2mmk
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 wf-1/2 EG sg1
wf-2/2 ŁM sg2
    prac sam z p-2/3 vs warsztaty
roboty mur-t-3/3 DO prac sam
 
1 8:00- 8:45 j.pol. MM 47 informatyka-3/3 TB 11 prac gastr 1-1/3 PA gastr 1
prac sam z p-2/3 vs warsztaty
roboty mur-t-3/3 DO prac sam
prac sam z p-2/3 vs warsztaty
roboty mur-t-3/3 DO prac sam
podst. przed 28
2 8:50- 9:35 j.niem.-1/2 OD 33
j.niem.-2/2 SM 30
zaj. z wych. EG 28 prac gastr 1-1/3 PA gastr 1
prac sam z p-2/3 vs warsztaty
roboty mur-t-3/3 DO prac sam
prac sam z p-2/3 vs warsztaty
roboty mur-t-3/3 DO prac sam
wf-1/2 EG sg1
wf-2/2 ŁM sg2
3 9:40-10:25 technol gast-1/3 OK 41
pkm-2/3 Sr 46
dział. gos.-3/3 LF 40
wf-1/2 EG sg1
wf-2/2 ŁM sg2
prac gastr 1-1/3 PA gastr 1
prac sam z p-2/3 vs warsztaty
roboty mur-t-3/3 DO prac sam
prac sam z p-2/3 vs warsztaty
roboty mur-t-3/3 DO prac sam
religia SR 41
4 10:30-11:15 technol gast-1/3 OK 41
el. i el. wy-2/3 SC 28
bud ogólne-3/3 DO 36
technol gast-1/3 OK 40
bud. napr i-2/3 SC 28
tech mur i t-3/3 TK 33
prac gastr 1-1/3 PA gastr 1
prac sam z p-2/3 vs warsztaty
roboty mur-t-3/3 DO prac sam
prac sam z p-2/3 vs warsztaty
roboty mur-t-3/3 DO prac sam
mat. MR 42
5 11:30-12:15 podst. przed 30 technol gast-1/3 OK 40
dział. gos.-2/3 29
tech mur i t-3/3 TK 33
prac gastr 1-1/3 PA gastr 1
prac sam z p-2/3 vs warsztaty
roboty mur-t-3/3 DO prac sam
informatyka-1/3 TB 11 j.pol. MM 47
6 12:20-13:05 wyposaż. zak-1/3 PA 39
p. ruchu dr.-2/3 Sl 47
dok.techn.-3/3 TK 33
technol gast-1/3 OK 40
bud. napr i-2/3 SC 28
bud ogólne-3/3 DO 36
  prac gastr 1-1/3 PA gastr 1 podst.dział.-1/3 BC 44
bud. napr i-2/3 SC 28
tech mur i t-3/3 TK 33
7 13:10-13:55 hist. PB 2 religia SR 41   prac gastr 1-1/3 PA gastr 1  
8 14:00-14:45   informatyka-2/3 TB 11   prac gastr 1-1/3 PA gastr 1  
9 14:50-15:35       prac gastr 1-1/3 PA gastr 1  
10 15:40-16:25       prac gastr 1-1/3 PA gastr 1  
Obowiązuje od: 30 kwietnia 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-06
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum