Oferta edukacyjna ZSP nr 1 na nowy rok szkolny 2018/2019

Ocena użytkowników:  / 5

 oferta edu

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
22 – 300 Krasnystaw, ul. Zamkowa 1,
Tel./fax: (82) 576 37 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta edukacyjna 2018/2019

Szkoła branżowa I stopnia:
Kucharz 

Fryzjer

Murarz i tynkarz

Mechanik pojazdów samochodowych

Lakiernik

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Ślusarz

Kierowca - mechanik

Klasa wielozawodowa – kształcąca w zawodach niszowych np.; sprzedawca, piekarz, cukiernik. Uczeń jest pracownikiem młodocianym, otrzymuje wynagrodzenie a czas nauki wlicza się do stażu pracy

Technikum:

Technik żywienia i usług gastronomicznych – specjalista z zakresu żywienia i dietetyki
Uczniowie uczą się:
 - sporządzania potraw i napojów,
- organizacji żywienia i usług gastronomicznych,
Po ukończeniu nauki i potwierdzeniu kwalifikacji w zawodzie możesz:
-odjąć zatrudnienie w barach, hotelach, restauracjach
-otworzyć własny lokal gastronomiczny
Praktyki zawodowe dla najlepszych odbywają się w zagranicznych lokalach gastronomicznych

Technik pojazdów samochodowych – diagnosta i serwisant pojazdów samochodowych

Uczniowie uczą się:
 - diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 - diagnozowania oraz naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 - organizacji i prowadzenia procesu obsługi pojazdów samochodowych
Nauka na specjalistycznym sprzęcie diagnostycznym i oprogramowaniu. Praktyki w serwisach samochodowych m.in. SCANIA Polska
PRAWO JAZDY BEZ ŻADNYCH OPŁAT
Po ukończeniu nauki i potwierdzeniu kwalifikacji w zawodzie możesz:
- pracować w serwisach samochodowych, salonach sprzedaży, stacjach obsługi samochodów
- otworzyć własny warsztat serwisowo-samochodowy

Technik ekonomista – menadżer w firmie, księgowy i doradca finansowy

Uczniowie uczą się:
- planowania i prowadzenia działalności gospodarczej w organizacji
- obliczania podatków i dokonywania rozliczeń
- prowadzenia spraw kadrowo-płacowych
- sporządzania analiz i sprawozdań
- prowadzenia rachunkowości i marketingu
- zasad funkcjonowania rynku walutowego, akcji, rynków finansowych
Po ukończeniu nauki i potwierdzeniu kwalifikacji w zawodzie możesz:
- pracować w banku, w urzędach, w biurach podatkowych, analitycznych, domach maklerskich
- otworzyć własną kancelarię podatkową, świadczyć usługi księgowe i analityczne

Technik mechanik – klasa tworzona we współpracy z lokalnymi pracodawcami branży metalowej, praktyczna nauka zawodu odbywa się i pracodawców w realnych warunkach produkcyjnych, a najlepsi uczniowie mają zagwarantowane zatrudnienie po ukończeniu szkoły.
Uczniowie uczą się:
- użytkowania obrabiarek skrawających w tym sterowanych numerycznie CNC
- organizacji i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik usług fryzjerskichspecjalista od stylizacji i wizażu

Uczniowie w klasie wizażu i stylizacji fryzur uczą się:
- wykonywania zabiegów fryzjerskich,
- projektowania i stylizacji fryzur,
Po ukończeniu nauki i potwierdzeniu kwalifikacji w zawodzie możesz:
- podjąć zatrudnienie jako charakteryzator, stylista fryzur, wizażysta
- otworzyć własne studio fryzur i wizażu

Technik budownictwa organizator robót, kosztorysant, projektant wnętrz
Uczniowie w klasie nowoczesnych technologii budownictwa uczą się:
- wykonywania prac wykończeniowych w budownictwie,
- organizacji i kontroli robót budowlanych,
 - sporządzania kosztorysów i sporządzania dokumentacji przetargowej w nowoczesnych programach specjalistycznych
Po ukończeniu nauki i potwierdzeniu kwalifikacji w zawodzie możesz:
- założyć własną firmę budowlaną
- pracować w biurach projektowych, nadzorze budowlanym lub w firmach budowlanych

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie pracuje na zmiennych stanowiskach, wykonując wszystkie roboty:  tynkarskie, glazurnicze, posadzkarskie, malarsko–tapeciarskie, suche zabudowy oraz organizuje i kontroluje roboty związanych z zagospodarowaniem terenu budowy. Pondato wykonuje montuje, użytkuje i demontuje rusztowania stosowane podczas wykonywania robót wykończeniowych; koordynuje prace związane z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych; organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe prowadzone w obiektach budowlanych; sporządza kosztorysy na roboty wykończeniowe w budownictwie.

Technik przeróbki kopalin stałych

Technik przeróbki kopalin stałych planuje, nadzoruje i prowadzi procesy produkcyjne w zakładach przeróbki i wzbogacania kopalin. Prowadzi ewidencję podległych pracowników na zmianie roboczej. Organizuje i nadzoruje pracę podległego zespołu pracowników. Zapewnia właściwe warunki bhp. Zaopatruje pracowników w niezbędny sprzęt i materiały. Nadzoruje prawidłową eksploatację narzędzi, maszyn i urządzeń przeróbczych. Kontroluje i ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń do przeróbki kopalin stałych (w tym między innymi kruszarek, przesiewaczy, młynów, osadzarek, hydrocyklonów, wzbogacalników, flotowników). Ustala i reguluje parametry procesu produkcyjnego z wykorzystaniem aparatury pomiarowej i komputerowych systemów kontroli i sterowania. Organizuje i kontroluje przebieg procesów przeróbki kopalin stałych (węgla brunatnego, węgla kamiennego, rud metali, surowców chemicznych i skalnych). Nadzoruje i kontroluje jakość produktów procesu przeróbki kopalin stałych.

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych – absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej rozpoczynają naukę od klasy drugiej (III semestru) realizując program liceum. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to geografia i informatyka. Ukończenie liceum daje możliwość przystąpienia do matury i uzyskania wykształcenia średniego.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – dla pełnoletnich uczniów są możliwością zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych (dodatkowego zawodu), a dla osób dorosłych, którzy chcą zdobyć zawód daje możliwość uzupełnienia takiego wykształcenia. Jest to bezpłatna forma kształcenia osób dorosłych w systemie zaocznym.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 to szkoła z wieloletnią tradycją, która daje możliwości zdobycia zarówno matury jak i konkretnego zawodu.
Dzisiaj rynek pracy potrzebuje fachowców, a dzięki naszej szkole możliwe jest zdobycie odpowiednich kwalifikacji. Szkoła sprzyja rozwojowi każdego wychowanka, współpracuje z licznymi organizacjami w celu uatrakcyjniania procesu kształcenia. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, biorą udział w konkursach, olimpiadach, uczestniczą w wycieczkach. Uczymy na nowoczesnym sprzęcie w każdym zawodzie, spełniającym wymagania techniczne i technologiczne jakie stawia rozwijający się rynek.
Wybór szkoły zawodowej jest obecnie postrzegany w społeczeństwie jako pozytywny. Realizujemy projekty unijne pozyskując nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz organizując uczniom płatne staże i praktyki zawodowe.
Uczniowie klas: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych mają możliwość BEZPŁATNEGO zdobycia prawa jazdy kategorii B.
Wybór naszej szkoły umożliwia zdobycie ciekawego zawodu z uprawnieniami honorowanymi we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej i w przyszłości podjęcie dobrze płatnej pracy.
 W elektronicznym naborze wybierz naszą szkołę.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
Korzystanie z obiektów MOSiR-u w ramach prowadzonych zajęć UKS „Zetka”;
Wyjazdy na ligowe mecze siatkówki i piłki nożnej;
Wyjścia do KDK-u na projekcje filmów;
Współpraca ekonomistów z bankami i urzędami w mieście;
Oprawa gastronomiczna spotkań lokalnych;
Udział w różnego rodzaju konkursach zawodowych, przedmiotowych i artystycznych.
Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy

Nasza szkoła spełni Twoje oczekiwania!!!

 oferta 18

Szukaj

Menu użytkownika