2tez
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 j.ang.-1/3 Kw 27
j.niem.-2/3 SM 30
zas. żyw.-1/3 KM 34
procesy fryz-2/3 PI fr1
wos-3/3 KC 40
  j.niem.-1/3 SM 30
j.ang.-2/3 Kw 27
j.pol.-3/3 EM 29
proc. techn.-1/3 AS gastr 1
procesy fryz-2/3 PI fr1
kadry i płac-3/3 MT 11
2 8:50- 9:35 wf MG sg1 plan. żyw.-1/3 KM 34
procesy fryz-2/3 PI fr1
wos-3/3 KC 40
biol.-1/3 Jm 39
j.niem.-2/3 SM 30
j.pol. EM 29 proc. techn.-1/3 AS gastr 1
procesy fryz-2/3 PI fr1
dz przeds-3/3 MT 11
3 9:40-10:25 j.pol. EM 29 plan. żyw.-1/3 KM 34
procesy fryz-2/3 PI fr1
kadry i płac-3/3 MT 11
j.niem.-1/3 SM 30
j.ang.-2/3 Kw 27
wos-3/3 KC 40
j.ang.-1/3 Kw 27
j.pol.-2/3 EM 29
podst funkc-3/3 BC 34
proc. techn.-1/3 AS gastr 1
procesy fryz-2/3 PI fr1
dz przeds-3/3 MT 11
4 10:30-11:15 religia KP 29 zas. żyw.-1/3 KM 34
procesy fryz-2/3 PI fr1
dz przeds-3/3 MT 11
j.pol. EM 29 wf MG sg1 proc. techn.-1/3 AS gastr 1
procesy fryz-2/3 PI fr1
market.-3/3 MT 40
5 11:30-12:15 mat. MR 42 biol.-1/3 Jm 39
podst. fryz.-2/3 PI 33
dz przeds-3/3 MT 11
j.ang.-1/3 Kw 27
wiz. wizer.-2/3 PI 33
kadry i płac-3/3 MT 11
podst. przed BC 44 proc. techn.-1/3 AS gastr 1
j.ang.-2/3 Kw 27
kadry i płac-3/3 MT 40
6 12:20-13:05 technol gast-1/3 PA 39
j.ang.-2/3 Kw 27
market.-3/3 MT 34
dział. gos.-1/3 BC 46
techniki fry-2/3 PI 33
rach finans-3/3 KM 34
technol gast-1/3 PA 35
wizual. we f-2/3 PI 33
j.pol.-3/3 EM 29
mat. MR 42 wypos. i zas-1/3 AS 39
techniki fry-2/3 PI 33
an ek i spr-3/3 BC 46
7 13:10-13:55 wdż BC 44 wypos. i zas-1/3 AS 39
techniki fry-2/3 PI 33
an ek i spr-3/3 BC 34
technol gast-1/3 PA 35
j.pol.-2/3 EM 29
podst funkc-3/3 BC 44
zaj. z wych. MR 42 j.ang.-1/3 Kw 27
techniki fry-2/3 PI 33
an ek i spr-3/3 BC 44
8 14:00-14:45   technol gast-1/3 PA 47
wizual. we f-2/3 PI 33
technol gast-1/3 PA 35
podst. fryz.-2/3 PI 33
podst funkc-3/3 BC 44
religia KP 40 wf MG sg1
Obowiązuje od: 19 listopada 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-11-18
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum