kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Spis treści


... i absolwentach

50-ta rocznica narodzin naszej szkoły skłania do refleksji nad tym o co głównie chodzi w naszym życiu i w naszej pracy. Nad sensem i istotą obranego przez nas zawodu. Bo, jak już przed wielu wiekami napisał nasz wielki poeta Mikołaj Rej "człowiek nie sam się tylko sobie rodzi jako bezrozumne zwierzę, ale cześć sobie, część ojczyźnie, a część tei prryjacielom. "

Sens i istota naszego zawodu to nasi uczniowie - byli i obecni. W ciągu 50-ciu lat naszej historii szkołę opuściło 13585 absolwentów, a wśród nich: mgr inż. Tadeusz Badach, Zygmunt Karczewski - posłowie na Sejm RPmgr inż. Andrzej Głażewski - pełnomocnik rządu, mgr ini. Zenon Gaworczuk - v-ce Kurator Oświaty i Wychowania w Warszawie, mgr inż. Leszek Kryłowicz - dyrektor d/s technicznych Stoczni Północnej w Gdańsku, mgr inż. Witold Żuk - v-ce dyrektor WSK Świdnik mgr inż. Roman Wójcik- v-ce dyrektor WSK Świdnik, mgr inż. Andrzej Gitowski - kierownik Działu Architektury Urzędu Miasta w Świdniku mgr inż. Tadeusz Żebrowski - główny specjalista OKS Świdnik, ppłk Tadeusz Cyranowski - Zamość płk Zbigniew Wrona Warszawa, mgr inż. Jan Miś - programista obrabiarek w największym przedsiębiorstwie przetwórstwa ropy naftowej w Kanadzie inz. arch. Janusz Szymaniak - konstruktor zakładów przemysłowych poza granicami kraju, Czesław Typiak, Jerzy Zadrąg, Grzegorz Kulesza Ryszard Smorga, Sławomir Bojarski - członkowie kadry narodowej zapaśników, Jerzy Zadrąg - v-ce mistrz Polski w zapasach Zenon Nizioł - trener Klubu Włodawianka

To tylko malutka garstka spośród tych którry rzetelnie pracują tam, gdzie los ich rzucił - w kraju lub poza jego granicami, często na wysokich i odpowiedzialnych stanowiskach: w Szczecinie, Stalowej Woli, Lublinie, Elblągu, Kraśniku.

Ważne funkcje pełnili lub pełnią obecnie nasi absolwenci w Krasnymstawie: Tadeusz Badach - prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, Bolesław Bogusz - dyrektor Cora-Tex, Ryszard Buk - z-ca prezesa d/s technicznych w S.I. "Kartodruk" Roman Gałan - lekarz okulista, Roman Jagniątkowski b. Komendant Straży Pożarnej, Zenon Kaźmierczak - Komendant Rejonowy Policji Państwowej, Leszek Dubaj - kierownik sekcji ruchu drogowego Komendy Rejonowej Policji Witold Król - z-ca kierownika Zakładu Poligraficznego w S.I. "Kartodruk" Ryszard Kyc - dyrektor Urzędu Skarbowego, Jan Proskora-komendant komisariatu policji w Wojsławicach Michał Tymoszów - nieżyjący - architekt miejski, Janusz Rzepka - kierownik Rejonowego Biura Pracy, Robert Wesołowski - Komendant Rejonowej Straży Pożarnej. Naszym absolwentem jest też Andrzej Dawid Misiura - poeta, członek Związku Literatów Polskich.

21 absolwentów pracuje lub pracowało w naszej szkole jako nauczyciele. Są to : Amoniak Tadeusz, Banach Piotr, Bąk Franciszek, Czerniec Krrysztof, Frańczak Kazimierz, Huk Maria, Kociubowski Jan, Kostrzanowski Tadeusz, Kozyrski Kazimierz, Marciniec Piotr, Marciniec Tomasz, Martyniak Jan; Oleszczuk Ryszard, Orkiszewski Krzysztof, Słotwiński Tadeusz, Sysa Katarzyna, Szadura Marian, Szczupak Edward, Szewczyk Andrzej, Wójcik Waldemar, Żuk Dorota.

Mijają lata, kolejni absolwenci opuszczają mury szkoły. Idą w świat z okruchem wiedzy jaki usiłujemy im przekazać. "Bez nauki bowiem ... walq się królestwa, upadają mocarstwa, same dostojeństwa ciężarem się stają ... a takcł zwykła być Rzeczpospolita, jakimi są obyczaje i uksztalcenie jej obywateli ... " - mówił Jan Zamojski w 1595 roku otwierając Akademię Zamojską.Na podstawie opracowania Pani profesor Anny Tworuszka.

{oziogallery 1218}

plan200x200dziennik200x200kulinarni

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo