kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

 

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”

IMG 8198

 7 grudnia 2022 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki odbył się etap szkolny konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy w Lublinie. 

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.

 Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności.

Do szkolnego etapu konkursu przystąpili uczniowie technikum ZS nr 1, kształcących się w zawodzie technik ekonomista.

W etapie regionalnym konkursu, który odbędzie się między 10 stycznia, a 10 marca 2023 r. naszą szkołę reprezentować będą uczennice:

Weronika Kaczor - klasa IV TE 

Weronika Fornek - klasa  IV TE 

Serdecznie gratulujemy

IMG 8206 

Etap regionalny jest przeprowadzany od 10 stycznia do 10 marca danego roku szkolnego i kończy się przekazaniem do Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy protokołów z obrad Okręgowych Komisji Konkursowych oraz kart zgłoszenia uczestników do etapu centralnego do 15 marca danego roku szkolnego.
 

Baner honorowy patronat MEN

 

 

 


Oferta szkoły - film promocyjny

plan200x200dziennik200x200kulinarnibudowlanka250zetka w hiszpanii

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo