kosciuszkoGodło PolskiZespół Szkół Nr 1

im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 37 55

e-mail: zspnr1.kosciuszko@gmail.com

Wydarzenia szkolne

 22 lutego 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w ramach wycieczki integracyjnej odwiedzili lodowisko Icemania w Lublinie. Uczestnikami wyjazdu była młodzież z klas: 1 technikum żywienia i usług gastronomicznych i klasy 1 technikum mechanicznego pod opieką pani Katarzyny Oleszczuk i pani Małgorzaty Typiak. 

anigif ice

lyzwy

konkurs fryzSerdecznie zapraszamy na III Edycję Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego "Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer". Tegoroczny konkurs odbędzie się w dniu 8 marca 2017 roku. Na zgłoszenia do konkursu czekamy do dnia 1 marca. Zapewniamy miłą atmosferę i super nagrody.  Serdecznie zapraszamy. Dodatkowych informacji udzieli Koordynator Monika Łepik (82) 576-37-55 wew. 22.
Regulamin konkursu w załączniku.

 

pit

 

Uczniowie technikum ekonomicznego w ZSP nr 1 prowadzą wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych doradztwo podatkowe. Bezpłatnie pomagają wszystkim chętnym rozliczyć PIT-y z wykorzystaniem przysługujących im ulg podatkowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, wystarczy dostarczyć nam dokumenty niezbędne do rozliczenia deklaracji podatkowej.

Koordynatorzy:

Bożena Cieszko Pankiewicz,

Katarzyna Mańko,

Małgorzata Typiak.

Skorzystaj z naszych usług, uczniowie rozliczając podatników zdobywają doświadczenie, a Ty możesz zaoszczędzić swoje pieniądze.

Pamiętaj – deklaracje podatkowe (z osiągniętych przychodów w roku 2016) należy złożyć do 2 maja 2017 r. do Urzędu Skarbowego lub on line. 

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje

Serdecznie zapraszamy

uczniowie technikum ekonomicznego

 

 

edu2zsp

 

1. Przygotowuje do zawodu, który jest szerokoprofilowy, a to oznacza, że można uzyskać pracę wszędzie, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza ( biuro, księgowość, magazyn, obsługa klienta, kasa itp.) oraz w jednostkach budżetowych, finansowych np. banki, firmy ubezpieczeniowe.

 

2. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących typu język polski, matematyka, historia itd.. poznaje się przedmioty zawodowe takie jak: podstawy ekonomii, działalność przedsiębiorstwa, podstawy prawa, ochrona pracy i środowiska, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość, marketing, rachunkowość finansowa, język obcy zawodowy w branży ekonomicznej (odróżnia nas to od liceum ogólnokształcącego proponującego kierunek menedżerski lub ekonomiczny,   w którym nie ma przedmiotów zawodowych).

 

3. Nauka trwa 4 lata, co można wykorzystać na dokładne zastanowienie się nad wyborem dalszej drogi, tzn. czy rozpocząć studia, czy pracować lub może studiować i pracować.

 

4. Po zakończonej nauce jest się atrakcyjniejszym kandydatem dla przyszłego pracodawcy, ponieważ oprócz wyuczonego zawodu można pochwalić się doświadczeniem zawodowym- dzięki odbytym praktykom, tj. w drugiej i trzeciej  klasie (przez trzy tygodnie) w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą.

 

5. Nabywa się praktyczne umiejętności zawodowe, dzięki czemu możemy pomóc rodzicom i znajomym, np.: jak sporządzać dokumenty księgowe, jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów, jak wypełnić deklarację podatkową PIT, VAT 7,  obsługa programów księgowych, możesz pracować w okresie wakacji.

 

6. Poznaje się nowe pojęcia, które później nie brzmią obco jak np. bilans, aktywa, pasywa, majątek trwały, obrotowy, rentowność, płynność itp.

 

7. Uczy jak kształtować swój wizerunek, jak ubrać się do pracy, w podróż służbową, na bankiet, jak prowadzić negocjacje, jak rozwiązywać konflikty w pracy, jak napisać biznes plan.

 

8. W trakcie nauki organizowane są wycieczki do zakładów produkcyjnych, urzędów, banków - co daje możliwość poznania przyszłych miejsc pracy oraz  nabywania umiejętności załatwiania różnych spraw urzędowych.

 

9. Rozwijana jest kreatywność, przedsiębiorczość dzięki pracy w samorządzie uczniowskim i różnych kołach zainteresowań.

 

10. Nauka dostosowana jest do poziomu uczniów – dla wybijających się tworzone są koła zainteresowań poszerzające zakres wiedzy, natomiast dla uczniów słabszych powstają zajęcia wyrównawcze, dzięki czemu uczniowie nie muszą korzystać z korepetycji.

 

11. Po ukończeniu szkoły, uczniowie mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a po jego zdaniu otrzymują certyfikat w języku angielskim - co może znacznie ułatwić poszukiwanie pracy za granicą w wyuczonym zawodzie.

 

12. Dzięki wiedzy zdobytej w technikum łatwiej jest studiować na uczelniach ekonomicznych, a studenci uzyskują wyższe wyniki w nauce i otrzymują stypendia naukowe.

 

13. Ukończenie technikum Ekonomicznego nie zawęża możliwości studiowania tylko na uczelniach ekonomicznych, można studiować dowolny kierunek, ale mając dyplom technika ekonomisty można równocześnie studiować i pracować zarabiając na swoje utrzymanie lub zaspokojenie własnych przyjemności.

14. Szkoła ciągle się unowocześnia, dostosowuje się do wymogów rynku pracy, uczniowie potrafią obsługiwać programy komputerowe INSERT do prowadzenia rachunkowości informatycznej w firmie.

 

15. Nauczyciele są kompetentni, życzliwi i ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, prowadzą liczne kursy zawodowe, znają pracodawców i często pośredniczą w znalezieniu pracy.

 

 

 Dlatego przyjdź do naszej szkoły. Doskonale przygotujemy Cię do wejścia na rynek pracy, wykonywania wyuczonego zawodu. Postaw na zawód!!!

 

Zapraszamy

Użyj adresu lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat

Wybierając Technikum Ekonomiczne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krasnystawie

ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

edu

Walentynkowy piknik edukacyjny

       14 lutego kojarzy się wszystkim ze świętem zakochanych. W tym roku tego właśnie dnia Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie promowało zakochanie się, ale w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego. W tym celu odbył się w Krasnostawskim Domu Kultury Walentynkowy Piknik Edukacyjny adresowany do uczniów gimnazjów naszego powiatu, którzy stoją przed wyborem swojej dalszej ścieżki edukacyjnej.

     Nasza szkoła także wzięła aktywny udział w tym przedsięwzięciu. Postawiliśmy na promocję zawodów, które mamy w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018.  Warto dodać, że nasza propozycja zawodów jest najbardziej dopasowana do potrzeb rynku pracy. Było kolorowo, smacznie i wesoło. Goście chętnie odwiedzali nasze stoisko, zadając pytania o kształcenie w określonym zawodzie, częstując się ciasteczkami „jedyneczkami”. Ponadto nasi uczniowie wzięli udział w krótkim przedstawieniu ukazującym w humorystyczny sposób życie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Wszystkich gimnazjalistów, którzy chcą się więcej dowiedzieć o naszej szkole już dzisiaj zapraszamy gorąco na Dni Otwarte, które odbędą się 26 kwietnia 2017r.

edu1

 

edu2

edu3

 

 edu4

edu5

 

 

 

plan200x200dziennik200x200kulinarni

lightbox

bip logo