kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

 

ZETKO Akcja-Segregacja !!!

Pod takim właśnie hasłem uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki zorganizowali kampanię informacyjną na temat recyclingu i sortowania odpadów komunalnych.

Statystyczny Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie. Powoduje to ogromne zanieczyszczenie środowiska naturalnego i obniża jakość naszego życia.

Recykling – czyli powtórne wykorzystanie substancji zawartych w odpadach – może temu zapobiec. Aby jednak odpady mogły zostać poddane recyklingowi, muszą zostać posortowane . Większość z nas sortuje śmieci, ale czy na pewno robimy to prawidłowo?

Każdy uczestnik akcji mógł to sprawdzić osobiście. Organizatorzy zebrali informacje na temat prawidłowej segregacji śmieci i przedstawili je w formie plakatów.

Przygotowali również odpowiednio oznakowane pojemniki i przykładowe odpady, które do nich trafiają. O tym, jakie odpady należą do każdej z pięciu frakcji a czego do danego pojemnika wrzucać nie należy, można było przeczytać w ulotce informacyjnej ZETKO Akcja-Segregacja, stworzonej przez jedną z uczestniczek akcji.

W ekologicznej edukacji całej społeczności szkolnej wspierała organizatorów Organizacja Odzysku Opakowań Rekopol, udostępniając swoją broszurę informacyjną „Popieram recykling”.

IMG 8707


Oferta szkoły - film promocyjny

plan200x200dziennik200x200kulinarnibudowlanka250zetka w hiszpanii

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo