kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: sekretariat@zsnr1-kosciuszko.pl

logo projektu Lekcje z ZUS

 "Lekcje z ZUS" to projekt, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja by wykluczyć się z tych ubezpieczeń.

IMG 7200

„Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń(zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

 

W klasie 2 te i 1 kmr realizujemy projekt "Lekcje z ZUS".  W klasach przeprowadzony zostanie cykl 4 zajęć z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez Zus (w formie ciekawych książek oraz prezentacji multimedialnych i filmów video).

IMG 7181 horz

 

Udział w projekcie „Lekcje z ZUS” pozwoli uczniom na poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu ubezpieczeń społecznych. Młodzież jest lepiej przygotowana do wejścia na rynek pracy, do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych wyborów.

 

IMG 7210 horz

22 listopada 2022 r. odbędzie się I etap (szkolny) OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY „WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ O UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH”

 IMG 7181