kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Książka Książek Biblioteka - Darmowa grafika wektorowa na PixabaySofokles Król Edyp ;

Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana);

*Bogurodzica, Lament świętokrzyski;

*Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;

Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety;

William Szekspir Makbet; 

Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);

Miguel Cervantes Don Kichote (fragmenty);

Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki (fragmenty);

Ignacy Krasicki – wybrana satyra ;

Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność);

Adam Mickiewicz *Dziadów część III;

Adam Mickiewicz *Pan Tadeusz;

Juliusz Słowacki – wybrane wiersze;

Adam Mickiewicz Dziady część IV (fragmenty);

Juliusz Słowacki Kordian (fragmenty) ;

Cyprian Norwid – wybrane wiersze;

Bolesław Prus *Lalka;

Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara;

Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa- Tetmajer, Leopold Staff – wybrane wiersze;

Stanisław Wyspiański *Wesele;

Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I – Jesień);

Stefan Żeromski – wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Przedwiośnie);

Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz,

*Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;

Witold Gombrowicz *Ferdydurke

Zofia Nałkowska Granica; 

Tadeusz Borowski – wybrane opowiadania (np.: Proszę państwa do gazu)

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak – wybrane wiersze;

Miron Białoszewski – wybrane utwory;

wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np.: Sławomira Mrożka Tango);

wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. Alberta Camusa Dżuma);

Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem; 

Gustaw Herling- Grudziński Inny świat (fragmenty);

Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem; (fragmenty);

Jan Paweł II – wybrany utwór (np. fragmenty tekstu Pamięć i tożsamość)

 

Teksty oznaczone * obowiązują w całości.

 

Branżowa szkoła I stopnia

Nauczyciel w branżowej szkole I stopnia odwołuje się do wiedzy i umiejętności, które uczeń nabył na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Wprowadza ucznia w świat kultury, inspiruje do refleksji wypływającej z poznawania dzieł. Zwraca uwagę na kulturę współczesną, popularną i nowoczesne środki przekazywania informacji w kontekście tradycji.

Spis tekstów kultury ustala nauczyciel, dostosowując go do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów. Należy zrealizować nie mniej niż cztery pozycje książkowe w roku szkolnym.


Oferta szkoły - film promocyjny

plan200x200dziennik200x200kulinarnibudowlanka250zetka w hiszpanii

Oferta edukacyjna ZS nr 1

bip logo