kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

IMG 4183

 

Program Erasmus + wspiera kształcenie zawodowe młodzieży w ZS Nr1 w Krasnymstawie

Przez Hiszpanię, a dokładnie słoneczną Andaluzję, prowadzi droga nauki zawodu młodzieży Zespołu Szkół Nr 1 w Krasnymstawie. Realizowany przez tę szkołę w ciągu ostatnich dwóch lat projekt” Europejskie praktyki zawodowe-Zetka w Hiszpanii” był integralną częścią programu Erasmus+, wspierającego wymianę edukacyjną w Unii Europejskiej.

W programie Erasmus+ osoby uczące się zawodu oraz absolwenci mogą zdobywać praktyczne doświadczenie zawodowe oraz podwyższać swoje umiejętności językowe, odbywając staże w przedsiębiorstwach w innym kraju.

Uczniowie kształcący się w zawodach technik ekonomista, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik budownictwa zdobywali podczas wyjazdów nowe umiejętności zawodowe i językowe, uczyli się samodzielności i otwartości na kulturę innego kraju.

Uczestnikami projektu było łącznie 54 uczniów, podzielonych na 3 wielozawodowe grupy projektowe , liczące po 18 uczniów każda. Wszystkie koszty ponoszone w związku z realizacją projektu dofinansowane zostały z środków Unii Europejskiej.

Przed każdym wyjazdem uczniowie przygotowywali Europass CV oraz uczestniczyli  w zajęciach przygotowawczych, które obejmowały przygotowanie organizacyjne, językowe, kulturowe i pedagogiczne.  Uczyli się języka hiszpańskiego w czasie lekcji z hiszpańskim lektorem oraz poprzez europejską platformę wsparcia językowego online (OLS).

Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się dnia 21 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół Nr 1 Krasnymstawie.Najważniejszym punktem uroczystości było wręczenie przez Wojciecha Maślonę - dyrektora szkoły, certyfikatów potwierdzających uznanie nabytych kompetencji zawodowych, interdyscyplinarnych i językowych. Organ prowadzący reprezentowali Witold Boruczenko – przewodniczący Rady Powiatu, Marek Nowosadzki – wicestarosta, Justyna Przysiężniak – wiceprzwodniczaca Rady Powiatu, Ewa Nieścior- przewodnicząca Komisji Oświaty.

Podczas spotkania uczestnicy projektu podzielili się swoimi wrażeniami i wspomnieniami  ze społecznością szkolną i zaproszonymi gośćmi. Swoje spostrzeżenia i obserwacje przekazali w krótkich opowieściach, tym ciekawszych i zabawniejszych, że wielu z nich po raz pierwszy zetknęło się ze stylem życia i kulturą innego europejskiego kraju.

Ilustracją do wspomnień była wystawa fotografii, obrazująca zwiedzane miejsca i wspólnie spędzane chwile. Sewilla, Malaga i Ubeda , trzy hiszpańskie miasta, w których odbywały się praktyki, urzekły młodzież swoją atmosferą  gorącego słońca, flamenco i niekończącej się fiesty. Okolice tych miast zachwyciły pięknymi plażami, zabytkami oraz ciągnącymi  się po horyzont gajami oliwnymi.

Wielki aplauz wzbudził pokaz tańca flamenco, przygotowany przez kilka uczestniczek praktyk, które podczas wyjazdu do Malagi z zapałem ćwiczyły choreografię pod okiem tamtejszej instruktorki.Na zakończenie spotkania odbyła się degustacja przygotowanych  hiszpańskich przysmaków: nazywanej „płynnym złotem” szlachetnej oliwy z Ubedy oraz różnorakich przystawek czyli słynnych tapas .

Podróże kształcą – mądrość tego przysłowia potwierdzili wszyscy uczestnicy projektu. Nabyte umiejętności  pomogą im w dalszej edukacji, a w przyszłości w karierze zawodowej, nawiązane przyjaźnie i   zebrane doświadczenia  zaprocentują w życiu osobistym. Całokształtem projektu i jego realizacją zajmują się Panie Monika Łepik i Małgorzata Jędruszczak. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.ilovezetka.pl oraz fb Zetka w Hiszpanii https://www.facebook.com/Zetka-w-Hiszpanii-107752611448177

 zetka hisz


Oferta szkoły - film promocyjny

plan200x200dziennik200x200kulinarnibudowlanka250zetka w hiszpanii

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo