kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

Spotkanie z poetą Mirosławem L. Iwańczykiem

„Niesiony mistyczną mocą,

Wyruszam gdzieś w nieznane

W retrospektywną, tajemną

Przestrzeń…”

Tak pisał w jednym ze swoich  liryków  Mirosław Leszek Iwańczyk, z którym 22 maja 2024r. mieli okazję spotkać się uczniowie klas 3tze oraz 4tz ZS nr 1.

Poeta, pisarz, historyk literatury, człowiek o niezwykłej wrażliwości lirycznej opowiedział zgromadzonym uczniom o genezie najnowszego tomu pod tytułem „Oblicza miłości- utwory wierszem i prozą”.  Pan Iwańczyk przybliżył słuchaczom nie tylko wybrane teksty, ale także poszerzył konteksty interpretacyjne. Jego twórczość odnosi się do erudycji i  subtelności- tak potrzebnych współczesnemu światu. Warto było w codziennym zabieganiu zatrzymać się na chwilę i przenieść  w wymiar metafizyczny.

„Kim jesteś ,

Bez pytań i odpowiedzi,

Bez słów, z utkwionym

Wzrokiem w przestrzeń.

Kim jesteś,

 samotna i milcząca,

tajemnicą spowita,

nierozpoznawalna,

jak nieodczytana inskrypcja,

Jak trwanie bez trwania,

W chaotycznym cieniach myśli.”

Poecie  towarzyszyła asystentka, pani Aneta Śliwińska, która na zakończenie spotkania zaśpiewała piosenkę „Perłowa łódź” z repertuaru A. Krzysztoń.

poetaiwan