycielom za kolejny rok ciężkiej, ale efektywnej pracy oraz trud wkładany w  wychowanie i rozwijanie pasji.

Wyrazem wdzięczności były kwiaty złożone przez uczniów na ręce Starosty, Dyrekcji i Przewodniczącej Rady Rodziców.

Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów pod opieką pani Marzeny Remiś, pani Moniki Wiśniewskiej oraz pana Piotra Sroczyńskiego.

W nadchodzący beztroski czas wakacji wprowadził wszystkich zespół muzyczny COMMERCIUM w składzie: Rosolińska Karolina (wokal), Jaworski Krystian (gitara), Pawlak Wiktor (perkusja).

Następnie uczniowie w salach spotkali się z wychowawcami i odebrali świadectwa!

 I tak rozpoczęły się wakacje 2024!