Konspekty lekcji z Matematyki

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 

Konspekt lekcji matematyki przeprowadzonej przez  mgr Iwonę Poniewozik

I   CELE:

  1. 1)ogólne

-                     zapoznanie uczniów z postacią kanoniczną funkcji kwadratowej

-                     zapoznanie uczniów z postacią ogólną funkcji kwadratowej

  1. 2)operacyjne

-                     uczeń rozpozna postać kanoniczną i ogólną funkcji kwadratowej

-                     uczeń zastosuje wzór na postać kanoniczną funkcji kwadratowej, przekształci z postaci ogólnej na kanoniczną

-                     uczeń zastosuje wzór skróconego mnożenia i przekształci funkcję kwadratową z postaci kanonicznej na ogólną

-                     uczeń zastosuje wzór na wyróżnik trójmianu kwadratowego

 

II   TYP LEKCJI: podająco – ćwiczeniowa

III   METODY: objaśnienie przez nauczyciela sposobu rozwiązywania zadań, gra dydaktyczna, rozmowa dydaktyczna, praca z podręcznikiem.

IV   FORMA PRACY: praca z klasą, praca zespołowa, praca indywidualna.

V   POMOCE DYDAKTYCZNE: instrukcje z zadaniami, podręcznik – W.Babiański,  L. Chańko, D. Ponczek- Matematyka kl. I

VI  TOK LEKCJI:

  1. czynności wstępne

-                     sprawdzenie pracy domowej

-                     sprawdzenie wiadomości nabytych na ostatnich lekcjach (odpytanie i ocena)

2.  temat lekcji: Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej.

-                     praca nad tematem

-                     podsumowanie lekcji i ocena aktywnych

-                     zadanie pracy domowej ( również dla chętnych)

ZAŁĄCZNIK    I

I    Wprowadzenie wzorów na postać ogólną i postać kanoniczną funkcji kwadratowej.

Postać:   , gdzie nazywamy postacią ogólną funkcji kwadratowej.

Postać:  , gdzie nazywamy postacią kanoniczną.

Punkt jest wierzchołkiem paraboli , gdzie

nosi nazwę wyróżnika trójmianu kwadratowego.

- postać kanoniczna

II   Zadanie 1 str 177

     Zadanie 2 str 177 a, b,c

     Gra dydaktyczna

III   Praca domowa

       Zadanie 2 str 177 e,f

       Zadanie 3 str 177

       Zadanie 5 str 177 e,f ( dla chętnych )

    

 Konspekt opracowano w oparciu o materiały: Podręcznik MATEMATYKA I, autorzy: W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek

 

ZAŁĄCZNIK   II

Gra dydaktyczna

Zadanie

Przedstaw funkcję kwadratową w postaci kanonicznej. Podaj współrzędne wierzchołka paraboli i określ czy jej ramiona skierowane są w górę czy w dół .

1)                                                                   Ramiona paraboli skierowane są w górę.

2)                                                                 Ramiona paraboli skierowane są w dół.

3)

a)

b)

c)

  1. A)(-2,15)
  1. B)(-2,-15)
  1. C)(2,15)

Konspekt

lekcji matematyki przeprowadzonej

przez  mgr Iwonę Poniewozik

I   CELE:

1) ogólne

-                     zapoznanie uczniów z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych do rozwiązywania zadań

2) operacyjne

-                     uczeń rozpoznaje i rozumie funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym

-                     uczeń rozpoznaje i rozumie związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta ostrego

II   TYP LEKCJI: ćwiczeniowa

III   METODY: objaśnienie przez nauczyciela sposobu rozwiązywania zadań,

                           rozmowa dydaktyczna, praca z podręcznikiem.

IV   FORMA PRACY: praca z klasą, praca zespołowa, praca indywidualna.

V   POMOCE DYDAKTYCZNE: instrukcje z zadaniami, podręcznik – A. Jatczak,

M. Ciołkosz, P. Ciołkosz  wyd. Operon Matematyka kl. I

VI  TOK LEKCJI:

  1. 1.czynności wstępne

-                     sprawdzenie pracy domowej

-                     sprawdzenie wiadomości nabytych na ostatnich lekcjach (odpytanie i ocena)

  1. 1.temat lekcji: Zastosowanie funkcji trygonometrycznych do rozwiązywania zadań.

-                     praca nad tematem

-                     podsumowanie lekcji i ocena aktywnych

-                     zadanie pracy domowej ( również dla chętnych)

ZAŁĄCZNIK

Zadanie 11 str. 123  b

Zadanie 14 str 123 a,b,c

Zadanie

Wyznacz miary kątów trójkąta ABC wiedząc że, IACI=IBCI=20 cm , a wysokość CD ma długość 10 cm.

Zadanie

Promienie słoneczne padają pod kątem . Oblicz długość cienia, który rzuca maszt  mający 16 m wysokości. (praca w grupach)

Zadanie

Oblicz pozostałe wartości funkcji trygonometrycznych wiedząc, że oraz .

Praca domowa

Zadanie 11 str. 123  a,c,d

Zadanie 14 str. 123 d,e,f

Zadanie 25 str. 124 (dla chętnych)

Konspekt opracowano w oparciu o materiały: Podręcznik MATEMATYKA I wydawnictwo OPERON autorzy A. Jatczak, M. Ciołkosz, P. Ciołkosz  , zbiór zadań– autorzy M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świta.

Załączniki:
Pobierz plik (konspekty na stronę internetową szkoły.odt)Konspekt lekcji ze wzorami[ ]32 kB2327 Pobieranie

Szukaj

Menu użytkownika