2tbm
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55     informatyka-2/4 TB 11 informatyka-4/4 TB 11  
1 8:00- 8:45 wyk. rob. ko-1/4 BO warsz2
prac siln sa-2/4 SC prac sam
prac. obr. s-3/4 WS warsztaty
j.pol. EM 29 j.niem. SM 30 p. ruchu dr.-2/4 Sl 29
techn. obr.-3/4 Sr 46
wf ŁM sg1
2 8:50- 9:35 wyk. rob. ko-1/4 BO warsz2
prac siln sa-2/4 SC prac sam
prac. obr. s-3/4 WS warsztaty
j.ang. UN 43 podst. przed Ms 44 geo.-1/4 KC 40
p. ruchu dr.-2/4 Sl 29
techn. obr.-3/4 Sr 46
j.niem. SM 30
3 9:40-10:25 wyk. rob. ko-1/4 BO warsz2
prac siln sa-2/4 SC prac sam
prac. obr. s-3/4 WS warsztaty
informatyka-4/4 TB 11
mat. IP 45 j.pol. EM 29 mat.-1/4 IP 45
prac pkm-2/4 Sr 46
fizyka-3/4 JJ 35
j.pol. EM 29
4 10:30-11:15 wyk. rob. ko-1/4 BO warsz2
prac siln sa-2/4 SC prac sam
prac. obr. s-3/4 WS warsztaty
informatyka-4/4 TB 11
geo.-1/4 KC 40
fizyka-2/4 JJ 35
techn. masz.-3/4 CK 29
kosztor. rob-1/4 KA 2
fizyka-2/4 JJ 35
maszyn. i uk-3/4 CK 41
org. i kontr-1/4 BO 33
bud. poj.-2/4 AW 36
podst. proj.-3/4 Sr 46
religia KP 33
5 11:30-12:15 podst. kosnt-1/4 DO 36
informatyka-2/4 TB 11
prac. obr. s-3/4 WS warsz2
prac siln sa-4/4 SC prac sam
wf ŁM sg1 posł. dok. b-1/4 KA 2
prac pkm-2/4 Sr 46
fizyka-3/4 JJ 35
podst. bud.-1/4 DO 36
d poj samoch-2/4 SC 28
mat.-3/4 IP 45
tech. rob. k-1/4 DO 36
d poj samoch-2/4 SC 28
podst. zap.-3/4 Sr 46
6 12:20-13:05 geo.-1/4 KC 40
informatyka-2/4 TB 11
prac. obr. s-3/4 WS warsz2
prac siln sa-4/4 SC prac sam
org. i kontr-1/4 BO 35
bud. poj.-2/4 AW 29
techn. obr.-3/4 Sr 46
wf ŁM sg1 rys. bud.-1/4 DO 36
tech.mech.-2/4 Sr 46
maszyn. i uk-3/4 CK 28
tech. rob. k-1/4 DO 36
bud. poj.-2/4 AW 2
podst. zap.-3/4 Sr 46
7 13:10-13:55 dok. bud.-1/4 DO 36
podst. proj.-3/4 Sr 46
prac siln sa-4/4 SC prac sam 2
komp. społ.-1/4 27
bud. poj.-2/4 AW 29
fizyka-3/4 JJ 35
mat. IP 45 religia KP 27 dok. bud.-1/4 DO 36
bud. poj.-2/4 AW 2
techn. masz.-3/4 CK 35
8 14:00-14:45 tech. rob. k-1/4 DO 36
podst. proj.-3/4 Sr 46
prac siln sa-4/4 SC prac sam 2
wdż BC 44 zaj. z wych. EM 29   podst. kosnt-1/4 DO 36
prac pkm-2/4 Sr 46
Obowiązuje od: 24 września 2018 v3
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-23
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum