3tmz
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 j.ang.-2/4 UN 43
plan. żyw.-3/4 KM 34
  j.ang.-1/4 UN 43   j.ang.-2/4 UN 43
1 8:00- 8:45 j.ang.-2/4 UN 43
plan. żyw.-3/4 KM 34
obsł klient-2/4 OK 41
prac. obr. s-3/4 WS warsz3
proc. techn.-1/4 OK gastr 1
prac. tech.-3/4 Sr 44
prac. obr. s-4/4 WS warsz2
hist. i społ KC 40 j.ang.-1/4 UN 43
j.niem.-2/4 SM 30
2 8:50- 9:35 j.pol. EM 29 obsł klient-2/4 OK 41
prac. obr. s-3/4 WS warsz3
prac. tech.-4/4 Sr 44
proc. techn.-1/4 OK gastr 1
prac. tech.-3/4 Sr 44
prac. obr. s-4/4 WS warsz2
biol.-1/4 Jm 39
mat.-2/4 IP 45
mat. IP 45
3 9:40-10:25 mat. IP 45 org. prod. g-1/4 OK 41
prac. obr. s-3/4 WS warsz3
prac. tech.-4/4 Sr 44
proc. techn.-1/4 OK gastr 1
prac. tech.-3/4 Sr 44
prac. obr. s-4/4 WS warsz2
mat. IP 45 zaj. z wych. OK 41
4 10:30-11:15 technol gast-1/4 PA 39
org. proc. p-2/4 CK 28
biol.-1/4 Jm 39
prac. obr. s-3/4 WS warsz3
prac. tech.-4/4 Sr 44
proc. techn.-1/4 OK gastr 1
prac. tech.-3/4 Sr 44
prac. obr. s-4/4 WS warsz2
religia KP 40 j.pol. EM 29
5 11:30-12:15 technol gast-1/4 PA 39
org. proc. p-2/4 CK 28
zas. żyw.-1/4 KM 34
prac. obr. s-3/4 WS warsz3
prac. tech.-4/4 Sr 44
proc. techn.-1/4 OK gastr 1
prac. obr. s-4/4 WS warsz2
j.pol. EM 29 usł. gastr.-1/4 PA 39
org. proc. p-2/4 CK 35
6 12:20-13:05 wf LD sg1 technol gast-1/4 PA 47
mat.-2/4 IP 45
obsł klient-1/4 OK 41
proc. techn.-2/4 KM gastr 1
j.niem.-1/4 OD 30
j.ang.-2/4 UN 43
wf LD sg2
7 13:10-13:55 j.ang.-1/4 UN 43 technol gast-1/4 PA 47
techn. obr.-2/4 Sr 46
obsł klient-1/4 OK 41
proc. techn.-2/4 KM gastr 1
plan. żyw.-1/4 KM 34
org. proc. p-2/4 CK 28
religia KP 42
8 14:00-14:45 j.ang.-1/4 UN 43 wf LD sg1 proc. techn.-2/4 KM gastr 1 plan. żyw.-1/4 KM 34
org. proc. p-2/4 CK 28
wdż BC 44
9 14:50-15:35     proc. techn.-2/4 KM gastr 1    
10 15:40-16:25     proc. techn.-2/4 KM gastr 1    
Obowiązuje od: 19 listopada 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-11-18
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum