2tmz
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 religia #2t 41     religia #2t 41 proc. techn.-1/2 KM gastr 1
1 8:00- 8:45 zaj. z wych. OK 40 wf-1/2 EG sg2
wf-2/2 GS sg1
podst. przed Ms 44 zas. żyw.-1/2 KM 34
podst. zap.-2/2 Sr 46
proc. techn.-1/2 KM gastr 1
prac. obr. s-2/2 WS warsztaty
2 8:50- 9:35 j.ang.-1/2 UN 43
j.ang.-2/2 Kw 27
mat. IP 45 biol.-1/2 Jm 39
j.ang.-2/2 Kw 27
zas. żyw.-1/2 KM 34
techn. obr.-2/2 Sr 46
proc. techn.-1/2 KM gastr 1
prac. obr. s-2/2 WS warsztaty
3 9:40-10:25 wf-1/2 EG sg1
wf-2/2 GS sg2
j.pol. EM 29 biol.-1/2 Jm 39
mat.-2/2 IP 45
dział. gos.-1/2 LF 45
j.ang.-2/2 Kw 27
proc. techn.-1/2 KM gastr 1
prac. obr. s-2/2 WS warsztaty
4 10:30-11:15 dział. gos.-1/2 LF 40
techn. masz.-2/2 Sr 46
plan. żyw.-1/2 KM 34
j.ang.-2/2 Kw 27
wf-1/2 EG sg1
wf-2/2 GS sg2
j.ang.-1/2 UN 43
j.niem.-2/2 SM 30
proc. techn.-1/2 KM gastr 1
prac. obr. s-2/2 WS warsztaty
5 11:30-12:15 plan. żyw.-1/2 KM 34
mat.-2/2 IP 45
j.ang.-1/2 UN 43
techn. obr.-2/2 Sr 46
j.ang.-1/2 UN 43
techn. masz.-2/2 Sr 46
j.niem.-1/2 OD 30
maszyn. i uk-2/2 Sr 46
proc. techn.-1/2 OK gastr 1
prac. obr. s-2/2 WS warsztaty
6 12:20-13:05 j.pol. EM 29 technol gast-1/2 PA 39
podst. proj.-2/2 Sr 46
technol gast-1/2 PA 28
maszyn. i uk-2/2 Sr 46
wypos. i zas-1/2 AS 39
techn. obr.-2/2 Sr 46
proc. techn.-1/2 OK gastr 1
prac. obr. s-2/2 WS warsztaty
7 13:10-13:55 mat. IP 45 technol gast-1/2 PA 39 wypos. i zas-1/2 AS 39
podst. zap.-2/2 Sr 46
j.pol. EM 29 proc. techn.-1/2 OK gastr 1
8 14:00-14:45 technol gast-1/2 PA 39
podst. proj.-2/2 Sr 46
technol gast-1/2 PA 39 podst. proj.-2/2 Sr 46   proc. techn.-1/2 OK gastr 1
9 14:50-15:35         proc. techn.-1/2 OK gastr 1
Obowiązuje od: 30 kwietnia 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-06
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum