3tpb 3tp/tb
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 wf GS sg3     wf GS sg1 prac e i e-3/3 vs warsztaty
1 8:00- 8:45 j.ang. Kw 27 koszt i dok-1/3 TK 33 j.ang. Kw 27 mat. MR 42 prac org rob-1/3 TK 36
prac e i e-3/3 vs prac sam
2 8:50- 9:35 religia SR 41 org. rob. bu-1/2 DO 36
fizyka-2/2 JJ 35
mat. MR 42 mat.-1/2 MR 42
org i zarz p-2/2 LF 45
prac org rob-1/3 TK 36
prac e i e-3/3 vs prac sam
3 9:40-10:25 j.niem. SM 30 org. rob. bu-1/2 DO 36
wyp. elektr.-2/2 WC sms
j.niem. SM 30 prac org rob-1/2 TK 36
wyp. elektr.-2/2 WC sms
prac org rob-1/3 TK 36
prac e i e-3/3 vs prac sam
4 10:30-11:15 mat. MR 42 org. rob. bu-1/2 DO 36
wyp. elektr.-2/2 WC sms
j.pol. EM 29 prac org rob-1/2 TK 36
wyp. elektr.-2/2 WC sms
prac org rob-1/3 TK 36
prac obsł-2/3 vs prac sam
5 11:30-12:15 org. rob. bu-1/2 DO 36
fizyka-2/2 JJ 35
mat.-1/2 MR 42 hist. i społ PB 2 j.ang. Kw 27 prac e i e-2/3 vs prac sam
6 12:20-13:05 org. rob. bu-1/2 DO 36
wyp. elektr.-2/2 WC sms
prac koszt-1/3 TK 33
prac e i e-2/3 WC sms
prac e i e-3/3 vs warsztaty
wf GS sg1 j.pol. EM 29 prac e i e-2/3 vs prac sam
7 13:10-13:55 org. rob. bu-1/2 DO 36
wyp. elektr.-2/2 WC sms
prac koszt-1/3 TK 36
prac e i e-2/3 WC sms
prac e i e-3/3 vs warsztaty
religia SR 41 zaj. z wych. Kw 27 prac e i e-2/3 vs warsztaty
8 14:00-14:45 j.pol. EM 29 prac koszt-1/3 TK 36
prac e i e-2/3 WC sms
prac e i e-3/3 vs warsztaty
    prac e i e-2/3 vs warsztaty
9 14:50-15:35   prac e i e-2/3 WC sms
prac e i e-3/3 vs warsztaty
     
Obowiązuje od: 30 kwietnia 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-06
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum