2tbm
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55       informatyka-2/4 TB 11  
1 8:00- 8:45 wyk. rob. ko-1/4 BO warsz3
prac siln sa-2/4 SC prac sam
prac. obr. s-3/4 WS warsz2
j.pol. EM 29 j.niem. SM 30 podst. kosnt-1/4 DO 36
fizyka-2/4 JJ 35
techn. obr.-3/4 Sr 46
religia KP 27
2 8:50- 9:35 wyk. rob. ko-1/4 BO warsz3
prac siln sa-2/4 SC prac sam
prac. obr. s-3/4 WS warsz2
j.ang. UN 43 j.pol. EM 29 geo.-1/4 KC 40
bud. poj.-2/4 SC 28
mat.-3/4 IP 45
j.niem. SM 30
3 9:40-10:25 wyk. rob. ko-1/4 BO warsz3
prac siln sa-2/4 SC prac sam
prac. obr. s-3/4 WS warsz2
informatyka-4/4 TB 11
komp. społ.-1/4 33
bud. poj.-2/4 SC 28
fizyka-3/4 JJ 35
mat. IP 45 rys. bud.-1/4 DO 36
bud. poj.-2/4 SC 28
techn. obr.-3/4 Sr 46
j.pol. EM 29
4 10:30-11:15 wyk. rob. ko-1/4 BO warsz3
prac siln sa-2/4 SC prac sam
prac. obr. s-3/4 WS warsz2
informatyka-4/4 TB 11
geo.-1/4 KC 40
bud. poj.-2/4 SC 28
techn. masz.-3/4 CK 33
kosztor. rob-1/4 KA 34
fizyka-2/4 JJ 35
maszyn. i uk-3/4 CK 41
tech. rob. k-1/4 DO 36
prac pkm-2/4 Sr 46
fizyka-3/4 JJ 35
podst. bud.-1/4 DO 36
p. ruchu dr.-2/4 Sl 47
podst. zap.-3/4 Sr 46
5 11:30-12:15 podst. kosnt-1/4 DO 36
informatyka-2/4 TB 11
prac. obr. s-3/4 WS warsz2
prac siln sa-4/4 SC prac sam
wf LD sg1 posł. dok. b-1/4 KA 34
prac pkm-2/4 Sr 46
fizyka-3/4 JJ 35
org. i kontr-1/4 BO 36
d poj samoch-2/4 SC 28
podst. proj.-3/4 Sr 46
geo.-1/4 KC 40
p. ruchu dr.-2/4 Sl 47
techn. obr.-3/4 Sr 44
6 12:20-13:05 dok. bud.-1/4 DO 36
informatyka-2/4 TB 11
prac. obr. s-3/4 WS warsz2
prac siln sa-4/4 SC prac sam
org. i kontr-1/4 BO 42
d poj samoch-2/4 SC 28
podst. zap.-3/4 Sr 44
wf LD sg1 mat.-1/4 IP 45
tech.mech.-2/4 Sr 46
maszyn. i uk-3/4 CK 29
tech. rob. k-1/4 DO 36
prac pkm-2/4 Sr 46
techn. masz.-3/4 CK 39
7 13:10-13:55 tech. rob. k-1/4 DO 36
podst. proj.-3/4 Sr 46
prac siln sa-4/4 SC prac sam 2
mat. IP 45 podst. przed Ms 46 dok. bud.-1/4 DO 36
informatyka-4/4 TB 11
wf LD sg3
8 14:00-14:45 podst. proj.-3/4 Sr 46
prac siln sa-4/4 SC prac sam 2
religia KP 40 zaj. z wych. EM 29   bud. poj.-2/4 SC 28
Obowiązuje od: 18 marca 2019
Drukuj plan
wygenerowano 2019-03-15
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum