kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

W roku szkolnym 2022/2023 po raz pierwszy przeprowadzono konkurs „SUPER KADROWIEC”, który zastąpił prowadzony przez 18 lat  konkurs o tytuł MISTRZA RACHUNKOWOŚCI.  Opiekunem konkursów  jest p. Bożena Cieszko-Pankiewicz, nauczyciel przedmiotów zawodowych – ekonomicznych. Zamiana konkursów wynikała ze zmiany kwalifikacji z AU.36 na EKA.05.

Konkurs SUPERKADROWIEC skierowany był głównie do uczniów klas czwartych TECHNIKUM EKONOMICZNEGO po gimnazjum, a jego podstawowy cel to - zmotywowanie uczniów do utrwalenia i poszerzenia wiedzy z zakresu kadr i płac. Przygotowywanie się do konkursu było atrakcyjniejszą formą powtórki przed egzaminem z kwalifikacji EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, niż monotonne powtarzanie wiedzy.

Duch rywalizacji przyniósł dobre rezultaty, ponieważ zwyciężczyni konkursu – WERONIKA KACZOR uzyskała na egzaminie z części praktycznej wynik - 100%. Drugie miejsce w konkursie zajął ARTUR MAZUREK uzyskując na egzaminie 92%. Na wyróżnienie zasługuje również MATEUSZ NIEWIADOMSKI, który na egzaminie osiągnął z części praktycznej również 100%.

Na bardzo dobre wyniki  uczniów z TECHNIKUM EKONOMICZNEGO, wpłynęła przede wszystkim sumienna praca podczas zajęć praktycznych, rozwiązywanie wielu zadań i  bardzo dobra obsługa programów komputerowych: Rachmistrz GT, Gratyfikant GT, Płatnik.

Nasi EKONOMIŚCI po zdanych egzaminach i odbytych praktykach zawodowych w firmach, są już gotowi do samodzielnej pracy. Natomiast takie cechy jak: dokładność, pracowitość i chęć rozwoju pomogą im znaleźć pracę w każdej firmie.

kadry