kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Operator obrabiarek skrawających to ambitny i wymagający zawód przyszłości. Jest to zawód dobrze opłacany i obecnie bardzo poszukiwany na rynku pracy w kraju i za granicą. 

Operator obrabiarek skrawających – zajmuje się szeroko pojętą obróbką metali na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC i obrabiarkach klasycznych. Operator obrabiarek CNC jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce i na świecie.

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie uczą się obsługi uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo/CNC), a także programowania w różnych układach sterowania obrabiarek.

Zdobywane kwalifikacje zawodowe

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

operator_obrabiarek.png 

Nasi specjaliści przygotują Cię do:

 • zaawansowanej obsługi obrabiarek obróbki klasycznej – tokarki, frezarki,
 • zaawansowanej obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – tokarki CNC, frezarki CNC,
 • obsługi symulatorów obróbki obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,
 • projektowania programów symulacyjnych obróbki typowych elementów części maszyn,
 • przeprowadzania pomiarów i kontroli wyrobów, elementów obrabianych,
 • czytania i interpretacji rysunków technicznych elementów obrabianych,
 • pracy w sieci: komputer-symulator obróbki-obrabiarka CNC,

Nauczysz się między innymi:

 • czytania rysunku technicznego,
 • planowania obróbki przedmiotu na obrabiarce CNC lub klasycznej,
 • pisania programu obróbki przedmiotu,
 • symulacja tego programu na obrabiarce,
 • ustawienia parametrów obrabiarki obrabianego przedmiotu,
 • dokonania analizy i oceny jakości wyrobu,
 • uruchomienia produkcji wyrobu.

Jako operator obrabiarek skrawających będziesz mógł podjąć pracę w wielu firmach w kraju i za granicą.

Na zajęciach wykorzystujemy najnowsze obrabiarki klasyczne, najnowsze obrabiarki sterowane numerycznie – tokarki CNC, frezarki CNC oraz stanowiska komputerowe – symulatory obróbki CNC.

Perspektywa zatrudnienia

Nasze zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu obróbki klasycznej i obróbki CNC.

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców, itp.

Absolwent po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.05.Użytkowanie obrabiarek skrawających, może kształcić się w Szkole Branżowej II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik. Warunkiem uzyskania tytułu technika jest uzyskanie wykształcenia średniego oraz pozytywne potwierdzenie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.


Oferta szkoły - film promocyjny

plan200x200dziennik200x200kulinarnibudowlanka250zetka w hiszpanii

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo