2tbm
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   informatyka-4/4 TB 11 informatyka-2/4 TB 11    
1 8:00- 8:45 wyk. rob. ko-1/4 BO warsz3
prac siln sa-2/4 SC prac sam
prac. obr. s-3/4 WS warsz2
j.pol. EM 29 j.niem. SM 30 podst. kosnt-1/4 DO 36
fizyka-2/4 JJ 35
techn. obr.-3/4 Sr 46
zaj. z wych. EM 29
2 8:50- 9:35 wyk. rob. ko-1/4 BO warsz3
prac siln sa-2/4 SC prac sam
prac. obr. s-3/4 WS warsz2
j.ang. UN 43 mat. IP 45 geo.-1/4 KC 40
bud. poj.-2/4 SC 28
techn. obr.-3/4 Sr 46
j.niem. SM 30
3 9:40-10:25 wyk. rob. ko-1/4 BO warsz3
prac siln sa-2/4 SC prac sam
prac. obr. s-3/4 WS warsz2
informatyka-4/4 TB 11
mat. IP 45 j.pol. EM 29 rys. bud.-1/4 DO 36
bud. poj.-2/4 SC 40
fizyka-3/4 JJ 35
j.pol. EM 29
4 10:30-11:15 wyk. rob. ko-1/4 BO warsz3
prac siln sa-2/4 SC prac sam
prac. obr. s-3/4 WS warsz2
informatyka-4/4 TB 11
geo.-1/4 KC 40
bud. poj.-2/4 SC 28
techn. masz.-3/4 CK 42
kosztor. rob-1/4 KA 45
fizyka-2/4 JJ 35
maszyn. i uk-3/4 CK 41
org. i kontr-1/4 BO 29
prac pkm-2/4 Sr 46
mat.-3/4 IP 45
wf LD sg1
5 11:30-12:15 podst. kosnt-1/4 DO 36
informatyka-2/4 TB 11
prac. obr. s-3/4 WS warsz2
prac siln sa-4/4 SC prac sam
komp. społ.-1/4 30
bud. poj.-2/4 SC 28
fizyka-3/4 JJ 35
posł. dok. b-1/4 KA 45
prac pkm-2/4 Sr 46
fizyka-3/4 JJ 35
podst. bud.-1/4 DO 36
d poj samoch-2/4 SC 28
podst. proj.-3/4 Sr 46
tech. rob. k-1/4 DO 36
d poj samoch-2/4 SC 28
techn. obr.-3/4 Sr 46
6 12:20-13:05 dok. bud.-1/4 DO 36
informatyka-2/4 TB 11
prac. obr. s-3/4 WS warsz2
prac siln sa-4/4 SC prac sam
org. i kontr-1/4 BO 40
p. ruchu dr.-2/4 Sl 11
podst. zap.-3/4 Sr 44
wf LD sg1 mat.-1/4 IP 45
tech.mech.-2/4 Sr 46
maszyn. i uk-3/4 CK 28
tech. rob. k-1/4 DO 36
p. ruchu dr.-2/4 Sl 2
podst. zap.-3/4 Sr 44
7 13:10-13:55 tech. rob. k-1/4 DO 36
podst. proj.-3/4 Sr 46
prac siln sa-4/4 SC prac sam 2
wf LD sg3 podst. przed Ms 47 religia KP 40 geo.-1/4 KC 40
prac pkm-2/4 Sr 46
techn. masz.-3/4 CK 35
8 14:00-14:45 podst. proj.-3/4 Sr 46
prac siln sa-4/4 SC prac sam 2
religia KP 40   wdż BC 44 dok. bud.-1/4 DO 36
bud. poj.-2/4 SC 28
Obowiązuje od: 19 listopada 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-11-18
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum